+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Izolací proti legionelám

17.05.2013 Časopis: 2/2013

Potrubní rozvody se izolují, aby se omezily tepelné ztráty. Existují však ještě další důvody, proč mají být izolace používány.

Image 1

V Německu vstoupila v květnu roku 2012 v platnost norma DIN 1988-200, která do předchozí normy DIN 1988-2 vnesla řadu drobných, ale významných změn. Cílem změn je snížit výskyt onemocnění způsobených bakterií legionelou, které se projevuje horečkami až těžkým zápalem plic. V Německu, kde je hygieně vody věnována velká pozornost, je ročně registrováno okolo 32000 případů onemocnění. Z tohoto údaje lze odvodit, že ani u nás nejde o zanedbatelnou záležitost a počet onemocnění se bude pohybovat v řádu tisíců, byť třeba nejsou takto jednoznačně identifikována a sledována. Cílem nové normy je zabezpečit, aby teplota pitné vody nepřekročila 25 °C a na druhé straně, aby rozvody nebyly příčinou kondenzace vodní vlhkosti. V praxi je běžný souběh potrubí pitné vody a teplé vody. Nežádoucí ohřátí pitné vody nad 25 °C je dost časté. S růstem teploty se množení legionel zvyšuje a zvláště vhodné teploty jsou v rozmezí od 25 °C do 55 °C. Proto je nutné provádět potřebná opatření nejen na straně teplé vody, tzn. zajistit její dostatečnou teplotu a zamezit její stagnaci, ale totéž platí i na straně studené pitné vody. Tedy zamezení stagnace a silnější izolace.

Image 2

V normě DIN 1988-200 lze nalézt doporučení, pro volně vedená potrubí pitné vody v nevytápěných prostorech, zvýšit izolaci ze 4 mm na 9 mm (l = 0,04 W/mK). V potrubních šachtách, podlahách nebo krytých stropech z opět nejčastěji používaných 4 mm zvýšit tloušťku izolace až na 13 mm. Výrobci izolací na tento požadavek reagují a začali nabízet izolace o vhodných tloušťkách odpovídajících vlastnostem použitých izolačních materiálů.

Bakterie legionely jsou v pitné vodě ve velmi malých kon­centracích přítomny prakticky vždy. Když člověk pije vodu, legionely se dostávají do trávicího traktu a zde jsou spolehlivě ničeny. Teprve při jejich rozmožení a rozprášení s vodou například sprchovou hlavicí může dojít k jejich vdechnutí do plic. Zde bohužel není náš organismus dostatečně dobře vybaven na boj s legionelami, a proto mohou způsobit vážné onemocnění vedoucí až ke smrti.

podle SHT 10/2012

Související časopisy