+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

IMI Akademie

Společnost IMI Hydronic Engineering pro velký úspěch opět otevírá dveře IMI Akademie.

Na školeních, kde se teorie prolíná s praktickými ukázkami, se s posluchači podělí o své znalosti a dovednosti. Podívejte se na nabídku nejbližších kurzů a přihlaste se včas, kapacita kurzů je limitována. Pokud Vám nebudou vyhovovat nabízené termíny, kontaktujte nás, jistě najdeme vhodnou alternativu.

Online registrace na školení zde.

Image 1

Seminář IMI Pneumatex – udržování tlaku a kvalita vody

Seminář je určen hlavně projektantům, montážním firmám, zástupcům investora, technickým dozorům staveb a pracovníkům provozu a údržby systémů HVAC. Cílem je poskytnout účastníkům teoretické i praktické poznatky z oblasti udržování tlaku a kvality vody.

Udržování tlaku

 • Teorie udržování tlaku v soustavách
 • Výpočet na nastavení expanzní nádoby
 • Expanzní zařízení – čerpadlové, kompresorové
 • Praxe - zprovoznění a ovládání expazních automatů
 • HySelect – výpočet a výběr expanzních zařízení

Kvalita vody

 • Kvalita vody – tvrdost, pH, konduktivita,
 • Úpravny vody k expanzním automatům - návrh
 • Vzduch a plyny ve vodních soustavách – příčiny, následky a jejich řešení
 • Kaly, rez a magnetit – vznik, problémy a jejich odstranění

Termín 14. 5. 2019


Seminář IMI TA

Seminář je určen hlavně projektantům, montážním firmám, zástupcům investora, technickým dozorům staveb a pracovníkům provozu a údržby systémů HVAC. Cílem je poskytnout účastníkům teoretické i praktické poznatky z oblasti hydronického vyvažování soustav a regulace tlakové diference, které si následně prakticky ověří na demonstrační rampě.

část 1:
Statické a dynamické vyvažování

Statické vyvažování

 • Teorie vyvažování, vyvažovací metody
 • Praktické měření na demo rampách s přístrojem TA-Scope
 • Správný návrh a montáž vyvažovacích ventilů
 • Průřez sortimentem vyvažovacích ventilů
 • Program HySelect – návrh ventilů, příprava vyvažování
 • Interaktivita a kompatibilita průtoku
 • Možnosti zapojení zdrojů tepla a chladu (kaskády)

Dynamické vyvažování

 • Teorie regulace tlakové diference
 • Průřez sortimentem regulátorů tlakové diference
 • Způsoby zapojení kapilár
 • Praktické nastavení regulátorů na demo rampě
 • Zvýšení autority regulačních ventilů
 • Hydraulické oddělení okruhů bez použití zkratu

Termín 12. 6. 2019

část 2:
Regulační okruhy

Hydronická část

 • Regulační ventily – typy, charakteristiky, autorita
 • Nejčastěji používaná zapojení regulačních okruhů –výhody x nevýhody, výpočty
 • Praktické měření na demo rampách – ověření teorie výpočtů
 • Interaktivita průtoků a její vliv na regulaci
 • Způsoby zvýšení autority regulačních ventilů
 • Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily
 • ON-OFF vs. Plynulá regulace

Elektrická část

 • Systémy BMS (MaR) v soustavách vytápění a chlazení
 • Elektropohony – typy, možnosti, zapojení
 • Digitálně konfigurovatelné pohony TA-Slider
 • Change-over systémy – použití 6-ti cestných ventilů
 • Praktická ukázka zapojení a konfigurace TA-Slider

Termín 13. 6. 2019


Seminář Vyvažování potrubních sítí – teorie a praxe

Seminář je určen nejen osobám a firmám, které si objednali nebo již vlastní vyvažovací přístroj TASCOPE. Cílem je poskytnout účastníkům teoretické i praktické poznatky z oblasti regulace a vyvažování soustav pomocí přístroje TA-SCOPE, které si následně ověří na demonstrační rampě.

1. den:
Vyvažování – teorie

 • teorie vyvažování a vyvažovací metody
 • správný návrh a montáž vyvažovacích ventilů
 • regulační okruhy a jejich vyvažování
 • regulátory tlakové diference
 • tlakově nezávislé regulační a vyvažovací ventily TA-SCOPE
 • seznámení s přístrojem a příslušenstvím
 • program HySelect, práce s daty, aktualizace softwaru - kalibrace a servis přístroje

2. den:
Vyvažování – praxe

 • měření na rampách – vyvažovací metody
 • zprovoznění a nastavení regulátorů tlakové diference
 • vyvažování regulačních okruhů
 • nastavení a měření tlakově nezávislých ventilů

Termín 19.–20. 6. 2019

Image 2

Více informací zde.

Firemní článek