+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

GX systém pro sanitární rozvody, chlazení a vytápění

01.06.2016 Firma: GIACOMINI CZECH, s.r.o. Časopis: 3/2016

Dlouhodobým cílem společnosti GIACOMINI je stále více zjednodušovat a zrychlovat práci při instalaci topenářských a instalatérských rozvodů. Výsledkem je zcela nový systém pro sanitární, tradiční i sálavé rozvody vytápění a chlazení tvořený potrubím z PEX-b, mosaznými fitinkami a polymerovými kroužky.

Image 1

Potrubí ze síťovaného polyetylenu vysoké hustoty (PEX-b) systému GX umožňují rozvod teplé i studené vody pro sanitární účely nebo pro vytápění/chlazení. Rozvod vody potrubím PEX-b představuje moderní techniku, vykazující ve srovnání s tradičními rozvody železným nebo měděným potrubím mnoho výhod jako je jednoduchost a rychlost instalace, s tím související výrazná úspora pracovní síly. V neposlední řadě to je dlouhá životnost materiálu nepodléhajícího inkrustacím a elektrochemickým jevům. Nelze opomenout ani nízkou tepelnou vodivost, jež je cca 100krát nižší než v případě železa a 700krát nižší než u mědi. Nízká provozní hlučnost je zajištěna vysokou akustickou izolační schopností síťovaného polyetylenu. PEX-b potrubí je výhodné u rozvodů s nízkým provozním tlakem vody, jelikož díky jeho malé drsnosti dochází pouze k nepatrným tlakovým ztrátám a spotřebičům je tak zaručeno minimální průtočné množství. Speciálně projektovaný polymerový kroužek odolává namáhání během rozšiřování při instalaci a dlouhodobě zajišťuje pevné a těsné spojení mezi trubkou a fitinkou. Jeho design byl vyvinut tak, aby umožnil jednoduché a správné nasazení na konec potrubí.

Spojovací prvky systému GX využívají tvarové paměti plastových materiálů, přičemž je tato vlastnost maximalizována díky speciálnímu profilu armatur. Postupné roztažení potrubí s nasazeným kroužkem umožňuje nasunout fitinku, jež je v krátké době sevřena díky síle generované pružným smrštěním polymerových kroužků. Po dokončení smrštění přesahuje mechanická pevnost spoje pevnost samotného potrubí. Jednoduché sestavení celého rozvodu umožňuje široká škála mosazných fitinek vyrobených z materiálů splňujících nejvyšší kvalitativní mezinárodní standardy z hlediska spolehlivosti, životnosti a vhodnosti pro styk se sanitární vodou. K zajištění tlakové těsnosti systému byl vyvinut profil fitinek nevyžadující použití O-kroužku, což výrazně zjednodušuje technologický postup při tvorbě jednotlivých spojů. V tomto případě odpadá povinnost mazání a stržení vnitřní hrany potrubí. Optimalizací projektu bylo možné docílit jednotné řady fitinek pro všechny třídy a tlaky použití. Řada závitových fitinek splňuje mezinárodní normu ISO 228 (ČSN EN ISO 228).

Nářadí určené pro systém GX umožňuje realizovat spoje rychlým a flexibilním způsobem s minimalizací možných chyb. Dle individuálních potřeb si lze vybrat z různých typů expandérů (manuální, akumulátorový, elektrický) a adaptérů pro připojení rozšiřovacích hlav různých rozměrů. Pro snížení opotřebení a zajištění delší životnosti nářadí, je k dispozici zvláštní mazivo speciálně určené pro rozšiřovací hlavy.

Charakteristiky systému zaručují rychlou instalaci a společně s nízkým počtem komponent přispívají ke snížení celkové ceny a ke zvýšení jeho bezpečnosti. Použitím PEX-b potrubí s velmi nízkou drsností vnitřního povrchu jsou navíc sníženy tlakové ztráty celého systému a v důsledku toho i provozní náklady po celou dobu jeho životnosti. Komponenty systému GX splňují hlavní normy upravující problematiku materiálů ve styku se sanitární vodou. Veškeré produkty a komponenty dodávané společností GIACOMINI SPA podléhají mnoha kontrolám, díky kterým je zaručena vysoká kvalita zajištěná certifikací systému řízení jakosti dle ISO 9001.

Image 2

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy