+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

IMI Hydronic Engineering: Energetická účinnost domů pod drobnohledem

Budovy spotřebovávají 40 % světové energie a jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí CO2. Vzhledem k rostoucím obavám ze změny klimatu a rostoucí ceně zemního plynu i mnoha dalším faktorům, zvyšujícím náklady na energie, je hledání flexibilních a účinných řešení, díky nimž budou budovy energeticky účinnější, klíčovou prioritou pro majitele budov a domů.

Image 0

V Evropě, kde bylo 40 % bytového fondu postaveno před zavedením požadavků na energetickou náročnost a kde je 75 % fondu podle dnešních standardů energeticky neefektivních, hraje renovace budov klíčovou roli. Cílem strategie Evropské komise „Renovační vlna“ je zdvojnásobit míru renovací v příštích deseti letech a normy EU na minimální energetickou náročnost se zaměřují na provedení renovace nejméně energeticky účinných obytných budov do roku 2030.

Vzhledem k rostoucímu objemu státních prostředků na podporu modernizace budov se majitelé velkých rezidenčních nemovitostí snaží rekonstruovat svůj majetek, aby snížili emise a související náklady na energie, zlepšili životní prostředí nájemníků, a v důsledku toho zvýšili tržní hodnotu svých nemovitostí.

Image 1

Soustavy vytápění, chlazení a vzduchotechniky (HVAC) jsou základem každého projektu renovace. Provoz těchto systémů představuje až 50 % spotřeby energie v budově, a má tak zásadní vliv na celkové číslo. Aby došlo k výraznému zlepšení situace, nemusí se kupodivu dělat drastické úpravy. Spočítaná fakta mluví jasně: Už i 1 milimetr usazenin vodního kamene může zvýšit spotřebu energie kotle až o 9 %; pokojová teplota, nastavená o 1°C nad běžný standard, může způsobit ztráty energie ve výši až 11 %. Kromě toho výměna termostatických hlavic, starších než 15 let, za moderní může přinést úsporu energie až 7 %. Naše brožura „Energetická účinnost v hydronice“, která je volně ke stažení na našem webu, obsahuje ještě více důležitých faktů a poznatků se zaměřením na kritická místa pro úspory v soustavách vytápění.

Společnost IMI Hydronic Engineering se díky svým znalostem a mnoha desetiletím zkušeností specializuje na optimalizaci soustav vytápění prostřednictvím regulace a správného vyvážení, termostatické regulace, udržování tlaku a kvality vody. Spolupracujeme s investory, projekčními kancelářemi, architekty a dodavateli a pomáháme jim navrhnout projekt energeticky účinného řešení soustav vytápění budov po celém světě. Naše řešení zahrnují:

  • Snadnou montáž termostatických hlavic a radiátorových ventilů, které se postarají o komfortní a energeticky úsporné vnitřní klima.
  • Spolehlivé hydronické vyvážení, včetně výrobků s technologií automatické regulace průtoku (AFC), zajišťující přesnou a stabilní prostorovou teplotu.
  • Inovativní technologie odplyňování, které udržují soustavu vytápění bez plynů a nečistot a zabraňují vzniku kalů, čímž zajišťují jeho dlouhou životnost, stabilitu a účinnou regulaci tlaku.

Problematice řešení pro bytové domy jsme věnovali celou samostatnou kapitolu na našich webových stránkách z pohledu majitele domu i z pohledu montážní firmy. Majitelé domu zde najdou odpovědi na otázky typu, co způsobuje hluk v otopné soustavě, či jak dosáhnout ideální pokojové teploty ve všech místnostech. Vedle toho montážní firmy získají příklady použití konkrétních řešení v rodinných a bytových domech.

Následující příklady nedávných projektů ilustrují individuální přístup IMI Hydronic Engineering ke každému zadání:

Image 2

První příkladem je projekt Jever v severním Německu, jehož požadavkem byla modernizace komplexu s 1 300 byty. Řešení společnosti IMI Hydronic Engineering se zaměřilo na správné vyvážení otopné soustavy, aby u žádného z bytů nedocházelo k přetápění nebo naopak nedostatečné dodávce tepla. Nový systém, vybavený vyvažovacími ventily a regulátory diferenčního tlaku značky IMI TA a termostatickými radiátorovými ventily od IMI Heimeier, přinesl průměrnou roční úsporu energie ve výši 20 %.

Image 3

Dalším příkladem je rekonstrukce dvou velkých obytných komplexů v Nizozemsku, které patří bytovému družstvu Wageningen. Společnost IMI Hydronic Engineering navrhla energeticky úsporné řešení, které zahrnovalo instalaci termostatických ventilů Eclipse od IMI Heimeier společně s termostatickými hlavicemi K na otopná tělesa ve 490 bytech. Snadná montáž a zprovoznění jsou jen jedním z výhod ventilů Eclipse. Jejich hlavní devizou je automatická regulace průtoku, tzv. AFC technologie, umožňující přesnou regulaci pokojové teploty v každé místnosti bez nutnosti neustálého nastavování. Ventily jsou schopné regulovat průtok podle potřeby, aniž by se překročila jeho nastavená hodnota.

Image 4

Jako třetí příklad projektu renovace je zvolena rekonstrukce rozsáhlého bytového komplexu ze 70. let ve švédském Sundsvallu, který obsahuje více než 230 bytů rozmístěných ve 30 budovách. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit komfort v každém bytě a zároveň snížit náklady na vytápění.  Ve spolupráci s majitelem komplexu navrhla společnost IMI Hydronic Engineering řešení zahrnující instalaci vyvažovacích ventilů STAD, přesné vyvážení průtoků, a instalaci termostatických ventilů a hlavic pro optimální regulaci pokojové teploty. Roční spotřeba energie v celém komplexu se snížila o 15 % a výrazně se zlepšila úroveň komfortu v každém bytě.

Jak uvádí Josef Jáchim, technický ředitel v IMI Hydronic Engineering“ „Poptávka po energeticky účinných budovách, které nabízejí příjemné vnitřní klima, neustále roste. S přihlédnutím k vývoji cen energií se požadavek na renovaci stávajících soustav vytápění stává ještě naléhavější. Odborníci v IMI Hydronic Engineering jsou připraveni pomoci s návrhem projektu, dodávkou zvolených řešení a zprovozněním všech produktů při projektech rekonstrukce všech typů budov, od bytových, přes komerční až po průmyslové.“

Firemní článek