+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinky z oboru TZB prezentované na školeních

20.09.2022 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 4-5/2022

Společnost pro techniku prostředí (STP) pořádá pro projektanty a další odborníky z oboru TZB pravidelná školení a semináře. V dubnu proběhlo na několika místech ČR školení na téma Energeticky efektivní řešení pro moderní budovy.

Image 0

Na programu bylo seznámení účastníků školení s novinkami v oboru a rovněž připomenutí i starších, ale kvalitních a v praxi stále hojně používaných, výrobků. Školením provázeli zástupci společností Korado, Nibe a Belimo.

KORADO

Výrobní portfolio společnosti KORADO a. s. tvoří otopná tělesa do teplovodních otopných soustav (desková RADIK, trubková KORALUX, designová KORATHERM, konvektory LICON) a větrací jednotky THERMWET. Mezi novější výrobky patří:

 • Deskové otopné těleso RADIK VKM8 – U. Jedná se o univerzální variantu s celkem osmi připojovacími otvory, které zaručují nadstandardní variabilitu při volbě způsobu montáže a napojení tělesa na otopnou soustavu.
 • Otopné těleso RADIK HYGIENE. Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu. Všechny typy jsou bez přídavné plochy, mají hladkou čelní desku, švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou. Těleso má zaoblené hrany a rohy pro minimalizaci nebezpečí úrazu.
 • Lavicové konvektory KORALINE – nová modelová řada POWER s vyšším tepelným výkonem.
 • Centrální větrací jednotky řady VENTBOX se vyrábějí v několika konstrukčních a vý-
  konových provedeních. Různé způsoby provedení umožňují variabilní instalaci zařízení na podlahu anebo zavěšením na stěnu nebo strop. Tím vycházejí vstříc konstrukčním a projektovým požadavkům nových budov či rekonstrukcím stávajících bytových nebo průmyslových objektů.

Image 1Obr. 1 • Centrální větrací jednotka s rekuperací tepla VENTBOX 150UP

Produktová řada VENTBOX je zastoupena jednotkami VB150UP s plynule řízeným větracím výkonem v rozsahu 30 až 150 m3·h–1 vhodným pro větrání bytů a menších domů. Hlavní předností je velmi nízké konstrukční provedení umožňující pohodlnou zástavbu například do stropního podhledu. Stávající produktová řada je nově rozšířena o druhou generaci osvědčeného modelu, a to opět ve dvou výkonových verzích s označením VB II 300 a VB II 400. Dostatečný vzduchový výkon až 400 m3·h–1 zaručuje spolehlivou výměnu vzduchu pro celou řadu aplikací.

Všechny centrální jednotky řady VENTBOX jsou osazeny protiproudými výměníky s vysokou účinností rekuperace odpadního vzduchu a kvalitními filtry vzduchu. Jsou vybaveny vlastním řídicím SW, mohou přijímat požadavky na řízené větrání z nadřazených systémů (např. LOXONE) anebo mohou přímo komunikovat s běžnými čidly kvality vnitřního vzduchu, a to včetně odvětrávání radonové zátěže.
Nejvyšší řada jednotek s označením PREMIUM nabízí ve standardní výbavě kromě jiného i účinný entalpický výměník se zpětným ziskem vlhkosti a vysokou odolností proti zamrznutí. Všechny jednotky řady PREMIUM jsou vybaveny ventilátory s konstantním průtokem vzduchu, které vždy zajistí požadovaný objem a výměnu vzduchu.

 • Lokální (decentrální) větrací jednotka KORASMART TUBE s rekuperací tepla pomocí střídání směru proudění vzduchu skrze keramický výměník je určena pro větrání jednotlivých místností bytových jednotek. Tělo jednotky je umístěné v trubce, která prochází skrz obvodovou stěnu a propojuje tak vnitřní prostor s venkovním. Po zapnutí větrací jednotky je vzduch hnaný ventilátorem směrem z interiéru do exteriéru. Přibližně po minutě provozu se směr hnaného vzduchu otočí a přiváděný chladný vzduch odebírá teplo naakumulované ve výměníku. Tento proces se pak neustále opakuje. Vhodným řešením je práce dvou větracích jednotek umístěných proti sobě, aby docházelo ke stálému přívodu čerstvého vzduchu.

