+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak vybrat servopohon pro vaší instalaci? – 2. část

23.03.2021 Firma: AFRISO spol. s r.o.

V první části článku vám byli představeny základní informace o servopohonu ARM ProClick pro směšovací ventil ARV ProClick. Nyní na tento článek budeme navazovat a zaměříme se více na praktické příklady.

Pokud jste nezaznamenali 1. část článku „Jak vybrat servopohon pro vaší instalaci?“, klikněte na tento odkaz.

Příklady schémat zapojení směšovacího ventilu a servopohonu

1. příklad

Prvním příkladem je schéma s kotlem na tuhá paliva, se čtyřcestným ventilem a starým radiátorovým systémem.

Image 1Obr. 1 • Schéma zapojení čtyřcestného ventilu a servopohon AFRISO ProClick v systému s automatickým kotlem a zásobníkem TUV.

Díky použití čtyřcestného ventilu můžeme udržovat odpovídající úroveň teploty vracející se z našeho kotle a dále regulovat teplotu na radiátoru. Zde je nejlepší volbou 3bodový servopohon.

Naše nabídka (viz. tab. 1) zahrnuje čtyři 3bodové servopohony, které pracují ve třech provozních stavech: vlevo, zastavit, vpravo. Tato instalace v případě, že používá 1” ventil, nebude vyžadovat servopohon s vyšším točivým momentem 15 Nm. Postačí servopohon s točivý momentem 6 Nm. Většina regulátorů, které řídí činnost 3bodových akčních členů, vysílá řídicí signál 230 V (v případě, že ne zvolíme 24 V servopohon).

Image 11Tab. 1 • Seznam servopohonů ARM ProClick AFRISO

Na závěr zbývá vybrat dobu otáčky servopohonu o 90°. Pro tento typ instalace je vhodnější spíše vybrat 120 s, protože tento typ instalace se vyznačuje dlouhou setrvačnosti – tzn. vyžaduje delší dobu na změnu teploty. Proto servopohon ARM 343 je nejčastěji používanou volbou pro tento typ instalace.

2. příklad

Druhým příkladem je schéma s teplovodním ohřívačem vzduchu (obr. 2).

Image 2Obr. 2 • Schéma zapojení servopohonu pro teplovodní ohřívač vzduchu

I zde chceme směšovat teplou a studenou vodu, takže tříbodový servopohon je nejvhodnější volbou. Systém používá 1“ ventil s řídícím signálem 230 V. Zde je nejlepším řešením 60sekundový servopohon, protože chceme rychle reagovat na změny teploty. Pro tuto instalaci můžete sáhnout po servopohonu ARM 323 ProClick (viz. tab. 1).

Každý pohon je vybaven 3 vodiči: modrým, hnědým a černým. Pokud je na hnědý vodič přivedeno napětí, pohon se otočí doprava. Pokud na černý, pohon se otočí doleva. Pokud v tomto okamžiku zjistíte, že se pohon otevírá nesprávným směrem, můžete tento směr změnit výměnou černého a hnědého vodiče.

3. příklad

Na schématu níže (obr. 3) máme zapojení ventilu ARV jako rozdělovací tzn. chceme přepínat mezi plněním zásobníku TUV a radiátorový systém. Zde tedy musíme použít 2bodový servopohon se dvěma pracovními body: otočit doleva nebo otočit doprava. Pro tento případ se doporučuje servopohon s nejkratší dobou otočení o 90°.

Image 3Obr. 3 • Schéma zapojení ventilu ARV jako rozdělovací a se servopohonem ARM ProClick

Z naší nabídky můžete vybrat servopohon ARM 702 ProClick s dobou úplného otočení za 12 sekund a řídicím signálem 230 V (viz. tab. 1).

Zapojení termostatu pro řízení systému

V této části se dovíte, jak lze ovládat systém na schématu (obr. 3), pomocí jednoduchého termostatu GTT (obr. 4) instalovaném na zásobníků TUV.

Image 4Obr. 4 • Termostat AFRISO GTT

V případě, že chceme v našem systému dosáhnout priority ohřevu teplé užitkové vody, tzn. v prvním kroku musíme uzavřít průtok do radiátorového okruhu. Proto se musí servopohon otočit doprava. Po dosažení nastavené teploty na termostatu se otočí doleva, aby uzavřel průtoku teplé vody do zásobníku TUV. Za tímto účelem musíme zapojit kontakty dle schématu níže (obr. 5). Poté musíme přepnout směr otáčení, tj. odstranit ovládací knoflík servopohonu a zde změnit přepínač do polohy dle obr. 6.

