+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety ATMOS

24.03.2023 Firma: ATMOS

Řada kombinovaných kotlů ATMOS umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety. Kotel umožňuje střídání paliv, ruční topení dřevem a plně automatické topení peletami. V případě potřeby lze samozřejmě, koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej zákazník pořídí později anebo jej použije z minulého kotle.

Image 0

Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto si vystačíme s jedním komínem.

Účinnost kotle dle typu 88,9 - 92,5 %

Kotle DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP a DC40SPT splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Výhody kotlů ATMOS

 • možná kombinace jednotlivých druhů paliv – střídání paliva bez úprav na kotli dřevo + pelety
 • vysoká účinnost při jednotlivých palivech – prakticky stejná jako u speciálních kotlů na pelety (až 92,3 % při jmenovitém výkonu)
 • levnější řešení – sečteme-li náklady na pořízení dvou kotlů, jejich zapojení a odkouření (komín) zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky výhodnější
 • malý zastavěný prostor – oproti více kotlům
 • jeden komín a kouřovod
 • ekologický provoz – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • dotovaný kotel
 • možnost volby dvířek levá/pravá
 • kotel je vybaven funkcí automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva

Image 1Kotel s kompaktním zásobníkem AZPD a pneumatickou dopravou APS250S

Instalace

Image 3Doporučené zapojení s Laddomatem 22 a vyrovnávací (akumulační) nádrží Doporučeným zapojením je zapojení kotle s Laddomatem 22 nebo termoregulačním ventilem s vyrovnávací nádrží o objemu 500 až 1000 l. Další možností je instalace kotle s akumulačními nádržemi o potřebném objemu (např. 2000 l), které navíc umožňují vytápění akumulace elektřinou nebo připojení solárních panelů.

Image 2Kotel DCxxSP se standardním zásobníkem na pelety 500 l
 

Regulace kotlů

Provoz kotle je řízen zcela automaticky na požadovanou výstupní teplotu vody, tak aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost kotle a nejlepší kvalita spalování. K tomu slouží:

 • Regulátor tahu HONEYWELL
 • Kotlový (regulační) termostat
 • Spalinový termostat
 • Termostat na čerpadlo
 • Hlavní vypínač a přepínací vypínač provozu kotle

Kotle a hořáky DCxxSP(X)(T) jsou v provedení (model od 2018) vybaveny funkcí automatického uzavření nebo otevření přívodu vzduchu do kotle/hořáku, pomocí servopohonu, při topení dřevem nebo peletami.
Kotle jsou vybaveny čidlem teploty spalin AGF2 a čidlem teploty vody kotle KTF20 pro funkci automatického startu hořáku po dohoření dřeva. Dále jsou kotle vybaveny dvěma čidly (TV a TS) KTF20 pro ovládání hořáku podle dvou teplot na akumulační nádrži. Celý komplet je tak prodáván v maximální výbavě, pro plně automatický režim a jednoduchou instalaci „plug and play“.

Hořák

Používaný hořák na pelety pro kotle DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP, DC40SPT

HOŘÁK NA PELETY ATMOS A25 (pro modely DCxxSP(X) – Kód: H0048

HOŘÁK NA PELETY ATMOS A45SP (pro model DC40SPT – Kód: H0352

Hořáky v provedení pro modely DCxxSP(X)(T) jsou vybaveny funkcí automatického uzavření nebo otevření přívodu vzduchu do hořáku, pomocí servopohonu, při topení dřevem nebo peletami.

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazení aktuálního stavu hořáku a k nastavení jeho funkcí

Řízení hořáku: elektronická regulace AC07X, která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulaci.

Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.

Základní funkce hořáku:
Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
TS – čidlo spodní na nádrži
TV – čidlo vrchní na nádrži
TK – čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
TSV – čidlo spalin nebo solárního panelu

 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • ovládání solárního systému přímo z hořáku
 • automatický startu hořáku po dohoření dřeva u kotlů DCxxSP/SPX

Hořáky jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru 6 – 8 mm, o délce 10 – 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1. Hořák není určen pro pelety, které se spékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou denně

Pro hořák ATMOS A25 jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 – DA1500 o délce 1,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 – DA2000 o délce 2 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 – DA2500 o délce 2,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 – DA3000 o délce 3 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 – DA4000 o délce 4 m a průměru 75 mm


Technické informace a katalog ke stažení zde.
Firemní článek
Související produkty