+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

NRG flex představuje nejširší nabídku předizolovaných potrubí

11.03.2019 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 1/2019

Společnost NRG flex, s.r.o., připravila pro rok 2019 řadu novinek. Jako zástupci rakouského výrobce Radius-Kelit infrastructure představí tento rok novinku – škálu flexibilních předizolovaných potrubí, která je možné použít k realizaci řady různých projektů. Paleta potrubí od standardních 95 °C / 6 bar přes 95 °C / 10 bar po prémiové 115 °C / 10–16 bar, dokáže nahradit ocelová potrubí v části tepelných sítí, což je zajímavé pro všechny, kteří s předizolovaným potrubím pracují. Na současnou nabídku společnosti NGR flex s.r.o. a novinky, které společnost plánuje představit, jsme se v následujících řádcích zeptali jednatele společnosti, pana Ing. Roberta Štefance.

Pane inženýre, zkusme v krátkosti několik slov o Vaší společnosti?

Společnost NRG flex je na trhu Slovenska a v České republice aktivní od roku 2010 a v tomto roce se jí podařilo výrazně rozšířit svou nabídku flexibilních před­izolovaných potrubí. Za toto období se jí podařilo ­zrealizovat stovky úspěšných projektů a výměn rozvodů tepla ve městech. Aktuálně je možné dodat před­izolovaná potrubí na realizaci celé škály projektů.

Novinkou letošního roku je Vaše zastoupení společnosti Radius-Kelit infrastructure pro Slovensko a Českou republiku. Co všechno představíte Vašim partnerům či potenciálním novým odběratelům v tomto roce?

Kromě našeho celého ověřeného sortimentu, chceme na trhu představit naši novinku, kterou se výrazně rozšiřuje celá škála flexibilních předizolovaných ­potrubí od rakouského výrobce Radius-Kelit Infra­structure.

Image 1Obr. 1 •

 • NRG HeatFlex
  max. 95 °C / 6 resp. 10 bar, s trubkou pro médium PE-Xa
 • NRG FibreFlex
  max. 95 °C / 10 bar, s trubkou pro médium PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna
 • NRG FibreFlex Pro
  max. 115 °C / 10 resp. 16 bar, s trubkou pro médium PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna

O jaká potrubí se jedná?

Základní skladba potrubí je médium trubka PE-Xa nebo PE-Xa doplněná o síťku z aramidového vlákna, polyuretanovou izolaci s lambdou 0,0210 W·m–1·K–1 a s jemně zvlněným LDPE pláštěm.

NRG HeatFlex do 95 °C / 6 bar a 10 bar pro teplou vodu je léty ověřené potrubí, které splňuje požadavek na ­realizaci běžných projektů.

NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro jsou prémiová potrubí, která mají trubku pro médium z PE-Xa doplněnou o síťku z aramidového vlákna, která dodává potrubí při nižší tloušťce stěny výrazně lepší parametry a lze je použít na teplou vodu (spojování lisovanými nerezovými spojkami) do teploty 95 °C / 10 bar nebo na vytápění a jiné aplikace až do 115 °C /10 resp. 16 bar.

Image 2Obr. 2 •

U těchto potrubí jsou díky menší tloušťce stěny trubky pro médium nižší tepelné ztráty při stejném plášti, díky větší tloušťce izolace. Také má tenčí stěna trubky pro médium pozitivní vliv na ohebnost potrubí a tím i minimalizaci potřeby použití kolen.

Potrubí NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro dokáží v dimenzích pod DN150 nahradit ocelová předizolovaná potrubí a tím výrazně zefektivnit výstavbu nebo rekonstrukce tepelných sítí. Délky potrubí jsou 80 až 400 m dle dimenzí, minimalizují počet spojů a tím zrychlují a zefektivňují výstavbu. Jelikož není nutné dělat spoje každých 12 m a osazovat tolik kolen jako u ocelových potrubí je možné minimalizovat i šířku výkopu a tím opět zrychlit a zlevnit výkopové práce. Pro větší dimenze je možné dodávat potrubí na spe­ciálním přívěsu na bubnech přímo z výroby.

