+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Je topení dřevními peletami výhodné?

15.08.2011 Firma: ENBRA, a.s. Časopis: 5/2011

V průběhu dotačního programu Zelená úsporám došlo ke značnému navýšení prodejů kotlů na pelety s automatickou dodávkou paliva.

Oblast C.1 dotačního programu Zelená úsporám podporoval výměnu stávajících ne­ekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná, fosilní paliva a elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu, účinná tepelná čerpadla a solární systémy v rodinných a bytových domech a v jednotlivých bytech bytových domů, kde je etážové vytápění, částkou 95 tis. Kč. Stejnou částkou podporoval program v rámci oblasti C.2 instalaci těchto zdrojů v novostavbách rodinných a bytových domů a v jednotlivých bytech bytových domů.

Po ukončení dotačního programu Zelená úsporám zájem o peletové kotle částečně opadl. Je pravdou, že díky dotaci bylo pořízení peletového kotle extrémně výhodné. Výhodné ovšem zůstává i po skončení dotačního programu, neboť s propadem prodejů došlo k převisu nabídky nad poptávkou, a tím k podstatnému snížení prodejních cen kotlů. Také náklady na palivo jsou u peletového kotle nižší, než u zemního plynu, propan-butanu a elektřiny.

Porovnání nákladů na palivo bylo provedeno na modelovém případu rodinného domu s roční spotřebou energie na vytápění 20 MWh (170 m2).

1. příklad – vytápění objektu elektrickým přímotopem

Uvažována je proudová hodnota jističe 3 × 25 A a spotřeba výhradně v době nízkého (výhodnějšího) tarifu. Podle sazebníku je v tomto případě nejvhodnější produkt „ElektřinaPřímotop / D55d“.

Image 1

Jak je vidět z kalkulátoru, činí v tomto příkladu roční náklady na vytápění částku 50 743,– Kč s DPH.

2. příklad – vytápění objektu zemím plynem

Uvažována je účinnost klasického plynového kotle 90 %. Při spotřebě objektu 20 MWh je tedy potřeba dodat energii obsaženou v plynu ve výši 22,223 MWh.

Jak je vidět z kalkulátoru, v tomto příkladu jsou roční náklady na vytápění ve výši 28 779,– Kč s  PH.

3. příklad – vytápění objektu peletovým kotlem se samočinnou dodávkou paliva

Uvažována je účinnost kotle 88 %. Při spotřebě objektu 20 MWh je nutno dodat pelety s energií 22,727 MWh.

Průměrná výhřevnost bílých pelet je 18,8 MJ/kg (5,22 kWh/kg), jak ukazují materiály výrobců.

Energii 22,727 MWh odpovídá 4352 kg bílých pelet. Uvažujeme-li realisticky cenu pelet 5,50 Kč/kg s DPH, pak náklady na vytápění objektu peletami činí 23 936,– Kč s DPH.

Image 2

Image 3

Shrnutí:

Roční potřeba tepla pro vytápění objekt = 20 000 kWh/rok

  • elektrický přímotop n = 100 % ... 20 000 kWh = náklad 50 743,– Kč s DPH
  • plyn kotel n = 90 % ... 22 222 kWh = náklad 28 779,– Kč s DPH
  • kotel na pelety n = 88 % ... 22 727 kWh = 81 817 MJ = 4 352 kg pelet = náklad 23 936,– Kč s DPH

Z uvedeného srovnání je patrné, že u modelového objektu je vytápění peletami o 16,8 % levnější oproti plynu a dokonce o 52,8 % levnější ve srovnání s vytápěním přímotopy!

Ani z hlediska pohodlí obsluhy na tom není peletový kotel v porovnání s plynovým kotlem nebo elektrokotlem podstatně hůře. U kvalitního výrobku postačuje 1x týdně provést vymetení popele. Doprava a dávkování paliva probíhá zcela automaticky. Velkou výhodou peletového kotle je především fakt, že se uplatní i tam, kde není zaveden plyn.

Společnost ENBRA, a. s. nabízí litinové kotle na pelety FERROLI GFN PELLET o výkonech 15 až 30 kW. Tyto kotle se vyznačují vysokou účinností, malými rozměry a jednoduchou montáží. Umožňují plně automatický provoz včetně automatického zapalování. Velkou výhodou je jednoduchá přestavba na kotel na tuhá paliva (uhlí/dřevo). Tento kotel získal v roce 2009 prestižní ocenění Zlatá medaile na veletrhu Aqua-therm.


Více informací zde.

Firemní článek