+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak na plynové vytápění bez přípojky? – Řešením jsou zásobníky

31.01.2020 Časopis: 8/2019

Vytápění plynem patří mezi energeticky neúčinnější a cenové výhodné technologie.

Například cena 1 kWh ze zemního plynu se pohybuje okolo 1,50 Kč a moderní kondenzační kotle dokáží pracovat s účinností až 108 %. Plynové vytápění je navíc i velmi vhodnou a ekologickou náhradou starých kotlů na tuhá paliva, jejichž provoz bude po roce 2022 zakázán. Díky zásobníkům na LPG mohou výhody plynovéhovytápění využívat i obyvatelé lokalit, v nichž není možné připojení k plynové distribuční síti.

Image 1

Obrovská popularita nedávných Kotlíkových dotací, v nichž bylo možné získat státní podporu na modernizaci vytápění v rodinném domě, je dokladem zájmu lidí o modernizaci vytápění a moderní plynové kotle. Vytápění plynem je nejen ekonomicky výhodné, ale díky snadné regulaci také velmi pohodlné, protože není potřeba kotel roztápět ani do něj průběžně přikládat.

Důležité je rovněž ekologické hledisko. Právě stará a nevyhovující topeniště jsou totiž velmi silným lokálním zdrojem znečištění ovzduší. Podle českého plynárenského svazu pochází z domácích kotelen téměř tři čtvrtiny prachových částic a bezmála 100 % karcinogenního benzopyrenu a nevyhovující emise jsou hlavním důvodem, proč bude provoz nejstarších kotlů na tuhá paliva od září roku 2022 ze zákona zakázán. „Tři roky není příliš vzdálená budoucnost. Přesto je u nás stále zhruba tři sta tisíc domácností s nevyhovujícími kotli,“ uvádí Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu. Plynové kotle produkují jen minimum emisí a jeví se tak, jako vhodná náhrada starých kotelen na uhlí.

Nemáte plynovou přípojku? Pomůže zásobník

Vytápění plynem se přitom nemusí omezovat jen na lokality s dostupnou plynovou distribuční sítí. Obyvatelé domů, u nichž je připojení k plynovým rozvodům komplikované nebo nemožné, mohou využívat moderní plynové zásobníky. Ty umožňují dlouhodobě zásobovat plynem – v tomto případě propanem – jak rodinné domy, tak i větší objekty, jako jsou hotely, penziony nebo firemní provozovny. „Zásobník je nezávislý na rozvodných sítích a netýkají se ho možné poruchy či odstávky. To se může hodit třeba v odlehlejších nebo horských lokalitách. Zásobník může být vhodný i v místech, kde sice rozvody plynu jsou, ale vybudováním přípojky by bylo neúnosně drahé,“ popisuje výhody plynových zásobníků Ivan Indráček, předseda České asociace LPG.

Image 2Schéma uložení zásobníku

Velikost zásobníku se zpravidla určuje podle počtu obyvatel a energetických nároků objektu. „Zásobník může mít kapacitu od 2700 litrů až po 25 m3. Díky modernímu systému sledování spotřeby a rychlému servisu nemůže dojít k situaci, že plyn v zásobníku neočekávaně dojde,“ vysvětluje Jiří Karlík, odborník pro oblast LPG a generální ředitel společnosti Primagas. Na místo spotřeby se plyn dodává nákladním automobilem s cisternou, z níž se palivo do zásobníku přečerpá.

Platba za zásobník nebo podle plynoměru

Účtování plynu se nemusí lišit od obvyklého způsobu, jakým za energie platí lidé v místech připojených k distribučním soustavám – tedy od systému „záloha a vyúčtování přeplatku či nedoplatku“. V takovém případě je mezi zásobník a odběrní místo připojen plynoměr. Možná je ale také jednorázová platba za celý zásobník při jeho dodání nebo doplnění.

Image 3

Zásobník po celou dobu kontraktu zůstává majetkem dodavatelské firmy, která se průběžně stará o jeho technický stav. Totéž obvykle platí i o pojištění zásobníku.

Z tiskové zprávy

Související časopisy