Image 3Obr. 3 •

Jaké technické vlastnosti mají tato potrubí?

Namísto zbytečných řečí nabídneme čtenářům technický list prémiového potrubí NRG FibreFlex Pro. V něm si odborník – ať projektant či montážní firma – najde údaje, které potřebuje. Pro odborníky také nabízíme průřez potrubím, ve kterém každý vidí skladbu potrubí tak, jak se vyrábějí.

Image 4Obr. 4 •

Technický list

Image 5

Průřez potrubím

Image 6Obr. 5 • 1 – PE-Xa médium trubka, 2 – vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva, 3 – síťka z aramidového vlákna, 4 – vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva s kyslíkovou bariérou, 5 – ochranná vrstva trubky pro médium, 6 – polyuretanová izolace, 7 – LDPE plášť s difuzní bariérou

Jaké výhody poskytují Vaše tvarovky?

Lisované tvarovky pro NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro, pro teplou a termální vodu jsou k dispozici v nerezovém provedení, standardně jsou vyhotoveny z oceli. Při lisování není, díky speciálnímu designu, nutné potrubí expandovat. Všechny T-kusy a případná kolena umíme vyrobit i jako předizolované tvarovky, které urychlují práci na stavbě a hlavně při montáži ve stísněných podmínkách, při výměně rozvodů, v původních betonových kanálech umožňují elegantní křížení ostatních potrubí. Toto vše zajišťuje extra rychlé a bezpečné doizolování spojů a T-kusů.

Jaká je tedy celková paleta dodávaných potrubí, kterou jste doplnili o aktuální novinky?

Snažíme se kombinovat flexibilní předizolovaná potrubí s tyčovým provedením a navrhovat tak kompletní řešení pro jednotlivé realizace.

Celá široká nabídka potrubí zahrnuje flexibilní plastová předizolovaná potrubí:

 • pro ÚT/termální vodu a jiná média s médiovou trubkou PE-Xa do 95 °C / 6 bar
 • pro studenou vodu s médiovou trubkou HDPE
 • pro teplou vodu s médiovou trubkou PE-Xa SDR7,4 do 95 °C / 10 bar
 • pro ÚT/teplou vodu/termální vodu a jiná média s PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna do 95 °C / 10 bar
 • pro ÚT/termální vodu a jiná média s PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna do 115 °C / 10 a 16 bar

Nabídka je doplněna pro větší dimenze nebo teploty o tyčová ocelová předizolovaná potrubí:

 • pro ÚT a jiné aplikace standardní ocelová předizolovaná potrubí do 148 °C / 25 bar
 • pro parní rozvody kluzné systémy izolované vinutými pouzdry minerální vlny a PUR pěnou až do teploty 300 °C

Nabízí se také doplnění solárních panelů nerezovým vlnovým izolovaným EPDM kaučukem nebo pro po­užití v zemi izolované minerální vlnou v paralelně zvlněném HDPE plášti.

V čem spočívá přidaná hodnota Vašich řešení?

Náš tým se snaží být blízko ke svým odběratelům a hledat pro ně efektivní řešení, která se opírají o nejnovější trendy. Takto jsme se při hledání řešení pro optimalizaci celkových investičních a provozních nákladů a hlavně snížení doby realizace při rekonstrukcích a budování tepelných sítí dostali k našemu novému dodavateli potrubí. Vlastnosti potrubí NRG FibreFlex Pro posouvají flexibilní plastová předizolovaná potrubí do nové perspektivy. Běžná plastová předizolovaná potrubí nesplňovala požadované provozní parametry dodavatelů tepla, kteří často provozují tepelné sítě s teplotami okolo 100 °C při tlaku 10 až 16 bar.

Nadále bude náš tým techniků a obchodně-technických zástupců hledat pro Vás optimální řešení. Dodavatele tepla, investory, projektanty a montážní firmy doprovázíme celým procesem od prvních návrhů a studií, až po přípravu výkazů výměr a realizačních podkladů. Následně zajišťujeme školení dle potřeby montážních firem buď přímo v místě montáže, nebo na místě, které je pro ně optimální.

Firemní článek