+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

IVAR.PRESS FITTING SYSTEM – moderní instalační technologie

09.04.2024 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 1/2024

V uplynulých letech se staly velmi žádaným a používaným materiálem pro rozvody vytápění, sprinklerových a protipožárních systémů, sanitárních rozvodů a rozvodů tlakového vzduchu trubky a tvarovky z uhlíkové a nerezové oceli spojované lisováním. Instalace provedené v těchto materiálech mají mnoho výhod pro realizační firmu i pro investora a rozhodně se jedná o technologie, u kterých se investice do nich vložené v průběhu času vyplatí. Společnost IVAR CS spol. s r.o. je významným distributorem uvedených technologií dodávaných pod označením IVAR.PRESS FITTING SYSTEM.

VAR.PRESS FITTING SYSTEM je soubor trubek a liso­vacích tvarovek, které se velmi snadno a rychle insta­lují. Způsob mechanického spojení trubky s tvarovkou principem lisování zabezpečuje spolehlivé, bezpečné a dlouhotrvající spojení. U mnoha již zrealizovaných akcí byla původně vyprojektovaná kombinace svařo­vaných ocelových rozvodů kombinovaných v menších světlostech s měděným potrubím, nahrazena uceleným systémem IVAR.PRESS FITTING SYSTEM, čímž umož­nila splnit zásadní požadavky investorů na snížení ceny a zkrácení instalačního času při dodržení kvality. V tomto ohledu se uvedený systém řadí na první mís­to ve srovnání s dalšími používanými materiály, jako je ocelové, pozinkované nebo měděné potrubí. Nutno při­pomenout, že cenu systému netvoří jen použitý kvalitní materiál, ale i instalační práce, nátěry, doprava, mani­pulace, kotvení, požární dozory, pronájmy plošin apod.

Základním komponentem systému je přesné potrubí, dodávané v materiálovém provedení z uhlíkové a nere­zové oceli v rozměrové řadě od 15 do 108 mm vnějšího průměru. Široká rozměrová nabídka potrubí umožňuje instalace bez kombinace s jinými typy materiálů. Síla stěny přesných trubek od 1,2 do 2 mm u uhlíkové oceli a od 1 do 2 mm u nerezové oceli významným způsobem ovlivňuje nejenom hmotnost rozvodu samotného, ale i tlakovou ztrátu. Hmotnost je přibližně o 50 % nižší než hmotnosti ostatních klasických materiálů, jako je ocelo­vé nebo pozinkované potrubí. Potrubí z uhlíkové oceli dodávané pod typovým označením IVAR.IVCT s povr­chovou úpravou zinkováním vnější stěny je výrobcem deklarované pro rozvody vytápění a tlakového suchého vzduchu. Potrubí z uhlíkové oceli typového označení IVAR.IVCCT s povrchovou úpravou vnější i vnitřní stě­ny je deklarované pro trvale zavodněné sprinklerové a protipožární systémy (tzv. mokrovody). Nerezové po­trubí dodávané pod typovým označením IVAR.IVINT (AISI 316L) a IVAR.IVINT4 (AISI 304L) je ideálním řeše­ním pro instalace systémů s pitnou vodou a splňuje i ty nejpřísnější hygienické normy a požadavky.

Druhým a důležitým komponentem IVAR.PRESS FITTING SYSTEM jsou na vnitřním průměru neredu­kované lisovací tvarovky, které se dodávají v mate­riálovém provedení oboustranně zinkované z uhlíkové oceli IVAR.IVC nebo z nerezové oceli IVAR.IVN v široké rozměrové řadě od 15 do 108 mm. Teplotní použitel­nost je do trvalé provozní teploty +85 °C s maximálním krátkodobým zatížením až do +120 °C. Tlaková použi­telnost je do maximálního provozního tlaku 16 bar. Standardně jsou lisované tvarovky dodávané s černý­mi těsnicími O­kroužky EPDM, které jsou zaměnitelné za O­kroužky materiálového provedení FPM použitel­né pro tlakový vzduch, minerální oleje, solární systé­my nebo ropné produkty, a to pro teploty do +180 °C. V průběhu lisovacího procesu dochází u lisovací tva­rovky současně k deformaci radiální a geometrické. Při deformaci radiální je těsnicí O­kroužek pevně stlačen v prstencové komoře, a je tak zajištěna těsnost spoje­ní, při deformaci geometrické je vytvořeno mechanické spojení tvarovky a trubky zabraňující rotaci nebo vytr­žení potrubí z lisovací tvarovky.

Image 0

Důležitým faktorem pro vytvoření kvalitního a těsného spojení je použití pravidelně servisovaného lisovacího elektrohydraulického zařízení REMS nebo NOVOPRESS, a k tomu určených lisovacích čelistí s lisovacím profi­lem M použitých v závislosti na rozměru lisovací tva­rovky. Pro podporu prodeje jsou uvedená lisovací zaří­zení a čelisti zapůjčovány společností IVAR CS zdarma.

Závěrem je rozhodně dobré zmínit i okamžitou skla­dovou dostupnost všech výše uvedených komponent systému IVAR.PRESS FITTING SYSTEM, která umožňuje realizačním firmám pružně reagovat na případné změ­ny oproti projektové dokumentaci.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. úspěšně nabídla a do­dala IVAR.PRESS FITTING SYSTEM při instalacích roz­vodů staveb, jako jsou hotely, administrativní budovy, skladovací haly, výrobní haly, školy, panelové domy a další. Některé z realizovaných akcí je možno vidět na webových stránkách Reference Vytápění IVARTRIO | IVAR CS: komponenty pro vodu, vytápění a plyn

Firemní článek