Image 5Obr. 5 • Schéma zapojení 2bodového servopohonu

Podle schématu (obr. 5) je tedy modrý vodič servopohonu připojen k nulovému vodiči sítě, hnědý vodič musí být vždy pod napětím, tj. připojíme jej přímo k napájecímu zdroji, zatímco černý vodič bude ovládací vodič a zde jej připojíme k druhému kontaktu našeho termostatu GTT.

Image 6Obr. 6 • Popis zapojení vodičů termostatu GTT a servopohonu ARM ProClick

Takže po odšroubování pouzdra termostatu (obr. 6) jsou vidět očíslované kontakty. Černý vodič musíme zde připojit ke kontaktu (2). Fázový vodič ze sítě a hnědý vodič ze servopohonu se zapojí ke kontaktu (C). Nulové vodiče se propojí spojovací svorkou. Po správném připojení je potřeba už jen nastavit teplotu na termostatu, kterou chcete udržovat na zásobníku TUV např. 50 °C. Po připojení napájecího zdroje se servopohon bude otáčet doprava, čímž uzavře tok do naší instalace radiátoru. Po překročení teploty nastavené v nádrži se servopohon přepne doleva, a otevře průtok teplé vody do radiátorového okruhu.

V naší nabídce nabízíme dva univerzální servopohony (tab. 1). První pracuje s napájecím napětím 24 V, zatímco druhý pracuje s 230 V a disponuje zvýšeným točivým momentem, tj. má jednoduše integrovaný výkonnější motor, který je vyžadován u ventilů s točivým momentem vyšším než 6 Nm. Tyto servopohon mohou fungovat jako 3bodový a 2bodový servopohon. Vše záleží na tom, k jakému typu regulace jsou připojeni.

4. příklad

V posledním příkladu máme průmyslovou instalaci (obr. 7). V takové instalaci obvykle používáme proporcionální servopohony řízené proudem nebo napětím. Pro tyto instalace bude nejvhodnější regulátor ARM 992.

Image 7Obr. 7 • Schéma zapojení průmyslové instalace a proprocionálního regulátoru ARM 992

Tento servopohon (ARM 922) má pod knoflíkem 2 přepínače (obr. 8). jeden přepínač je pro výběr směru otáčení. Druhý přepínač slouží pro nastavení příslušného typu řízení signálu ovládajícím tento servopohon a také jeho rychlost otáčení (obr. 9).

Image 8Obr. 8 • Náhled pod ovládací kolečko servopohonu ARM 992, jsou zde vidět 2 přepínače - jeden směru otáčení a druhý pro volbu typu řízení a rychlosti otáčení servopohonu

Image 9Obr. 9 • Detail přepínače servopohonu ACT 992 a legenda jednotlivého nastavení

Pro příklad, že proporcionální servopohon bude řízen signálem 0–10 V, uvedeme, jak bude fungovat. Pokud regulace vyšle do servopohonu napětí 3 V, ventil se otevře o 30 % a dle stupnice na ovládacím kolečku nastaví na pozici 3. Jakákoli jiná hodnota napětí přiváděného na tento servopohon v rozsahu od 1 do 10 bude indikovat procentuální otevření směšovacího ventilu.

V případě, že směr otáčení pohonu neodpovídá požadavku, je nutné zkontrolovat, zda otočitelná stupnice na ovládacím kolečku (obr. 10) je otočená správně. Pokud ne, tak ji vyjmeme z ovládacího kolečka a otočíme. V případě, že ano a ventil se otáčí opačným směrem, tak přepneme druhým přepínačem pod ovládacím kolečkem servopohonu (obr. 8 – nezakroužkovaný přepínač).

Image 10Obr. 10 • Otočitelná stupnice na ovládacím kolečku servopohonu. Z jedné strany je číslování 0-10 a z druhé strany je číslování 10-0.
 

Shrnutí

Nejčastěji v domácích instalacích pro směšovací ventil jednoduše zvolíme tříbodový servopohon ARM 343, a pokud chceme směšovací ventil použit jako rozdělovací, zvolíme dvoubodový servopohon, tj. v tomto bodě ARM 703. Ostatní servopohony zvolíme, pokud máme specifické provozní podmínky instalace, tj. požadovaný vyšší točivý moment, odlišné napájecí napětí apod. Doufáme, že nyní bez problémů najdete správný pohon pro vaši instalaci.


V případě, že ne tak se nám neváhejte ozvat +420 272 953 636 nebo info@afriso.cz.

Firemní článek
Související články