+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Deskové výměníky Alfa Laval, jednička na českém trhu

07.01.2018 Firma: E S L, a. s. Časopis: 8/2017

Aby i nadále platilo výše uvedené, organizuje švédský výrobce deskových výměníků Alfa Laval pravidelná školení a semináře pro kvalifikované odborníky.

Image 0Obr. 1 • Rozebíratelné deskové výměníky Alfa Laval

Produkty a řešení švédské společnosti Alfa Laval lze kromě oblasti vytápění, chlazení a přípravy teplé vody najít také napříč velmi širokým spektrem průmyslových i zpracovatelských odvětví. Jsou používány např. v chemických závodech, farmaceutických společnostech, potravinářských provozech, elektrárnách, čistírnách odpadních vod, prostě všude tam, kde najdou deskové výměníky uplatnění. Všichni zákazníci instalací produktů Alfa Laval získávají nejen vysoce kvalitní výrobek, ale také nadstandardní ­servisní služby, které v kombinaci s vysokou spoleh­livostí přináší zákazníkovi bezproblémový provoz a úsporu nákladů narůstající s dobou používání těchto produktů.

Image 1Obr. 2 • Pájené deskové výměníky Alfa Laval

Kvalitně a zodpovědně obsáhnout takto široké portfolio uplatnění produktů Alfa Laval vyžaduje i odpovídající počet kvalifikovaných odborníků, které společnost Alfa Laval autorizovala pro spolupráci v České a Slovenské republice. Autorizováno bylo několik dodavatelských a montážních a servisních společností tak, aby dokázaly kompletně pokrýt domácí trh.
Jsou to: Decon, s.r.o., E S L, a.s., ETL-Ekotherm® a.s., KP MARK, s.r.o., VAE ThHERM spol. s r.o.

Image 2

Seminář pro zkvalitnění služeb zákazníkům

Zástupci těchto autorizovaných společností se sešli na pravidelném dvoudenním technickém semináři, který byl zaměřen na zkvalitňování služeb zákazníkům. Pro další zákaznickou podporu a zkvalitňování služeb byla řešena především témata týkající se zkvalitňování technických návrhů výměníků tepla.

  1. Byl představen inovovaný výpočtový program pro stanovení „optimální velikosti“ výměníku tepla Alfa Laval. Pracovníci distributorů si konkrétně vyzkoušeli návrhy různých typů výměníků ve variantách měnících se parametrů a provozních podmínek. Důkladná znalost a maximální zvládnutí kompletního softwaru pro návrh výměníků tepla Alfa Laval je klíčovým předpokladem pro kvalitní navrhování těchto výměníků dle potřeb zákazníka.
  2. Pro možnost dalšího zkvalitňování služeb týkající se časových lhůt dodávek došlo k dohodě všech autorizovaných distributorů na vytvoření sdíleného skladu výměníků tepla. Kterýkoliv z distributorů tak může maximálně urychlit dodání požadovaného výměníku tepla ze skladových zásob, které jsou umístěny na území ČR, případně využít služby výroby skládaného deskového výměníku. Tento typ výměníku lze dodávat prakticky druhý den od objednání. Sdílením vzájemných informací mezi jednotlivými distributory vycházíme vstříc našim zákazníkům v termínových požadavcích.
  3. Servisní služby spojené s produkty Alfa Laval se úspěšně rozvíjí tak, aby mohl být zákazníkům poskytován maximální komfort spojený především s diagnostikou, renovací a dalšími servisními úkony tepla spočívající např. v odborném chemickém čištění apod.

V nejrůznějších provozech často dochází k podceňování preventivní údržby, která následně vede k poruchám a provozním ztrátám. Autorizovaní distributoři Alfa Laval jsou vybaveni a připraveni dále rozvíjet a poskytovat i servisní služby. To ve svém důsledku vede u mnoha stávajících provozovatelů k bezpečnému a bezporuchovému provozu, prodloužení životnosti desek výměníků a snížení tak nejen investičních, ale i provozních nákladů spojených s produkty Alfa Laval.

Servisní centrum v Brně

Image 3Obr. 3 • Kontrola desky výměníku ultrafialovým světlem

Pro rychlou a kvalitní servisní činnost je pro oblast České republiky vybudováno servisní centrum společnosti Alfa Laval v Brně. Centrum disponuje speciálním vybavením a pracuje s nejnovějšími postupy stejně jako v mateřském závodě ve Švédsku. Pracují zde odborníci, kteří absolvovali odborné školení a stáže v mateřském závodě. Chemické čištění desek výměníků vyžaduje mimo jiné znalosti o správné koncentraci chemikálie, teplotě a době čištění. S pomocí látek jako jsou tekutý dusík nebo hydroxid sodný jsou původní těsnění a lepidla odstraňována šetrně a úplně a drážky na deskách tak zůstávají nedotčeny. Dokonalé očištění desek je prováděno za použití tlakové vody a chemické lázně, jejíž koncentrace a teplota je pečlivě regulována. Případné vady desek se kontrolují pomocí UV záření ve speciální „temné komoře“. Vadné desky jsou vždy nahrazeny za nové.

Sdílení – výhoda pro zákazníka

Témata a obsahy jednotlivých školení semináře a výměna poznatků mezi distributory přispěly k získání dalších nových zkušeností a dovedností spojených s výrobky spol. Alfa Laval. Navíc vytvořením společného zázemí sdílením informací, služeb a dodávek spol. Alfa Laval s.r.o a všech dalších certifikovaných distributorů v ČR a na Slovensku získává stávající i nový uživatel produktů Alfa Laval další nezanedbatelné výhody spočívající v přesnosti a rychlosti návrhů výměníků tepla, v rychlosti dodávky produktů Alfa Laval, ale i v kvalitě a rychlosti provedení servisních služeb.

Image 4Obr. 4 • Čištění rozebíratelných výměníků tepla Alfa Laval

Můžeme tak i nadále své služby v nejvyšší kvalitě poskytovat projektantům, provozovatelům, dodavatelům tepla, ale i dalším klientům.

Pro další úspěšnou spolupráci jsou připraveni:

Alfa Laval spol. s r.o., Decon, s.r.o., E S L, a.s., ETL-Ekotherm® a.s., KP MARK, s.r.o. a VAE ThHERM spol. s r.o.


Image 5

Firemní článek