+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Flexibilní plastová potrubí

27.05.2019 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 3/2019

Technické detaily flexibilních plastových potrubí nové generace NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro

Konstrukce trubky

Potrubí skupiny NRG FibreFlex jsou zpevněné plastové trubky pro médium izolované polyuretanovou pěnou na bázi cyklopentanu s vnějším jemně korugovaným pláštěm z LLD-PE. Zpevněná plastová trubka pro médium se skládá z následujících vrstev:

 1. médium trubka PE-Xa
 2. vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva
 3. síťka z aramidového vlákna (nosná vrstva)
 4. vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva
 5. kyslíková bariéra
 6. ochranná vrstva trubky pro médium
 7. polyuretanová izolace
 8. LDPE plášť, při FibreFlex Pro s difuzní bariérou

Image 1

Pro potrubí skupiny NRG FibreFlex jsou trubky pro médium k dispozici ve dvou provedeních:

 1. NRG FibreFlex pro maximální teplotu 95 °C a tlak 10 barů dle klasifikace EN15632-2;
 2. NRG FibreFlex pro maximální teplotu 115 °C a tlak 10 barů (případně 16 barů na vyžádání).

Obě trubky pro médium používají tytéž materiály PE-Xa a aramid. Rozdíl je jenom v použitém množství aramidu a použitých materiálech v adhezivní vrstvě.

Předpokládaná životnost

Existují tři faktory, které určují životnost trubky pro médium:

 1. dlouhodobá hydrostatická pevnost;
 2. tepelná stabilita nosní aramidové vrstvy a trubky PE-Xa;
 3. tepelná stabilita nenosných vrstev.

Na výzkum a testování se použily standardizované a všeobecně uznávané testovací a hodnoticí metody pro Fibreflex (Pro) ve všech těchto aspektech. Všechny testy byly vykonány v akreditované laboratoři a potvrzeny OFI CERT jako nezávislým certifikačním orgánem třetí strany.

Image 2

Dlouhodobá hydrostatická pevnost

Zkoušky hydrostatického tlaku se konaly dle ISO 1167-1 a -2 s maximální testovací teplotou 115 °C pro NRG FibreFlex a 125 °C pro NRG FibreFlex Pro. Dlouhodobá hydrostatická pevnost byla určena standardní metodou extrapolace podle EN ISO 9080.

Na základě výsledků všeobecné rovnice selhání a bezpečnostního faktoru 1,5 mají NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro životnost přes 50 let při 80 °C a 10 barech.

Image 3

Tepelná stabilita

Zkouška tepelné stability trubky pro médium NRG ­FibreFlex Pro se uskutečnila při 125 °C a 6 barech (60 % maximálního provozního tlaku) a byla ukončena po 10 500 hodinách bez známek poruchy.

Při použití doporučených extrapolačních faktorů ISO 9080 se usuzuje, že potrubí NRG Fibreflex Pro bude při 80 °C tepelně stabilní více než 50 let.

Tepelná stabilita krycí vrstvy trubky pro médium NRG FibreFlex byla testována odděleně podle normy EN ISO 21003-2 Příloha D (odolnost vůči praskání po stárnutí trubky) – normovaná zkouška pro nenosné krycí vrstvy vícevrstvých trubek pro instalaci teplé a studené vody.

Testy byly ukončeny a uvedeny dodavatelem materiálu, firmou Lyondell Basell. Vzorky byly ponechány procesu stárnutí po 8760 h (1 rok) při teplotách 110 °C a 120 °C. Prodloužení přestávky výrazně převýšilo požadovaných 25 % vůči původní hodnotě nezestárnutého exempláře, což znamená o 50 let vyšší tepelnou ­trvanlivost při provozní teplotě do 80 °C.

Hydrolýza aramidové výztuže

Je známo, že aramid je citlivý na hydrolýzu. Ale kevlarové vyztužení trubky pro médium NRG FibreFlex (Pro) je plně zapuštěno do termoplastických materiálů, a proto je úplně chráněno před přímým kontaktem s vodou.

Dalo by se říct, že aramidová výztuž může být stále ovlivňována vodními parami, které by pronikaly přes stěnu potrubí NRG FibreFlex. Dlouhodobé hydrostatické zkoušky NRG FibreFlex při teplotách do 95 °C se uskutečnily v podmínkách voda-voda a jakýkoliv související účinek hydrolýzy na NRG FibreFlex nebyl ­implicitně prokázán. Kromě toho je zapotřebí ­podotknout, že úrovně vlhkosti, kterým je vystavena aramidová výztuž, bude v praxi tepelné sítě určitě ­nižší. Pára bude migrovat přes trubku pro médium, izolační PUR pěnu a PE plášť v závislosti od podmínek okolní půdy.

Od roku 2004 bylo instalováno více než 8000 km potrubí NRG FibreFlex, které jsou v provozu bez jakýchkoliv hlášených problémů.

Závěr

Na základě výsledků testů za použití všeobecně uznávaných testovacích a hodnoticích metod se prokázalo, že předpokládaná životnost potrubí NRG FibreFlex pro rozvody vytápění a teplé vody při tlaku 10 barů překročí 50 let.

Navrhování vhodného potrubí pro Vaše potřeby je součástí našich komplexních služeb a technické podpory. Na základě specifického teplotního profilu sítě umíme navrhnout optimální řešení pro dlouhodobý spolehlivý provoz.


Kontakt: NRG flex, s.r.o., Moyzesova 2/B, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, T +421 238 100 996, M +421 907 893 202, info@nrgflex.sk

Firemní článek