+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

IVAR.K 4 – moderní systém sanitárních rozvodů

21.07.2020 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Italská společnost TECO byla založena v roce 1987 a každým rokem upevňuje svoji pozici na trhu v oblasti kulových uzávěrů.

U odborné veřejnosti vstoupila do podvědomí, jako významný výrobce v sektoru uzavíracích a bezpečnostních armatur pro ovládání, řízení a kontrolu plynu, vzduchu a kapalin, jako jsou kulové uzávěry, rozdělovače rozvodů sanitární vody a plynu, protipožární armatury, nadprůtokové pojistky a další. Výroba je realizována ve třech průmyslových závodech v Itálii, které využívají špičkové nejmodernější technologie a procesy s využitím odborných znalostí a know-how. Pravidelné investice do výzkumu a vývoje vedly k moderním technologickým řešením s důrazem na inovaci, účinnost, bezpečnost a spolehlivost. Na většinu výrobků se vztahují mezinárodní licence a patenty. Systém řízení jakosti kvality odpovídá ISO 9001-2008 a má za cíl sledovat historii výrobní fáze každého výrobku. Zastoupením společnosti TECO v České republice je obchodní společnost IVAR CS spol. s r.o., která zajišťuje prostřednictvím svých obchodních partnerů distribuci široké nabídky již zmíněných produktů a systémů.

Image 1

Jedním z nich je i systém sanitárních rozvodů studené a teplé vody pod typovým označením IVAR.K 4. Systém IVAR.K 4 reaguje na stále rostoucí požadavky klientů na materiálově kvalitní a provozně spolehlivé systémy s dlouhou životností bez vlivu na estetiku každého prostředí. Umožňuje centralizovat rozvody studené a teplé vody v malém prostoru s ovládáním snadno přístupným podle potřeb uživatele. Distribuce vody je zajištěna speciální konstrukcí rozdělovačů, které umožňují ovládání jednotlivých větví rozvodu studené a teplé vody nebo odběrných míst, po odklopení krycí desky. Designové krycí desky jsou dodávány s možností různých povrchových úprav, aby jejich přítomnost v daném prostoru působila nerušivě a příjemně.

Image 2

Instalační krabice a kompaktnost jednotlivých komponent zajišťuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou instalaci a kompatibilitu s různými potrubními systémy přítomnými na trhu, díky široké nabídce připojovacích fitinků. Jednotlivé prvky systému se dodávají se třemi možnostmi připojení:

  • s vnitřním trubkovým závitem,
  • s připojením EUROKONUS 
  • s patentově chráněným připojením FASTEC® Quick.

Image 3

Patentovaný systém FASTEC® Quick umožňuje realizační firmě rychlé, jednoduché, bezpečné a flexibilní připojení trubního rozvodu na rozdělovače nebo kulové uzávěry nové generace. Proces spojení trubky s rozdělovačem se provede po nalisování (1) fitinku FASTEC® Quick na trubku příslušného rozměru, které je možné provést mimo stěnové vybrání. Vysunutí zajišťovacího čepu (1) umožňuje vložení fitinku FASTEC® Quick (2) do rozdělovače a následné zasunutí zajišťovacího čepu aretuje vzájemné spojení fitinku FASTEC® Quick a rozdělovače.

Image 4

V nabídce jsou i speciální dvojité připojovací adaptéry FASTEC® Quick, které umožňují jednoduchým způsobem rozbočení rozvodu bez potřeby instalace T kusu, případě zajištění cirkulačního okruhu. Variabilita uvedeného systému připojovacích fitinků umožňuje montáž a demontáž potrubí různých průměrů.

Image 5

Dalším využitelným prvkem systému IVAR.K 4 jsou podomítkové kulové uzávěry umožňující uzavření hlavního přívodu studené nebo teplé vody. Po odklopení čelní krycí designové desky je umožněn uživateli snadný a rychlý přístup k ovládání kulových uzávěrů. V nabídce je provedení podomítkového kulového uzávěru na studenou vodu IVAR.K 4.1 a provedení KITu dvou podomítkových kulových uzávěru na studenou a teplou vodu IVAR.K 4.0. Svoji vnitřní konstrukcí umožňují efektivní 100% průtok vody s nízkou tlakovou ztrátou oproti redukovaným kulovým uzávěrům nebo klasickým šoupátkům.

Image 6

Podomítkové rozdělovače IVAR.K 4.2IVAR.K 4.3 s podomítkovými kulovými uzávěry IVAR.K 4.1 a IVAR.K 4.2 využívají u kulových uzávěrů systém Soft turn, který umožňuje rychlé uzavření průtoku v úhlu 90° a novou patentovanou technologií Top Entry® umožňující výměnu vnitřních komponent, jako jsou ovládací koule a těsnění, čímž lze prodloužit provozní těsnost a životnost celého systému.

Image 7

IVAR.K 4 systém sanitárních rozvodů studené a teplé vody splňuje požadavky normy ČSN EN 13828 Armatury budov – Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli k rozvodu pitné vody v budovách – Požadavky a zkoušení a je k dispozici v síti našich smluvních prodejců.

Firemní článek