+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kermi s. r. o. vstupuje do oboru řízeného větrání obytných místností s rekuperací

14.07.2022 Firma: KERMI s.r.o. Časopis: 3/2022

Příjemné teplo a pravidelná výměna čerstvého vzduchu činí z obytných a pracovních prostor místo, kde se cítíme dobře. Vytápění a větrání se přitom navzájem podmiňují. Z tohoto důvodu rozšiřuje společnost Kermi s. r. o. své působení na trhu a vedle vytápěcí a sanitární techniky se aktivně v letošním roce prezentuje v oblasti ventilační techniky, v níž se Kermi GmbH pohybuje již od roku 2015 v Německu a Rakousku.

Image 3Obr. 1 • Centrální větrací jednotky (zleva): S180, S460, F170

Systémy x-net (plošné vytápění & chlazení) a therm-x2 (otopná tělesa) nyní doplňuje systém x-well (větrání obytných místností) rozšiřující produktové portfolio Kermi s. r. o. o nové produkty centrálních a decentrálních větracích rekuperačních jednotek. Písmeno „x“ představuje příslib pro xnásobný výkon hned na několika úrovních. Optimalizace produktů a řešení nás pohání každý den. Se štítkem „Kermi x-optimiert“ takto označujeme obzvláště výkonné a energeticky účinné produkty, které lze libovolně kombinovat. Čím více se kombinují, tím více výhod nabízí.

x-well® Centrální větrání obytných místností
Zdravé vnitřní klima pro moderní novostavby

Moderní výstavba a právní legislativa kladou vysoké nároky na zateplení. Centrální systémy větrání se tak staly standardem v moderních pasivních nebo nízkoenergetických domech. Centrální větrací jednotky Kermi se dodávají ve vertikální i horizontální variantě a navrhují se speciálně pro komfortní, centrálně řízené větrání bytů. Sedm velikostí (x-well F150, F170, F270, S180, S280, S370 a S460) pokrývá všechny výkonové stupně jak pro bytové jednotky, tak i domy s obytnou plochou 120 až 350 m2. Díky účinnému systému přenosu tepla pro rekuperaci tepelné energie z odváděného vzduchu pracují mimořádně efektivně. Konstrukční řešení ventilátorů zajišťují nízké hlukové emise, EC motory zase nízkou spotřebu energie.

Image 2Obr. 2 • Centrální větrací jednotka S280

x-well® Decentrální větrání obytných místností
Ideální pro novostavby, ale i rekonstrukce

Decentrální systémy větrání obytných místností Kermi x-well usnadňují především dodatečnou montáž. Při rekonstrukcích se kompletní jednotky instalují do jednoduchého jádrového vývrtu v obvodové stěně. V novostavbách lze montáž provádět přímo do speciálního montážního prvku. Portfolio Kermi nabízí individuální řešení pro každou místnost: kyvadlové ventilátory (D11, D13), jednotrubkové ventilátory (A20, A21), ventilátor pro malé místnosti (A12) a stěnové průchody venkovního vzduchu (ALD).

Kyvadlové ventilátory D13 / D11 pracují na principu přepínání směru proudění vzduchu a jsou vybaveny keramickou akumulační vložkou sloužící k přenosu tepla. Stěnové průchody venkovního vzduchu ALD jsou cenově výhodná a zjednodušená varianta. Zajišťují přirozené proudění přiváděného vzduchu bez ventilátorů. Jednotrubkové ventilátory A20 / A21 a ventilátor pro malé místnosti A12 jsou speciálně navrženy pro větrání koupelen, toalet a kuchyní. Ventilátor pro malé místnosti A12 slouží pouze k podtlakovému větrání.

Image 0Obr. 3 • Kermi x-well - decentrální systém: pro přívod a odvod vzduchu v jednotlivých místnostech, ideální jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby

x-well® Centrální & decentrální větrací jednotky
Čerstvý vzduch pro Vaše vnitřní prostory

Moderní obytné budovy se staví s důrazem na energetickou účinnost a neumožňují prakticky žádnou výměnu vzduchu. Systém větrání Kermi x-well přivádí do místnosti čerstvý vzduch čtyřiadvacet hodin denně a vytváří tak hygienicky nezávadné vnitřní klima s optimální vlhkostí vzduchu. Díky ochraně před prachem a pyly se vlastní bydlení stává příjemným místem i pro alergiky.

S větracími systémy Kermi x-well lze zajistit optimální pocit pohody v místnosti v každém ročním období. Jak u centrálních, tak i decentrálních větracích jednotek zajišťuje integrovaný systém přenos tepla s co nejnižšími tepelnými ztrátami. Znehodnocený vzduch je díky řízenému systému větrání odváděn z interiéru spolu se vzdušnou vlhkostí do venkovního prostředí a je nahrazen suchým čerstvým přiváděným vzduchem z exteriéru.

Image 1Obr. 4 • Decentrální větrací jednotka – kyvadlový ventilátor D13

Všechny modely sytému větrání Kermi x-well jsou součástí koncepce „Kermi x-optimiert“. To znamená, že pracují efektivně a jsou optimálně sladěny s ostatními komponenty pro vnitřní klima. Více informací naleznete na www.kermi.cz.

Firemní článek