+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kotle ROJEK PK, PK BIO, PK U na ruční přikládání

12.05.2017 Firma: ROJEK prodej, spol. s r.o.

Mezi dotované kotle na ruční přikládání od společnosti ROJEK patří teplovodní pyrolytické kotle ROJEK PK, PK BIO a PK U do výkonu 30 kW na palivo dřevo a hnědé uhlí (dle provedení).

Image 0

Hlavní předností kotlů řady ROJEK PK, PK BIO a PK U je, že mají horní plnění nakládací (odhořívací) komory, což umožňuje plně využít objem komory a to jak pro kusové dřevo (délka polen může být až 530 mm (řada PK 20 až PK 60)), tak i pro rozměrově menší paliva např. pro produkty drtičů dřevní hmoty (např. ROJEK DH 10), krátké kusové dřevo nebo dřevní brikety.

Kotle této řady ROJEK PK, PK BIO a PK U jsou určené pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, bytových jednotek, dílen a obdobných objektů s tepelnými ztrátami od 20 do 60 kW dle provedení. Jsou schválené a certifikované v SZÚ BRNO podle normy ČSN EN 303-5/ 2013 Sb..

Kotle jsou určeny pro spalování palivového polenového dřeva – kusové dřevo o délce 530 mm podle typu, vlhkost palivového dřeva max. do 20 %, výhřevnost 14 – 18 MJ∙kg -1, nebo hnědého uhlí Ořech 1 (20 – 40 mm) a Kostka (40 – 100 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 14 – 20 MJ∙kg -1.

Kotle řady ROJEK PK, PK BIO a PK U mají řadu dalších výhod a lze je přehledně shrnout do několika bodů a nazvat tedy přednostmi těchto kotlů.

 • horní plnění nakládací (odhořívací) komory kotle je velmi jednoduché a rychlé (stačí odklopit horní přikládací dvířka),
 • větší objem nakládací (odhořívací) komory (PK 20 až PK 30 je objem 130 dm3 = 130 l, pro PK 40 až PK 60 je objem 180 dm3 = 180 l)
 • vysoká účinnost při jmenovitém výkonu,
 • max. délka polenového dřeva 530 mm pro všechny jmenovité výkony (vlhkost paliva do 15 – 20 %),
 • při jmenovitém výkonu mají delší dobu vyhoření spalovací komory a to 5 – 9 hodin podle výkonu kotle, typu a složení palivového dřeva,
 • dalším certifikovaným palivem je hnědé uhlí Ořech 1 (Kostka) s dobou vyhoření spalovací komory až 12 hodin i více při jmenovitém výkonu a podle typu kotle,
 • rychlý start kotlů je zajištěn větší plochou kotlového tělesa a výměníku, které jsou rovnoměrně vyplněny vodou, což dává předpoklad i vyšší životnosti při použití silnějších plechů kotlového tělesa s tloušťkou 5 mm,
 • kotle obsahují méně keramických dílů než kotle obdobného typu,
 • čištění výměníku je snadné a to pomocí ovládací páky a čisticích spodních dvířek které jsou přístupny z vnější strany (možno mít pravé (standard) či levé provedení čistící páky),

 

Image 1Výměník kotle s čištěním

 • kotle dle provedení splňují emisní třídu 3 až 5 dle ČSN EN 303 - 5/ 2013 Sb. na palivo dřevo a na palivo hnědé uhlí Ořech 1/ Kostka. Kotle ROJEK PK, PK BIO a PK U do 30 kW výkonu splňují již dnes požadavky na EKODESIGN podle Nařízení komise (EU) č. 2015/ 1189 při spalování hnědého uhlí a dřeva,
 • kotle jsou řízeny elektronickou ovládací jednotkou, která ovládá: odtahový ventilátor, teplotu vody v kotli – spouštění čerpadla a vypnutí ventilátoru, řízení teploty vody UT, manuální nebo automatický režim (několik různých variant automatického režimu), dobu dohoření, ruční provoz při zatápění, regulovatelné otáčky ventilátoru, spalinové čidlo, ochranu kotle a regulátoru, zvukový alarm, volbu jazyků,
 • spalinové čidlo ovládací jednotky šetří spotřebu paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což prodlužuje životnost kotle. Kontrola teploty spalin na výstupu z kotle umožní docílit nízké emise prachu a plynů škodlivých pro životní prostředí.

Regulátor je vybavený programem zPID. Kromě standardních čidel je vybavený taktéž spalinovým čidlem. Regulace tohoto typu spočívá v kontrolování teploty spalin a teploty kotlové vody. Na základě těchto hodnot regulace mění otáčky ventilátoru tak, aby byla udržována zadaná teplota kotlové vody. Algoritmus PID se používá např. na řízení procesu teploty, v tomto případě funguje jako velmi přesný termostat. Takže regulátor s funkcí zPID funguje na základě algoritmu PID podpořeným spalinovým čidlem.

Používáním tohoto typu regulátoru se spalinovým čidlem šetříme až 13 % paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což má vliv na delší životnost výměníku (kotlového tělesa). Kontrola teploty spalin na výstupu z kotle zapříčiňuje nízké emise prachu a plynů škodlivých pro životní prostředí. Tepelná energie je plně využita pro ohřev vody v kotli a neuniká do komína.

 

Image 2Regulátor ROJEK ST 86 zPID

 

SVT kódy dotovaných kotlů jsou:

 • ROJEK PK BIO 20 (palivo dřevo) SVT 21408 – 1. a 2. výzva dotace
 • ROJEK PK BIO 25 (palivo dřevo) SVT 21409 – 1. a 2. výzva dotace
 • ROJEK PK BIO 30 (palivo dřevo) SVT 21410 – 1. a 2. výzva dotace
 • ROJEK PK 20 (palivo dřevo a hnědé uhlí) SVT 21207 – 1. výzva dotace
 • ROJEK PK 25 (palivo dřevo a hnědé uhlí) SVT 21208 – 1. výzva dotace
 • ROJEK PK 30 (palivo dřevo a hnědé uhlí) SVT 21209 – 1. výzva dotace
 • ROJEK PK 20U (palivo hnědé uhlí) SVT 4164 – 1. výzva dotace
 • ROJEK PK 25U (palivo hnědé uhlí) SVT 4165 – 1. výzva dotace
  ROJEK PK 30U (palivo hnědé uhlí) SVT 4166 – 1. výzva dotace

 

Image 3Realizace kotelny s kotlem ROJEK PK 20 v Hradci Králové (Zapojení kotle s akumulační nádobou 1000 l a kombinovaným bojlerem)

Firemní článek