+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Inovativní technologie pro ještě efektivnější čerpadla

11.12.2019 Firma: WILO CS, s.r.o.

Nové inteligentní režimy řízení jsou v zájmu vyšší efektivity. Wilo-Stratos Maxo je čerpadlo s nejvyšší účinností systému na trhu. Dosahuje maximální účinnosti díky optimalizovaným a inovativním funkcím pro úsporu energie, jako Multi-Flow Adaptation a No-Flow Stop, stejně jako vynikajícím účinnostem EEI ≤ 0,17 až ≤ 0,19. Kombinace dalších sofistikovaných ovládacích funkcí, jako je Dynamic Adapt plus, umožňuje nejvyšší energetickou účinnost.

Image 1

Dynamic adapt plus

Nová regulační funkce automaticky upravuje dopravní vý́šku bez nutnosti zadání žádané hodnoty. Po prvním uvedení do provozu Wilo-Stratos MAXO vybírá pracovní bod uprostřed tabulky provozních poměrů čerpadel. Po každé změně objemového průtoku jsou identifikovány nové provozní body. Cílem této řídicí metody je vybrat pracovní bod tak, aby ventily byly otevřené co nejvíce. To umožňuje systému pracovat s nejnižší možnou ztrátou tlaku. Přizpůsobení proměnlivým tlakovým podmínkám se provádí automaticky a nezávisle. Až 20 % úspor energie v porovnání s kontrolním režimem Δp-v.

Image 2

Multi-flow adapt

Nová inovativní funkce šetřící energii. Umožňuje primárnímu čerpadlu nastavit svůj výkon dle požadavků připojených sekundárních čerpadel. Díky komunikaci přes Wilo Net posílají sekundární čerpadla požadavky na objemový  průtok, popř. u směšovaných okruhů požadavek na množství energie. V případě připojení čerpadla bez komunikace se jeho nároky definují potřebným průtokem. Ve srovnání s řízením Δp-c to vede k dalším úsporám na čerpací práci a efektivnějšímu přenosu energie do soustavy. Nižší teplota vody na zpátečce zdroje navíc zvyšuje úroveň využití zdroje a díky tomu i úspory paliva.

Image 3

No-flow stop

Pokud je aktivovaná funkce No-Flow Stop, čerpadlo sleduje průtok soustavou. Jakmile průtok poklesne pod nastavenou hodnotu, čerpadlo se na 5 minut přepne do Stand-by módu. Po uplynutí 5 minut znovu zkontroluje soustavu. Pokud se podmínky nezměnily, vrátí se do Stand-by módu, jinak začne regulovat dle nastaveného typu regulace. Funkce No-Flow Stop šetří energii, která by se jinak dodala do soustavy, aniž by byla smysluplně využita.
Příklad: v domě jsou zavřené všechny termostatické ventily a topí se jen na chodbě a ve sklepě.

Některé další nadstandardní funkce čerpadla Stratos MAXO:

 • Regulace na konstantní průtok:
  zajišťující díky zabudovanému průtokoměru stejný požadovaný průtok média i při změnách podmínek v systému.
 • Regulace na konstantní teplotu nebo na konstantní rozdíl teplot:
  umožňuje výrazné zjednodušení oběhových systémů nebo přímou regulaci teploty v místnosti.
 • Automatické přepínání regulace chlazení/topení:
  čerpadlo zabudované do jednotného systému chlazení a topení dokáže automaticky změnit regulační režim při přechodu z jedné technologie do druhé.
 • Funkce Q limit max/min:
  umožňuje omezit nastavenou provozní regulaci jak maximálním tak i minimálním průtokem.
 • Zaznamenávání provozních dat:
  umožňuje provozovateli vyhodnocovat efektivitu provozu čerpadla a plánovat jeho servis a údržbu.
Firemní článek