+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak fungují SMART neboli dálkové odečty energií?

14.01.2022 Firma: ista Česká republika s.r.o.

Montáž dálkově odečitatelných přístrojů je jedním z požadavků legislativy dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která byla schválena v říjnu 2021 a je v platnosti od 1. ledna 2022. Do roku 2027 by v České republice měla být všechna instalovaná měřidla dálkově odečitatelná.

Odpovědi na 13 nejčastějších otázek...

Image 1

Pro klienty společnosti ista Česká republika jsou dálkové tzv. SMART odečty standardem již 11 let a více jak 85 % klientů tuto technologii již využívá. Jak smart systém ista funguje vám přinášíme v 13 nejčastějších otázkách a odpovědích.

1. Jak funguje dálkový odečet sběrnicemi dat?

Měřicí přístroje vybavené rádiovým modulem komunikují se sběrnicí jednou týdně přes rádiovou síť. Přenos údajů o spotřebě a stavu měřičů probíhá automaticky, prostřednictvím sítě mobilního operátora (integrovaná SIM karta).

2. Je systém opravdu spolehlivý?

ista má jednu z nejspolehlivějších sítí, která odečítá a spravuje data o spotřebě. Je to díky schopnosti koncových přístrojů komunikovat mezi sebou, což je jedinečné řešení na trhu. Sběrnice v Česku úspěšně instalujeme již od roku 2011 a v současnosti jimi odečítáme více než 660 000 přístrojů. Celosvětově je to více jak 28 mil. přístrojů v 22 zemích. Všechna data se přenášejí a zpracují elektronicky, bez chyb způsobených lidským faktorem.

3. Jaké měřiče energií sběrnice odečítají?

Sběrnicí je možné odečítat měřiče tepla, vodoměry a poměrové rozdělovače tepla společnosti ista, které jsou vybavené rádiovým modulem. Za určitých technických předpokladů a se souhlasem dodavatele energie dokáže přidáním rádiového modulu ista odečítat i plynoměry a elektroměry.

4. Kolik sběrnic je potřebných?

Na 8–10podlažní budovu postačuje obvykle 1 sběrnice. Pokud si to vyžaduje konstrukce (půdorys) objektu, instalují se 2 sběrnice. Jedna sběrnice dokáže pokrýt 2 vchody.

5. Jak probíhá instalace?

Sběrnice i měřící přístroje jsou napájeny baterií s životností minimálně 10 let. Zařízení je umístěné ve společných prostorách budovy (např. na schodišti) a na instalaci a provoz nejsou potřebné stavební úpravy, připojení na elektřinu nebo internet. Sběrnice se jednoduše uchytí na stěnu ve výšce cca 250 cm. Je zajištěna vícenásobnou plombou a její funkčnost je dálkově monitorována.

6. Jaké jsou náklady v porovnání s pochozími odečty?

Náklady na pořízení, provoz a odečítání údajů o spotřebě během celé životnosti systému (10 let) jsou srovnatelné s pochozím odečtem dat (při odečtu jedenkrát ročně). V případě, že bude povinnost poskytovat informace o spotřebě 12krát ročně (podle zatím nepřijatého návrhu legislativy již od roku 2023), pochůzkový způsob se stane ekonomicky neudržitelný, jelikož vyžaduje výjezd technika k budově a vyšší administrativní zátěž na manuální zpracování dat.

7. Splňuje odečet sběrnicí směrnici EED a připravovanou novelu zákona č. 67/2013 Sb. zákona o poskytování častějších informací o spotřebě konečným spotřebitelům (jedenkrát měsíčně)?

ista řešení je na legislativní změny vyplývající z EED připraveno. Máme dostatek kapacit, zkušeností a IT zázemí na to, abychom dokázali data odečíst, bezpečně (v souladu s GDPR) skladovat a poskytovat informace o spotřebě či zpracovávat informačního rozúčtování pro uživatele bytů tak často, jak bude vyžadovat legislativa.

8. Jaké výhody má dálkový odečet přes sběrnici pro vlastníky?

Odečet se provádí bez vstupu do bytového domu, čímž je chráněno soukromí jeho obyvatel. Automaticky jsou odečtené všechny měřiče v budově a není třeba určovat náhradní spotřeby pro neodčítané byty, které často navyšují náklady na energie. Všechna data se přenášejí a zpracují elektronicky, bez chyb způsobených lidským faktorem. Online přístup k denním datům o spotřebě prostřednictvím internetu umožňuje lepší kontrolu nad spotřebou tepla a vody. Funkčnost měřičů v bytě je monitorována a v případná porucha včas odstraněna.

9. Jakým způsobem jsou informace o spotřebě přístupné pro správce nebo uživatele bytů?

Informace o spotřebě a nestandardních spotřebách jsou archivovány na webovém portálu ista24.cz. Vlastníci nebo správce budovy se připojují přes unikátní uživatelský účet. Vlastníci bytů vidí svůj byt, správce má přístup ke všem bytům a NP v budově. Služba je na objednávku a dá se aktivovat i dodatečně.

10. Proč využívat portál ista24?

Uživatelé bytů mohou svou denní spotřebu sledovat, porovnávat s referenčními spotřebami nebo předchozími obdobími, a tím lépe regulovat náklady na energie. Správce má přehled o energetickém hospodaření v budovách ve své zprávě a přístup k důležitým datům pro další zpracování nebo pro případ reklamace.

11. Co v případě, že měřič přestane fungovat?

Informace o chybách na měřičích jsou průběžně monitorovány a neodkladně je řeší servisní oddělení ista, které kontaktuje správce, případně vlastníka bytu, a chybu neprodleně odstraní.

12. Jakým způsobem upozorní systém správce nebo vlastníka bytu na nestandardní spotřebu, jakou je např. i únik vody?

Dlouhodobý nepovšimnutý únik vody přes baterii nebo toaletu může navýšit spotřebu vody o tisíce Kč. Pokud systém vyhodnotí, že se jedná o nestandardní spotřebu, upozorní správce nebo vlastníka bytu formou hlášení na webové stránce ista24.cz nebo e-mailem. Musí si však objednat jako samostatnou službu.

13. Vyzařují přístroje elektromagnetické záření?

Rádiové moduly v našich přístrojích vysílají pouze na požadavek v naplánovaném intervalu, obvykle jednou týdně. Sběrnice vyšle pokyn směrem ke koncovým měřičům, které odešlou informace za uplynulé období. Po ukončení odpočtu se přístroje opět „uspí" a nevysílají. V případě, že by přístroje vysílaly neustále, intenzita záření je na úrovni záření, které vysílá běžný mobilní telefon. Všechny naše produkty splňují přísné normy EU.

Firemní článek
Související produkty