+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Osazení teplotních čidel zásobníkového ohřívače se 2 topnými vložkami

28.03.2023 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 1/2023

Otázky - vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Dobrý den, jak mají být prosím umístěna čidla teploty teplé vody ovládající přívod otopné vody do zásobníkového ohřívače, ve kterém jsou osazeny dvě topné vložky?

Odpověď:

Čidlo teploty (nebo jímka pro osazení tohoto čidla) by mělo být osazeno ve výšce přibližně 100 mm nad každou topnou vložkou (obr. 1).
Toto osazení teplotních čidel umožňuje oddělené ovládání přívodu otopné vody do každé topné vložky. Vhodné by bylo umístění ukazovacího teploměru nebo jímky pro jeho osazení v úrovni čidla nad každou topnou vložkou. Při ohřevu vody oběma topnými vložkami je přívod otopné vody do každé vložky regulován podle teploty teplé vody nad touto vložkou. Při ohřevu vody spodní topnou vložkou zaznamená i čidlo nad horní topnou vložkou vyšší teplotu, což způsobí omezení nebo uzavření přívodu otopné vody do horní topné vložky. Při ohřevu vody pouze horní topnou vložkou se ohřívá voda jen v horní části zásobníkového ohřívače.

Image 0Obr. 1 • Schéma vybavení zásobníkového ohřívače vody se dvěma topnými vložkami CTV – napojení cirkulačního potrubí teplé vody, Č – čidlo teploty, K – napojení uzávěrů pro odkalení, PA – nátrubek pro kombinovanou teplotní a tlakovou pojistnou armaturu, SV – napojení potrubí studené vody, T – ukazovací teploměr, TV – napojení potrubí teplé vody, ÚT – napojení potrubí otopné vody, V – topná vložka, (čidlo teploty a ukazovací teploměr mají být ve stejné výškové úrovni)