Image 2Obr. 2 • Lokální větrací jednotka s rekuperací se střídáním směru proudění vzduchu KORASMART TUBE

NIBE

Patří k významným výrobcům a prodejcům tepelných čerpadel (dále TČ), která vyrábí již přes 40 let. Tyto výrobky velkou měrou přispívají k trvale udržitelnému rozvoji. V současné době je v ČR v provozu více než 28 000 TČ NIBE.

Mezi nejnovější výrobky patří TČ typu vzduch-voda s označením S2125. Vybrané technické parametry:

 • výstupní teplota až 75 °C;
 • minimální teplota venkovní – 25 °C;
 • vysoká účinnost (SCOP až 5,5);
 • nižší hlučnost než u TČ typu „F“;
 • možnost napájení jednofázové nebo třífázové;
 • nízké provozní náklady;
 • ekologické chladivo R 290.

Nová řada TČ s regulátorem verze „S“ mají ve srovnání s verzí „F“ tyto výhody:

 • ke standardnímu vybavení patří měřič vyrobené energie, integrovaná Wi-Fi, vlastní bezdrátová síť, dotykový displej, rychlejší procesor, větší paměť, zabudovaný MODBUS (TCP/IP);
 • připojení bezdrátového příslušenství (snímače teploty, vlhkosti, CO2 a další);
 • řízení provozu pomocí předpovědi počasí;
 • možnost nastavení výkonu pro přípravu teplé vody a pro ohřev bazénu.

Čím dál populárnější jsou ventilační tepelná čerpadla pracující s vnitřním vzduchem. Tato TČ plní 3 úkoly – vytápění domu, přípravu teplé vody a nucené větrání místnosti. Tato TČ vyrábí NIBE již od roku 1980 a ve Skandinávii se ročné prodá a nainstaluje více než 16 000 kusů. Ve Švédsku má 80 % nových domů právě ventilační TČ. Svůj význam mají nejen v úspoře energie, ale také z hlediska zdravotního. V obytných místnostech bez řízené výměny vzduchu bývá vyšší než optimální míra CO2 (nad 1000 ppm). Ventilační TČ mohou udržovat hladinu úrovně CO2 okolo 600 ppm.
Tato ventilační TČ jsou umístěna v budově, takže nejsou vystavena povětrnostním vlivům a mají delší dobu životnosti. Jako chladivo je použit propan.

Image 3Obr. 3 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda typ NIBE S 2125

Použití ventilačního TČ doporučuje výrobce v těchto případech:

 • investor požaduje větrání místnosti;
 • venkovní jednotku TČ není možné z nějakého důvodu umístit venku;
 • tepelná ztráta je do 6 kW;
 • investor nechce kvůli vzhledu umístit venkovní jednotku u domu.

Výhody ventilačních TČ:

 • kompaktní tepelné čerpadlo 3v1 (ohřev vody, vytápění a větrání domu);
 • využívá veškerou tepelnou energii z větraného vzduchu (při normálním větrání se tepelná energie vypouští okny ven);
 • vysoká účinnost a nízké provozní náklady, až 3× levnější provoz něž s elektrickým zdrojem;
 • TČ typu vzduch-voda, ale žádná venkovní jednotka a nulový hluk venku;
 • potřebná instalační podlahová plocha pouze 0,5 m2;
 •  integrovaný zásobník teplé vody 180 litrů;
 • prokázaná životnost delší než 20 let.

