+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

INVYSYS je technická hvězda jižní Moravy

08.12.2017 Firma: E S L, a. s. Časopis: 7/2017

Neustávající tlak a požadavky zaměstnavatelů v technických oborech na více kvalitních řemeslníků je poměrně dlouho diskutovaným tématem. Jihomoravský kraj se touto problematikou zabývá a dlouhodobě vyvíjí kroky k podpoře polytechnické výchovy. Jednou z takových aktivit je i soutěž Jihomoravská hvězda. Její druhý ročník byl vyhlášen v červnu letošního roku.

Soutěž o nejlepší technickou učební pomůcku

Image 1Obr. 1 • Oficiální logo soutěže Jihomoravská hvězda

Cílem soutěže Jihomoravská hvězda je ocenit kvalitní technické učební pomůcky a ukázat možnosti jejich využití ve výuce v mateřských, základních a středních školách. Soutěž chce přispět ke zvýšení atraktivity a kvality polytechnické výchovy, napomoci k prohlubování vztahu dětí a žáků k práci, zvýšení zájmu o techniku, zvýšení motivace dětí k volbě technických a řemeslných oborů vzdělání a zvýšení efektivity technicky zaměřené výuky.

Z přihlášených učebních pomůcek vybrala odborná komise dvacet, které postoupily do dalšího kola hodnocení. Hodnoticími parametry byly:

  1. účelnost a využitelnost,
  2. nápaditost,
  3. technické provedení,
  4. úroveň předpokládaného didaktického využití pomůcky v pedagogickém procesu.

Ve druhém kole pak hodnoticí komise z řad osobností a významných odborníků vybírala vítězné učební pomůcky celkem ve třech kategoriích:

  1. Technická učební pomůcka pro předškolní vzdělávání
  2. Technická učební pomůcka pro základní vzdělávání
  3. Učební pomůcka pro technické a řemeslné obory vzdělání na středních školách

Organizace soutěže se chopila Integrovaná střední škola automobilní Brno, ve spolupráci s Moravian Science Centre Brno, která je provozovatelem VIDA! science centra v Brně. Právě v brněnské VIDA! je od 1. srpna do 31. října 2017 k vidění prezentace vybraných učebních pomůcek.

Interaktivní je in

Mezi přihlášenými nemohl v kategorii učební pomůcka pro střední školy chybět ani interaktivní výukový sy­stém INVYSYS, který společně přihlásila firma E S L, a.s. a Střední škola polytechnická Brno, Jílová. INVYSYS je unikátní a efektivní nástroj pro školní výuku i celoživotní vzdělávání. Celý systém je vytvořen v několika úrovních (viz obr. 2). Základní úroveň tvoří montážní moduly. Jako podpora k montáži slouží studentům nově i video, které předvádí správný postup při zapojování. V další úrovni jsou moduly sestaveny do celých funkčních celků, které jsou připojeny na energii, plyn a vodu, jsou osazeny systémem měření a regulace a tím umožňují reálnou ukázku funkčnosti jednotlivých systému TZB. Třetí úrovní systému jsou 2D animace jednotlivých modulů, které slouží především pro znázornění a simulace proudění a teplotních poměrů médií. Poslední úrovní, je webový portál, kde jsou dostupné všechny elektronické materiály systému, 2D animace a teoretické podklady k jednotlivým modulům.

Image 2Obr. 2 • Systém interaktivní výuky INVYSYS

Pro účely soutěže byl vybrán modul zapojení kombinovaného rozdělovače a sběrače s expanzní nádobou. Na montážním panelu si mohou žáci instalovat a sestavit rozdělovač sběrač s klasickým zapojením dvou typických směšovaných větví a jedné nesměšované topné větve.

Image 3Obr. 3 • Montážní modul INVYSYS - kombinovaný rozdělovač a sběrač

Image 4Obr. 4 • Panel s dotykovou obrazovkou

Montážní modul je doplněn panelem s dotykovou obrazovkou s vestavěným PC. Ten je vybaven aplikací, která umožňuje studentům virtuálně projít postup skládání montážního modulu nebo si virtuálně zapojení jednotlivých součástí vyzkoušet. Software následně vyhodnotí správnost zapojení.

Vyhlášení hvězdy 2017

Pondělí 9. října se otevřely brány brněnského výstaviště návštěvníkům již 59. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. V rámci jeho slavnostního zahájení v pavilonu Z, byla také vyhodnocena soutěž Jihomoravská hvězda a oceněni její vítězové. Mezi hosty tohoto slavnostního okamžiku nechyběl ani hejt­man Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, obchodní ředitel Veletrhy Brno, a.s. Tomáš Moravec nebo viceprezident Hospodářské komory ČR Michal Štefl.

Image 5Obr. 5 • Slavnostní předávání ceny soutěže Jihomoravská hvězda

Modul INVYSYS kombinovaný rozdělovač a sběrač, který vznikl v rámci výzvy Partnerství znalostního trans­feru v projektu Vývoj a inovace systému ­INVYSYS – číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005044 porota ohodnotila jako nejlepší příspěvek a ocenila jej prvním místem.

Image 6Obr. 6 • Ocenění Jihomoravská hvězda

Velká gratulace a ocenění ale patří všem zúčastněným. Všem, kteří se zasazují o zlepšení situace nebo alespoň reputace technické výchovy a technických oborů jako takových.

Image 7

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Jílová 164/36g, 639 00 Brno

Firemní článek