+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nízkoenergetická výstavba a klimatizace sálavým stropem

02.02.2015 Firma: GIACOMINI CZECH, s.r.o. Časopis: 1/2015

Nařízený pokles spotřeby energií, za kterým stojí evropská, ale nyní i česká legislativa symbolizovaná letopočtem 2020, nutí k maximálnímu použití systémů zpětného získávání tepelné energie z větrání a lehkých stavebních konstrukcí.

Nevýhodou vylehčených stavebních konstrukcí je snížená schopnost akumulace tepla, snížená schopnost plnit úlohu udržení stability tepelné pohody v interiéru, kterou musí převzít jiné systémy. Řešení nabízí sálavé sádrokartonové stropní systémy GIACOKLIMA, které částečně nahrazují akumulaci tepla nebo chladu, přičemž zůstávají dostatečně rychlé v reakci na změny požadavků na vytápění nebo chlazení.

Svou klimatizační schopností vytápět nebo chladit, s pracovními teplotami zvýhodňujícími využití obnovitelných zdrojů energií, významně zmenšují nároky kladené na nucenou výměnu vzduchu. Proto jsou sálavé sádrokartonové stropní systémy GIACOKLIMA v kombinaci s investičně méně náročným decentralizovaným větráním s rekuperací tepla již dnes cestou do budoucnosti.

Image 1Obr.1 • Rychlost náběhu na plný výkon dokumentují snímky z infrakamery po 2, 15 a 30 minutách

Sálavé stropní vytápění mají lidé spojeno s nekomfortním pocitem. Pokud je nutné pokrýt tepelnou ztrátu místnosti 2 kW a je použit malý vysokoteplotní zářič s plochou 300 až 400 cm2, pak musí jeho povrch doslova žhnout. Když s lepším zateplením objektu klesne potřeba výkonu pro vytápění a zvětšíme sálavou plochu na celý strop, teplota velmi výrazně poklesne. Nejde o nic nového. Sálavé teplovodní vytápění a chlazení bylo s úspěchem využíváno v systému Crittal při vytápění prestižních objektů a škol v Československu.

V řadě nových obytných a kancelářských místností již dnes, a pravděpodobně ve všech v budoucnosti, bude k plné klimatizaci postačovat povrchová teplota stropů blízká teplotě lidského těla, v rozmezí do 30 °C pro vytápění a nad 16 °C při chlazení. Například výpočtovou tepelnou ztrátu 500 W místnosti s plochou 20 m2 v nízkoenergetickém domě lze pokrýt stropním sálavým vytápěním s výkonem 25 W·m–2, na který bude stačit povrchová teplota stropu pouhých 23 °C.

Chlazení prostorů prostřednictvím přivádění ochlazeného vzduchu je vždy spojeno s nuceným prouděním vzduchu v místnosti. Vzduchotechnickou klimatizací přiváděný vzduch musí nejen nahrazovat ohřátý vzduch, ale musí chladit i okolní stěny. Typickým příkladem je nezdravý efekt mrazivého vzduchu ve sluncem rozpálené kovové karosérii osobního automobilu. V budovách si umíme pomoci. Ochladíme část vnitřního povrchu místností. Ideální je strop.

Image 2Obr. 2 • Sádrokartonové sálavé panely GKC (polyuretanová izolace na smyčce potrubí) a  GKCS (polystyrenová izolace na smyčce potrubí)

Sádrokartonové sálavé panely GKC a GKCS vznikly na základě dlouholetých zkušenosti firmy Giacomini S.p.A. Jsou určené pro celoroční klimatizaci v objektech bydlení, kancelářích, konferenčních místnostech, hotelech apod.

Image 3

Přednosti systému:

  • Absolutně tichý provoz nevyžadující žádnou údržbu v místnosti.
  • Významný přínos sálavých panelů na výslednou energetickou náročnost budovy a při kombinaci s nuceným větráním s rekuperací umožňuje dosáhnout nejvyšší třídu A.
  • Rozsah provozních teplot otopné – chladicí vody maximálně 35 °C až 12 °C je ze všech známých technologií, včetně využití podlahových ploch pro vytápění a chlazení nejpříznivější pro spolupráci s tepelnými čerpadly, které budou pracovat s nejvyšším topným nebo chladicím faktorem.
  • Prodlužují období, kdy lze vytápění podporovat tepelnými solárními kolektory a při chlazení přírodními zdroji chladu – spodní vodou aj.
  • Vysoký stupeň kondenzace s plynovými kotli je samozřejmostí.
  • Minimalizují zásah do interiéru místnosti a neomezují jej pro pozdější změny.
  • Kromě instalace závěsné konstrukce a upevnění panelů zůstává veškerý objem práce, a tím i výdělků u topenářských firem.

Budoucnost vytápění a klimatizací již začala. Pokud jako topenářská firma nechcete přenechat trh zařízení pro teplo a chlad jiným, nabízíme vám možnost. Zatím nejde o technologie pro každého. Nezapomeňte však, že ceny technologií klesají s rostoucím počtem instalací. Rádi Vám poskytneme technicko-ekonomickou pomoc pro zaškolení, projektování, realizaci a prezentaci systému.


Více informací na www.giacomini.cz, info@giacomini.cz

Firemní článek