+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komplexní řešení využívání dešťové vody od společnosti WILO CS

30.06.2021 Firma: WILO CS, s.r.o.

Zachytávání a efektivní využívání dešťové vody v krajině, obytných a komerčních budovách se stává v posledních letech výraznou prioritou.

Stát nabízí klíčový program „Dešťovka“ na podporu zavádění řešení pro využití dešťové vody a na trhu funguje řada profesionálních firem, které poskytují komplexní služby spojené se správným technickým návrhem, vyřízením žádosti o dotaci a dodávkou řešení pro využití srážkových vod. Příkladem je společnost Climate CZ s.r.o. s webovou stránkou WWW.DESTOVKA.EU, se kterou WILO CS intenzivně spolupracuje.

Součástí takto dodávaných systémů jsou i nové čerpadlové jednotky WILO-RAIN3WILO-RAIN1 určené pro rodinné domy a menší komerční budovy.

Image 1Obr. 1 • Dešťový přečerpávač Wilo – RAIN3

Zařízení slouží pro zásobování objektů dešťovou užitkovou vodou z akumulační nádrže (např. pro splachování toalet nebo zalévání zahrad) a při jejím nedostatku automaticky přepíná na odběr z vodovodního řadu. Pitná voda je do systému dodávána přes přerušovací nádrž, jak požaduje ČSN 1717 a nehrozí tak kontaminace pitné vody v řadu.

Zařízení jsou vybavena mnohými senzory a funkcemi zajišťujícími nepřetržitý a spolehlivý provoz. Díky tlakovému čidlu v akumulační nádrži zařízení samo měří množství zbývající vody a při jeho nedostatku přepne na odběr z řadu, aniž by byla dodávka přerušena nebo došlo k zavzdušnění potrubí, zároveň umí čerpadlo ochránit před chodem na sucho. Přerušovací nádrž je vybavena čidlem přepadu a v případě jeho přetečení nebo jiné poruchy spustí akustickou a optickou signalizaci. 

Zařízení je určeno k montáži na zeď a díky variabilitě napojení jednotlivých přípojek usnadňuje instalaci ve stísněných prostorách. Čerpadlo je instalováno na silentblocích, což zamezuje přenosu vibrací a zajišťuje tichý chod. Pro překonání tlakových ztrát v případě větší vzdálenosti akumulační nádrže od zařízení lze použít podávací čerpadlo spínané řídicí jednotkou.

Pro detailní informace a pomoc s návrhem kontaktujte společnost WILO CS.

Schéma využití dešťové vody

Image 2


Více informací zde.

Firemní článek