+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

České Radiokomunikace chystají další expanzi v IoT

18.12.2018 Časopis: 7/2018

České Radiokomunikace (CRA) dále expandují v oblasti IoT (pozn. red.: internet věcí), předpokládají velký růst celého odvětví v roce 2019. Ve spolupráci s partnery nabízejí zákazníkům komplexní řešení a pokračují v rozšiřování LoRaWAN sítě.

CRA IoT síť pokrývá celou Českou republiku v úrovni měst nad 5000 obyvatel. V síti je momentálně zapojeno několik desítek tisíc aktivních zařízení. Nejvíce projektů se týká smart utility – měření a monitoringu v oblasti energetiky a vodárenství. Na druhém místě je oblast smart cities. Kromě komerčních subjektů CRA spolupracují s municipalitami, kraji a vědeckými a univerzitními centry.

Image 1

Jedním z největších partnerů CRA v oblasti IoT je společnost IoT.water, která nabízí řešení nejen pro vodárenství. Celý ekosystém měření zahrnuje zpracování dat z pochůzek i fyzických odečtů a samozřejmě smart metering. Přehledné zobrazení dat je k dispozici pro vodárenskou společnost i koncového uživatele. Ten díky mobilní aplikaci může nastavovat limitní spotřebu a je například informovaný v případě havárie. IoT.water využívají pro smart metering CRA LoRaWAN síť zejména pro pokrytí v oblastech deep indoor, kde je nemožné využívat jiné typy senzorů a bezdrátových sítí.

Image 2

Společnost VisionQ, která vyrábí a dodává bateriové autonomní odečítače elektroměru Eliot, přivádí IoT přímo až ke koncovým uživatelům. Zařízení jim poskytuje informace o spotřebě elektřiny tak, aby si ji mohli sami online efektivně řídit. Komunikuje prostřednictvím sítě LoRaWAN a umožňuje hlídat a regulovat spotřebu elektrické energie, včetně pravidelné informace o útratě ve vztahu k zaplaceným zálohám.

Řešení Bressner Technology nabízí sledování rizikových událostí a fyzikálních veličin okolního prostředí. Systém vyhodnocuje informace zaslané bezdrátovými senzory zapojenými do LoRaWAN sítě (např. senzor detekující otevření dveří, senzor pro sledování hladiny vody), a pokud se jedná o nestandardní, krizovou situaci, upozorní okamžitě uživatele prostřednictvím automatického telefonního hovoru či SMS.

CRA také spolupracují s UCEEB při ČVUT, a to v rámci projektu tzv. „living labu“ – bezbariérové garsoniéry, kde se testují vyvíjené smart technologie v praktickém životě. Základem je inteligentní elektroinstalace, která umožňuje plnou interakci s bytem. Na síti LoRaWAN komunikují například dálkové odečty energií speciální čidlo na kontrolu kvality vnitřního prostředí.

Image 3

CRA i nadále pokračují v edukaci v oblasti IoT. V současné době probíhá třetí ročník Czech IoT Summer Jam. Soutěž je určena programátorům – studentům a absolventům vysokých škol, start-upům, firmám a technologickým nadšencům. Úkolem soutěžících je vytvoření prototypu aplikace, která zpracovává právě data ze senzorů přenášená pomocí technologie LoRaWAN. Soutěžící mohou mimo jiné pracovat s daty ze senzorů umístěných v rámci „living labu“ UCEEB, dále jsou k dispozici čidla pro projekty v oblasti smart utility, smart cities, smart agriculture. Soutěž Czech IoT Summer Jam vyvrcholí 23. listopadu 2018 softwarovým hackathonem.

Image 4

Z tiskové zprávy

Související časopisy