+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Energie pod kontrolou díky ventilu TA-Smart

V poslední době jsme svědky enormního nárůstu cen energií, které nás nutí k ještě větším úsporám. Tento tlak je dlouhodobý a souvisí nejen s úsporami, ale i se snižováním emisí skleníkových plynů a dopadem na změnu klimatu.

EU stanovila závazné cíle snížit spotřebu energie do roku 2030 nejméně o 32,5 %. Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) obsahuje nová pravidla, která mají pomoci vyřešit energetickou spotřebu budov, a má za klíčové cíle: dekarbonizovat budovy, zaměřit se na automatické a inteligentní řídicí systémy ke zlepšení efektivity budov a schopnosti přizpůsobit se reálným podmínkám soustavy.

Mezi nejvýznamnější cíle patří:

  1. Do roku 2025 budou nebytové budovy s výkonem vyšším než 290 kW povinně opatřeny regulací, která bude: 
    –  monitorovat, zaznamenávat a analyzovat data a snižovat spotřebu energie
    –  detekovat nižší účinnost a podávat pokyny k nápravě 
    –  umožňovat komunikaci s nadřazenými systémy v budově
  2. Budovy vybavené elektronickým monitorováním budou osvobozeny od kontrol systémů HVAC

V IMI Hydronic Engineering se touto problematikou dlouhodobě zabýváme a snažíme se vyvinout nové technologie a produkty, které by nám pomohly mít tok energií pod kontrolou. Takovým příkladem je náš nový inteligentní ventil TA-Smart, který přináší doslova revoluci v regulaci, vyvažování a monitorování soustav.

TA-Smart je chytrý regulační a vyvažovací ventil pro soustavy vytápění a chlazení se 3 klíčovými funkcemi:

1. REGULACE

Ventil může být řízen podle požadovaného průtoku, výkonu nebo zdvihu ventilu. TA-Smart má vynikající schopnost regulace, nejlepší regulační poměr a rozsah průtoků ve své třídě. Funkci omezení ΔT lze přidat k jakémukoli typu regulace, dokonce i při velmi malých výkonech soustavy.

2. MĚŘENÍ

Nepřetržité měření průtoku, zdvihu ventilu, teploty přívodu i zpátečky a výkonu, včetně spotřeby energie. Měřicí prvky jsou velmi přesné a můžete se na ně plně spolehnout.

3. KOMUNIKACE

Ovládání a komunikace je možná digitálně pomocí BLE, BUS, s Cloudem nebo analogově. Konfigurace je možná s mobilní aplikací HyTune nebo pomocí webového rozhraní.

Image 1

Standardní regulační ventily a pohony umějí na základě povelu z nadřazeného systému změnit pouze svůj zdvih, a tím Kv hodnotu a následně průtok. Vyvolanou změnou průtoku se změní výkon spotřebiče, resp. požadovaná teplota prostoru, distribuovaná vzduchem, nebo výstupní teplota vody na sekundární straně výměníku. Aby byla změna teploty přesná bez kolísání, je nutné ventil správně navrhnout a během provozu udržet jeho autoritu na min. hodnotě 0,25.

Nový chytrý ventil TA-Smart obsahuje přesný ultrazvukový měřič průtoku a dvě kalibrovaná teplotní čidla pro měření ΔT. Proto ho lze nakonfigurovat tak, aby reguloval přímo podle požadovaného průtoku či dokonce výkonu bez ohledu na zdvih kuželky a tlakových poměrů v soustavě. Ovládací signál z MaR pak neřídí zdvih ventilu ale přímo průtok nebo výkon. Například signál 0–10 V neřídí zdvih, ale výkon 0–100 %. Výsledkem je perfektní a přesná regulace výkonu.

Pomocí mobilní aplikace HyTune můžete bezdrátově nastavit veškeré parametry regulace včetně omezení max. a min. průtoku, výkonu s kombinací omezení teplotního rozdílu mezi přívodem a zpátečkou. Můžete tak nastavit limity pro každý odběr, pronajímaný prostor nebo celý objekt a zamezit tak nadprůtokům a degradaci teploty zpátečky. Tímto krokem výrazně zvýšíte účinnost zdroje tepla nebo chladu.

Příklady použití:

Image 2

Pokud budou ventily TA-Smart nainstalovány na všech spotřebičích, větvích či celé síti, můžeme využít informace o aktuálním průtoku a potřebném výkonu k řízení zdroje tepla a chladu nebo k řízení otáček čerpadel. Dalším bonusem je ukládání informací o průtoku a výkonu s následnou možností rozúčtování energie. Můžeme ale také sledovat průběh průtoku a výkonu během dne či topné sezóny, a získat tak skvělé informace o maximálních hodnotách. Sběr dat a jejich ukládání na cloudu IMI využíváme pro vyhodnocování pomocí speciální služby. Toto řešení výrazně pomůže kontrolovat tok energií a diagnostikovat případné problémy při zprovozňování ale i během následného dlouholetého provozu.

Typy budov

Image 3

Naše chytré řešení je vhodné nejen pro všechny typy budov, kde je požadována certifikace podle standardu BREEAM/LEED, ale všude tam, kde chcete mít energii pod kontrolou.

Pokud potřebujete přesnou a spolehlivou regulaci, pokud je pro vás klíčové zajistit požadovaný výkon, pokud chcete vědět kde je jaká spotřeba energie, je ventil TA-Smart a firma IMI Hydronic Engineering ta správná volba!


Kontakty: IMI Hydronic Engineering, https://www.imi-hydronic.com/cs, info.cz@imi-hydronic.com

Firemní článek