+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Efektivní a šetrné čištění potrubí

27.10.2022 Firma: IVAR CS spol. s r.o.

SaWi čisticí sada pro rozvody větracího vzduchu profi-air classic od FRÄNKISCHE: vysaje a vytře potrubí

Větrání se zpětným získáváním tepla (HRV) vytváří komfortní klima a má pozitivní vliv na zdraví obyvatel. Struktura systému a antibakteriální vlastnosti potrubí profi-air classic zajišťují maximální hygienu. Pokud se v ojedinělých případech do systému dostane nečistota, potrubní systém vyžaduje jemné, ale účinné čištění. Za tímto účelem vyvinula společnost FRÄNKISCHE vůbec první čisticí řešení, které je založeno na konceptu vysávání a otírání.

Větrání s rekuperací tepla pomáhá vytvářet zdravé klima v místnosti, zároveň zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu zaručuje energeticky výhodné řešení.

Při správném navržení, instalaci a údržbě, jako je pravidelná výměna filtru, jsou tyto systémy absolutně čisté a hygienicky nezávadné. V potrubním systému FRÄNKISCHE profi-air je toho dosaženo pomocí hladkých vnitřních povrchů (použití dvoustěnných tzv. korugovaných potrubí), armatur s optimalizovaným průtokem, a také použitím antistatického a antibakteriálního potrubního příslušenství. Z tohoto důvodu obvykle stačí po pěti až deseti letech zkontrolovat potrubní síť z hlediska čistoty. Díky hvězdicovému rozvodu přes rozvodné skříně s revizními otvory typickými pro systém profi-air je čištění v případě potřeby mnohem jednodušší ve srovnání se silně rozvětvenými systémy.

Image 0

Krok 1: vysávání uvolněných a hrubých nečistot

Dvoustupňový postup zaručuje dokonalé výsledky čištění: Nejprve vysát, poté vytřít. Nejprve technik připevní tažnou jednotku na tažnou a bezpečnostní šňůru a zasune ji do potrubí profi-air classic přes kontrolní otvor na rozdělovači nebo na výstupu vzduchu. Na druhý konec potrubí připojí technik HVAC běžný domácí vysavač pomocí adaptéru, který vtáhne tažnou jednotku a nechá ji pomalu klouzat ventilační trubkou. Díky zvýšené rychlosti vzduchu mezi stěnami trubky a tažnou jednotkou se volné a hrubé nečistoty posouvají dopředu. Turbulence tažné jednotky dodatečně odstraňují částice nečistot ze stěn. Kombinace těchto funkcí je tak účinná, že trubka je z velké části čistá již po procesu vysávání.

Krok 2: setření jemných částic

Jakmile se tažná jednotka dostane na druhý konec potrubí, technik ji odpojí, připevní pěnové jádro a navlékne na něj čisticí utěrky. Ty lze v případě potřeby dodatečně navlhčit dezinfekčním prostředkem. Pěnové jádro s utěrkou odstraňuje částice, které ještě zůstávají na stěnách. Díky svému profilu se v čisticí utěrce objevují prohlubně, ve kterých se mohou hromadit jemné částice nečistot. FRÄNKISCHE doporučuje používat dvě tažné a bezpečnostní šňůry. Tímto způsobem lze proces čištění v případě potřeby opakovat a stírací jednotku táhnout dopředu nebo dozadu. Tažná a bezpečnostní šňůra od FRÄNKISCHE byla optimalizována tak, aby mezi šňůrou a větrací trubkou docházelo pouze k mírnému tření. Díky tomu lze čistit segmenty o délce až 15 metrů.

Image 1

Různé sady a doplňky

Čisticí sada je k dispozici pro trubky profi-air classic ve jmenovitých průměrech 63 a 75 mm. Dodává se v krabici obsahující: zátky a adaptéry pro potrubí profi-air classic, pomůcku pro připevnění čisticí utěrky, adaptéry pro výstupy vzduchu 125 mm a 100 mm, tažné jednotky, čisticí utěrky s úložnými boxy a pěnová jádra. Sada dále obsahuje dvě tažné a bezpečnostní šňůry o tloušťce 10 mm o délce 30 m včetně karabiny a vodicího pěnového jádra. Čisticí utěrky, stahovací a bezpečnostní lanko, stejně jako další varianty setu, lze zakoupit i jednotlivě. Kromě toho, FRÄNKISCHE v současné době vyvíjí další varianty a jmenovité průměry.

Image 2

Čisticí sada SaWi pro profi-air classic vyniká oproti konvenčním kartáčovým a tlakovým vzduchovým systémům značným čisticím výkonem, je vhodná pro malé jmenovité průměry trubek 63 a 75 mm, jakož i pro dlouhé segmenty do 15 metrů. Kromě toho, FRÄNKISCHE vakuové a stírací řešení snadno projde armaturami.

Přehled ilustrací

Sada pro čištění potrubí FRAENKISCHE_profi_air_DN 63, 75

 

Image 3

Nová čisticí sada od společnosti FRÄNKISCHE pro větrací potrubí profi-air classic ve jmenovitých průměrech 63 a 75 mm je založena na inovativní koncepci vysávání a otírání. Obsahuje všechny komponenty, které specialisté požadují pro šetrné, ale účinné čištění větracího potrubí profi-air classic.

Tažná jednotka FRAENKISCHE_profi_air_DN 63, 75

Nejprve vysát, poté vytřít: Technik vloží tažnou jednotku připevněnou k tažné a bezpečnostní šňůře pomocí vysavače, aby pomalu klouzala větracím potrubím a odstranila volné i hrubé nečistoty z potrubí FRÄNKISCHE profi-air classic.

 

Image 4

Systémová tažná a bezpečnostní šňůra FRAENKISCHE_profi_air_DN 63, 75

Díky tažné a bezpečnostní šňůře FRÄNKISCHE s optimalizovaným třením mohou technici čistit potrubní úseky o délce až 15 metrů. Pomocí dvou šňůr lze stírací jednotku táhnout dopředu a dozadu a v případě potřeby lze proces čištění opakovat.

Image 2

Pěnové systémové čisticí jádro FRAENKISCHE_profi_air_DN 63, 75

Po vysávání montéři připevní pěnové jádro a navléknou na něj čisticí utěrky. Tímto způsobem čisticí sada SaWi pro profi-air classic od FRÄNKISCHE odstraňuje i částice, které zůstaly na stěnách i po vysávání.

Image 6

Čisticí hadříky / utěrky FRAENKISCHE_profi_air_DN 63, 75

Čisticí utěrky FRÄNKISCHE používané pro proces stírání zachycují jemné částice nečistot a lze je v případě potřeby navlhčit dezinfekčním prostředkem.

Image 5

Ukázka aplikace sady pro čištění potrubí FRAENKISCHE_profi_air_DN 63, 75

Nová čisticí sada SaWi pro profi-air classic od společnosti FRÄNKISCHE zahrnuje dva procesní kroky: Nejprve vysát, poté vytřít.

Image 7

Pomocí pěnového jádra s čisticími utěrkami odstraní všechny částice, které i po vysávání zůstávají na stěnách potrubí.

Image 1

Firemní článek