+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Celonerezový svařovaný deskový výměník AlfaNova

23.01.2019 Firma: E S L, a. s. Časopis: 8/2018

Řešení pro výrobu čisté páry

Úvod – co je čistá pára

Čistá pára je vyráběna z demineralizované vody v odparkách a vyvíječích vyrobených z ušlechtilých nerezových materiálů.

Čistá pára se vyrábí vždy jako pára sytá, tj. pára, jejíž teplota a tlak přesně odpovídají křivce sytosti páry. Norma ČSN EN 285 stanovuje požadavky na kvalitu čisté páry pro velké sterilizátory:

  • fyzikální parametry
  • obsah nekondenzovatelných plynů v páře (max. 3,5 % V/V)
  • suchost páry (min. 0,9 resp. 0,95 pro kovové vsázky)
  • přehřátí páry (max. 25 K)
  • chemické parametry, kontaminanty (znečištění páry)
  • napájecí vody pro výrobu čisté páry
  • kondenzátu z čisté páry
  • materiálové složení

Technologie výroby

Výroba čisté páry se musí vždy provádět pouze ve specializovaném zařízení a distribuovat rozvody z vhodných materiálů.

Image 1Obr. 1 • Fakultní nemocnice Brno – Bohunice

Pro dosažení požadovaných parametrů čisté páry musí být dodržena „technologie výroby“ – viz obr. 2, kde je pára vyrobená v parním kotli přivedena do zařízení STEAMEX. Zároveň je do zařízení přivedena demineralizovaná voda, ze které je následně vyrobena čistá pára. Pára z parního kotle je pouze nositelem tepelné energie, která je v deskovém výměníku předána k výrobě čisté páry z demineralizované vody.

Image 2Obr. 2 • Technologie výroby čisté páry

Zařízení na výrobu čisté páry STEAMEX

Vyvíječ čisté páry STEAMEX vznikl v rámci projektu Výzkum a vývoj vyvíječe čisté páry s deskovým výměníkem ve spolupráci se společností Alfa Laval a Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně. Zařízení bylo posouzeno a certifikováno notifikovanou osobou – Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.

Každé vyrobené a instalované zařízení je opatřeno systémem měření a regulace (MaR) a individuálně připraveným řídicím softwarem. Jedním ze zásadních prvků zařízení STEAMEX je svařovaný celonerezový deskový výměník tepla AlfaNova od renomovaného švédského výrobce Alfa Laval.

Image 3Obr. 3 • Zařízení na výrobu čisté páry STEAMEX

Celonerezový svařovaný výměník Alfa Laval – AlfaNova

Celonerezové deskové výměníky tepla jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zajišťuje efektivní přenos tepla, pomocí patentovaného procesu spojování materiálu natavením nazvaného AlfaFusion. Výměníky AlfaNova jsou proto ideální variantou u aplikací, kde hrají zásadní roli odolnost vůči únavě tlakem, vysokým teplotám, korozi, anebo hygienické předpisy.

Image 4Obr. 4 • Celonerezové svařované deskové výměníky AlfaNova

Uplatnění zařízení STEAMEX v lékařské praxi

STEAMEX vyrábí čistou páry v 15 nemocnicích po celé České republice. Přes 10 let zajišťuje čistou páru i ve Fakultní nemocnici v Brně Bohunicích, největší centrální sterilizaci v ČR. Za dobu, kdy je v nemocnici instalován, bylo provedeno téměř 190 000 sterilizačních cyklů, vyrobeno cca 79 000 tun čisté páry a zpracováno přes 80 000 m3 demineralizované vody.

Image 5Obr. 5 • Ukázka z instalace zařízení STEAMEX

Image 6Obr. 6 • Centrální sterilizace ve FN Brno-Bohunice

V roce 2017 realizovala FN Brno projekt přestavby centrální sterilizace, včetně rozšíření zdroje čisté páry. Ve spolupráci s projektantem, který navrhoval úpravu nerezových rozvodů čisté páry pro centrální sterilizaci a vzduchotechnická zařízení, bylo navrženo rozšíření stávající strojovny čisté páry o nové zařízení STEAMEX. Zařízení bylo navrženo, vyrobeno a dodáno firmou E S L, a.s., a to včetně vlastního softwaru, který byl vytvořen na míru, aby splnil náročné specifické požadavky instalovaných sterilizátorů.

Image 7Obr. 7 • Zařízení na výrobu čisté páry STEAMEX ve FN Brno-Bohunicích

Závěr

Aby vše správně a spolehlivě fungovalo, musí být splněna velmi důležitá podmínka – pravidelný servis a kontrolní měření kvality čisté páry.


Více o servisu na www.esl.cz/cista-para, E S L, a.s., Dukelská třída 247/69, Brno, www.esl.cz 

Firemní článek