+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Maximální bezpečnost systému rozvodu plynu IVAR.INOX GAS

14.01.2021 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 8/2020

Novinkou v nabídce významného distributora topenářských armatur a systémů v České a Slovenské republice, obchodní společnosti IVAR CS spol. s r.o. pro rok 2020, je systém rozvodů plynovodů v nerezovém potrubí IVAR.INOX GAS.

Systém je vhodný pro distribuci všech typů hořlavých plynů, přírodních nebo kapalných, zahrnutých v referenčním standardu DVGW G260. Určen je především pro použití v nezakrytých distribučních soustavách rozvodu plynu s vnitřním nebo vnějším nadzemním vedením a ke kompletaci rozvodů plynů první, druhé a třetí třídy dle ČSN EN 437 2019.

Image 1

Absolutní těsnost lisovaných spojů je základním požadavkem pro maximální bezpečnost, provozní spolehlivost a životnost plynovodů. Systém IVAR.INOX GAS tvořený nerezovým potrubím IVAR.IVINT a širokou řadou speciálních nerezových lisovacích fitinků IVAR.IVN GAS je předurčen k splnění těchto vysokých a pochopitelných požadavků na tyto instalace. Je schopen garantovat splnění těch nejvyšších těsnicích indexů certifikovaných dle německé technické normy DVGW G 5614.

Jednotlivými prvky systému IVAR.INOX GAS je potrubí a lisovací fitinky z austenitické chrom-nikl-molybdenové nerezové oceli (X2CrNiMo 17-12-2) třídy materiálu Wst. Nr. 1.4404 (AISI 316L) dle UNI EN 10217-7:2005.

Image 2

U potrubí IVAR.IVINT se jedná o přesnou slabostěnnou nerezovou trubku dodávanou v rozměrové řadě od 15 mm do 108 mm v síle stěny od 1 mm do 2 mm v závislosti na dimenzi potrubí, a v transportních délkách tyčí 6 m.

Lisovací fitinky IVAR.IVN GAS jsou standardně dodávány v rozměrové řadě od 18 mm do 54 mm, která je zaskladněna a okamžitě k dispozici. Ostatní rozměry 15 mm, 76,1 mm, 88,9 mm a 108 mm jsou na vyžádání. Lisovací fitinky jsou plnoprůtokové a vyznačují se malou tlakovou ztrátou. Provozní tlaková použitelnost je do maximálního tlaku 5 bar s teplotním rozsahem použitelnosti od –20 °C do + 70 °C. Každý jednotlivý fitink s provedeným svarem je podroben výstupní kontrolní zkoušce dle specifikace DVGW G 5614. Na všech fitincích IVAR.INOX GAS je laserem vyznačena specifikace přizpůsobená požadavkům zákazníků s kódem dohledatelnosti.

Všechny lisovací fitinky mají na svém těle certifikační symbol PN5 / GT5 vytištěný žlutou barvou nebo na žlutém štítku, kterým jsou jasně identifikovatelné a nezaměnitelné za výrobky určené k jinému typu aplikací či výrobky jiných konkurenčních systémů. Tzn., že potrubí ani lisovací fitinky systému IVAR.INOX GAS nesmí být kombinovány s jinými (konkurenčními) výrobky třetích stran. Speciální lisovací fitinky jsou osazeny těsnicími O-kroužky z materiálu HNBR žluté barvy, které jsou kompatibilní a odolné proti působení zemního plynu a se zvýšenou odolností proti stárnutí.

U rozměrů 15 mm až 54 mm jsou lisovací fitinky vybaveny bezpečnostním indikátorem (proužkem) žluté barvy, jehož funkcí je vizuální kontrola provedeného lisovacího úkonu. Jakmile je úspěšně proveden lisovací úkon, dojde k jeho poškození a odpadnutí z těla lisovacího fitinku.

Vlastní spojení trubky s lisovacím fitinkem je na principu radiálního lisování a geometrické deformace za využití speciálního lisovacího zařízení a čelistí s profilem M. Použití jiných typů čelistí, byť by byly výrobcem čelistí, jako alternativa povoleny, je přísně zakázáno. Při lisovacím procesu je radiální deformací stlačen těsnicí O-kroužek v prstencové komoře k vnějšímu povrchu trubky, čímž je zajištěna hermetická těsnost. Geometrickou deformací je vytvořeno mechanické spojení mezi trubkou a lisovacím fitinkem zabraňující rotaci nebo vytržení trubky z fitinku. Samozřejmostí je pravidelný certifikovaný servis jak lisovacího zařízení, tak i ­lisovacích čelistí a jejich použití dle návodu výrobce lisovacího zařízení.

Při instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití” vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem. Instalace plynovodu musí být provedena v souladu s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPG a bezpečnostními předpisy platnými v zemi a místě instalace. Navrhování, projektování, instalaci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu plynovodu, jako systému, musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má patřičné vzdělání a kvalifikaci a je držitelem platného osvědčení nebo oprávnění. Systém IVAR.INOX GAS byl certifikován v SZÚ Brno.


Doplňující informace naleznete zde.

Firemní článek