+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Cesta k úsporám bez stavebních úprav

22.07.2021 Firma: HDL Automation s.r.o.

Cesta k úsporám bez nákladných rekonstrukcí.

Přesně tak by šlo popsat volbu bezdrátové zónové regulace vytápění známe jako IQRC. Pro její využití se rozhodl i Magistrát města Prostějova. Dlouhodobá udržitelnost a snižování nákladů i dopadů na životní prostředí jsou zde prioritou. Právě systém IQRC dodaný firmou HDL Automation s.r.o. s ní dokonale ladí a současně jeho nasazení díky využití bezdrátových termostatických hlavic nevyžaduje žádné větší stavební úpravy, které by uvnitř historické budovy úřadu ani nebyly povoleny. Tím však výčet výhod bezdrátové zónové regulace vytápění rozhodně nekončí.

Centrální dohled i ovládání systému

Kromě zmíněných povinností splnil systém IQRC i mnohé další energetické požadavky. Klíčová je možnost individuální regulace teplot v jednotlivých místnostech rozsáhlé budovy. Ta dovede zajistit vytápění pouze v obsazených kancelářích v pracovní době. Na regulaci lze dohlížet vzdáleně, což samozřejmě nevylučuje dočasné změny teploty prováděné pracovníky přímo v kancelářích. V místech objektu, kde se pohybuje veřejnost, je možné této manipulaci zamezit a předejít tak neoprávněným zásahům na termostatických hlavicích (TRV) pomocí speciálního krytu hlavice nebo uzamčením kláves regulátoru. Ve vybraných prostorách sociálního zařízení byla tato varianta využita a teploty jsou řízeny na základě hodnot uvedených v hygienické normě přes TRV hlavice. Díky centrálnímu ovládání se lze jednoduše přizpůsobit například i dočasné změně úředních hodin, aniž by servisní pracovník musel fyzicky na magistrát přijít a obcházet teplotně regulované místnosti.

Image 1Obr. 1 • Jednotlivé prvky systému jsou sladěny s dřevěným obložením interiéru historické budovy

Specifikace magistrátu

Již v úvodu zaznělo, že úřad sídlí v historickém areálu, zástupci magistrátu proto uvítali možnost barevného sladění exponovaných prvků systému s dřevěným obložením interiéru historické budovy úřadu. Pro bližší představu o rozsahu i specifikách realizace si dovolíme popsat i další detaily. Instalace bezdrátové zónové regulace vytápění IQRC probíhala ve dvou administrativních budovách.

První z nich se nachází v ulici Demelova, druhá je přímo radnicí města Prostějova. Obě se sestávají z desítek místností, rozsáhlých společenských prostor, zasedacích místností i reprezentativních míst. Požadavkem tedy bylo, aby každá budova disponovala svojí řídící jednotkou. Počet regulačních jednotek zajišťujících bezdrátovou komunikaci mezi termostatickými hlavicemi a řídící jednotkou přesáhl hranici stovky a samostatných hlavic bylo v rámci tohoto projektu využito hned tři sta. Dále se v seznamu položek objevily snímače teploty, prodlužovače signálu a přes sto pevných hlavic s antivandal krytkami.

Image 2Obr. 2 • Nová radnice v Prostějově s prvky historismu a secese je cenným dokladem stavebního a uměleckého řemesla počátku 20. století

Nečekaně snadná instalace

Máte-li představu, že změna systému vytápění musí obnášet hromady prachu, suti a početnou skupinu pánů vyzbrojených úhlovými bruskami a svářecí technikou, rozhodně byste neměli následující řádky přeskakovat – spolehlivě vás vyvedou z omylu. Instalaci systému IQRC lze shrnout do několika kroků. Výměna regulačních radiátorových ventilů, kvůli které je nutné vypustit, napustit a odvzdušnit otopný systém. Dále samotné osazení motorických a TRV hlavic na ventily. Osazení a elektrické zapojení prostorových regulátorů, prodlužovačů signálu a teplotních čidel. A nakonec naparametrování, oživení a otestování provozu celého systému pomocí software IQRC. Díky zmíněné bezdrátové metodě mizí nutnost interiérových úprav, stavební zásah je tak omezen na elektroinstalační práce z důvodu nutného přívodu 230 V k napájení regulačních jednotek. To je samozřejmě možné zajistit i z již instalovaných ovladačů osvětlení nebo zásuvek. Klíčovým faktorem doby instalace se tak stává množství hlavic, které je nutné vyměnit za bezdrátové – v případě Magistrátu města Prostějova nebylo rozhodně malé. I tak se s dobou instalace vešli pracovníci HDL Automation s.r.o. do vymezeného prázdninového období, které je charakteristické menším vytížením a samozřejmě i tím, že nezasahuje do topné sezóny.

Smysluplné využití technologií

S nadsázkou se dá říci, že nejlépe ušetřená energie je ta, co se vůbec nemusí vyrobit. A právě i díky bezdrátové regulaci vytápění se Magistrát města Prostějova řadí mezi zodpovědné úřady, které budují Smart City s rozmyslem, prokazatelnými přínosy a nehledají pouze líbivá řešení k chlubení. Udržitelnost je značně abstraktní pojem, úspory jsou však hmatatelné a nezpochybnitelné. V případě města Prostějova výsledná čísla potvrdila zlepšení alokace tepla a snížení plýtvání, kdy úspory za topnou sezonu značně přesáhly hranici 20 %. Nejinak tomu bylo i v řadě jiných areálů a budov, které bezdrátovou regulací vytápění již disponují – například 1. ZŠ Hořovice, Obchodní akademie Sereď, ZŠ Dr. Edvarda Beneše Čakovice, Ministerstvo školství Slovenské republiky nebo Nemocnice Vranov nad Topľou.

Firemní článek