Kombinace TČ s fotovoltaickým systémem patří také k novinkám, které se v poslední době začínají uplatňovat ve větší míře. Vzájemné propojení obou systémů je technologicky zvládnuté a vykazuje tyto výhody:

 • zvýší se místní využití produkce fotovoltaické elektrárny (FVE);
 • sníží se spotřeba elektrické energie z veřejné sítě;
 • sníží se energetická náročnost budovy.

Pro tuto kombinaci hovoří také dotace na TČ v kombinaci s FVE 140 000 Kč a na samotnou FVE je dotace až 225 000 Kč z dotačního programu Nová zelená úsporám. Nevýhodou jsou počáteční vyšší investice, ale při současných rostoucích cenách energií se návratnost logicky zkracuje.

BELIMO

Společnost Belimo vyvíjí inovativní řešení pro regulaci a řízení systémů vytápění, větrání a klimatizace. Zástupci firmy pracují ve více než 80 zemích celého světa. Hlavními výrobky jsou pohony, ventily a čidla. K novinkám dodávaným na trh patří vylepšený ventil Belimo Energy Valve™ a certifikovaný měřič tepelné energie Belimo Thermal Energy Meter.

Ventil Belimo Energy Valve™ umožňuje certifikované měření energie (MID) a průtok nezávislý na tlaku, energetickou účinnost, regulaci výkonu a řízení delta T v jednom výrobku. Sleduje a průběžně optimalizujte spotřebu energie pro optimální výkon systému. Jeho charakteristickými znaky jsou:

 • Průtok trvale správného množství vody. Ideální komfort v místnosti díky zajištění správného množství vody, a to i při změnách diferenčního tlaku a při provozu s částečným zatížením.
 • Plynulá regulace výkonu. Konzistentní měření teploty a objemového průtoku pro přesnou regulaci výkonu.
 • Řízení Delta T. Průběžné měření teplotního rozptylu a porovnání s mezní hodnotou nastavenou pro konkrétní systém. Pokud teplota klesne pod mezní hodnotu, ventil Belimo Energy Valve™ automaticky upraví průtok tak, aby bylo použito pouze množství vody skutečně potřebné k dosažení požadovaného výkonu. Na grafu je znázorněna neefektivní zóna, ve které ventil již nepracuje.
 • Úspora času při plánování. Snížení náročnosti plánování a úspora času díky jednoduché konstrukci ventilu.
 • Méně instalačních prací. Snížení nákladů a úspora času díky řešení „vše v jednom“.
 • Energetická účinnost. Regulační ventil s těsným uzavíracím charakterem zabraňuje vnitřním netěsnostem v uzavřeném stavu, a tím i plýtvání při nulovém zatížení. Integrovaná logika zabraňuje výskytu syndromu „nízkého delta T“ a zajišťuje maximální komfort při co nejnižší spotřebě energie.
 • Flexibilita. Snadné nastavení maximálního průtoku.

Image 4Graf 1 • Manažer delta-T integrovaný v energetickém ventilu Belimo Energy Valve™

Měřič tepelné energie Belimo Thermal Energy Meter je certifikován podle normy EN 1434/MID.
Výrobce u toho měřiče uvádí následující vlastnosti:

 • přesné měření na základě technologie ultrazvukové doby průchodu;
 • připraveno na vyúčtování na základě IoT;

Image 5Obr. 4 • Ventil Belimo Energy Valve™

 • snadné nastavení a parametrizace pomocí aplikace Belimo Assistant App;
 • převod signálu analog/digital z pasivních a aktivních čidel nebo spínačů;
 • k dispozici je analogový výstup (DC; 0 až 10 V), který může zobrazovat průtok nebo teplotu média;
 • snadná integrace do systému řízení budov prostřednictvím sběrnicové komunikace;
 • možnost napájení zařízení a přenosu dat přímo přes ethernetový kabel (PoE).

Image 6Obr. 5 • Měřič tepelné energie Belimo Thermal Energy Meter ™

Literatura a fotografie:

firemní materiály společností Belimo, Korado a Nibe