+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

HZS ČR: Jak bezpečně zvládnout topnou sezonu

30.12.2021 Časopis: 7/2021

Otopné období (topná sezona) začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Pravidla pro vytápění stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Pokud vytápíte vlastním zdrojem tepla, je třeba se na chladné dny řádně připravit.

Vlastní zdroj tepla je sice výhodou, protože odpadá závislost na dodavatelích tepla a teplo si tak můžete dopřát, kdykoli a v jaké míře zrovna potřebujete, nicméně vlastní vytápění také vyžaduje více zodpovědnosti. Každý, kdo je provozovatelem spotřebiče paliv (plynového kotle, kamen, krbu, …), si musí minimálně 1× ročně nechat oprávněnou osobou, resp. osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oblasti kominictví, zkontrolovat spalinovou cestu. Kontroly jsou důležité z hlediska ochrany zdraví, života a majetku osob. Oprávněná osoba je povinna vám do 10 pracovních dnů od provedení kontroly vydat písemnou zprávu o kontrole.

Problematiku čištění, kontroly a revize spalinových cest řeší Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která mimo jiné stanoví četnost čištění a kontrol spalinových cest (závisí na výkonu a typu spotřebiče).

Image 1

Jaký je rozdíl mezi revizí a čištěním a kontrolou spalinových cest?

Revize se provádí v těchto případech:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Revizi mohou provádět výhradně revizní technici spalinových cest. Oproti tomu na běžné čištění a kontrolu spalinových cest postačí pozvat si kominíka (osobu s živnostenským oprávněním v oblasti kominictví). Seznam revizních techniků spalinových cest a další užitečné rady a odkazy najdete na webových stránkách HZS ČR v odborné části Čištění, kontrola a revize spalinových cest.

Čištění a kontrola spalinových cest

Jsou to pravidelně se opakující činnosti a zákon stanovuje jejich provedení v těchto lhůtách – viz tabulka.

Budete-li zanedbávat pravidelné čištění a kontroly spalinových cest, může dojít k požáru způsobenému zahořením sazí ve znečištěných spalinových cestách (zejména u spotřebičů na pevná paliva), nebo také k otravě oxidem uhelnatým (u spotřebičů na plynná paliva). Navíc riskujete, že vám pojišťovna, v případě vzniku škodní události, neuhradí vzniklou škodu a navíc vám může být vyměřena pokuta za nesplnění povinnosti stanovené zákonem.

Image 2

Požáry způsobené zahořením spalinových cest

Během topné sezony 2020/2021, tedy období od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021, došlo k 1387 požárům způsobených provozem komínů. Od září do prosince 2020 jich bylo 504 a od ledna do května 2021 dokonce 883. Oproti stejnému otopnému období předchozího roku (2019/2020), kdy jsme zaznamenali celkem 1147 požárů způsobených v souvislosti s komíny, došlo k nárůstu o 240 případů.

V roce 2020 vzniklo celkem 1352 požárů (nárůst o 33,7 %, oproti roku 2019) způsobených nevyhovujícím technickým stavem komína. Tento počet požárů je nejvyšší za několik posledních let!

Nejčastěji došlo ke vznícení sazí a jisker z komína (1207), k požáru v důsledku nevhodné konstrukce komínu (79), k zahoření trámu zazděného v komíně (37), či v důsledku spár v komíně (29).

Celková výše škod se vyšplhala na téměř 46 milionů Kč a 14 osob se zranilo.

Zdroj textu: Hasičský záchranný sbor České republiky;
Zdroj foto: pixabay.com

Související časopisy