+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Cech topenářů a instalatérů ČR informuje

29.09.2011 Autor: Ing. Vladimír Valenta Časopis: 6/2011

Program přednášek na odborných seminářích Joule 2011

Podzimní semináře Cechu topenářů a instalatérů ČR budou v Plzni, Kolíně a ve Zlíně, a to ve dnech 18., 25. 10. a 1. 11. 2011. Cílem seminářů je poskytnout informace potřebné k zajišťování snižování spotřeb neobnovitelných paliv a energií v celém procesu výroby, rozvodu a v odběru tepla v tepelných soustavách. Semináře jsou určeny pro projektanty a pro pedagogy odborných škol, pro montážní, provozní, servisní a revizní techniky.

Semináře podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu bude zajišťoval CTI společně s těmito partnery:

  • Systherm s.r.o., K Papírně 26, Plzeň (garant Jan Kazda),
  • MTH Kolín, s.r.o., Klenovecká 597, Kolín (garant Jan Hladík),
  • Teplo Zlín, a.s., Družstevní 4651, Zlín (garant Josef Morys).

Na programu budou následující přednášky:

  1. Nová směrnice EU o energetické náročnosti budov a její implementace do novely zákona o hospodaření energií (F. Plecháč)
  2. Využití biomasy pro výrobu tepla (J. Hrdlička)
  3. Stanovení potřeby teplé vody dle nové ČSN EN (J. Vrána)
  4. Vazby mezi nastavením pojistných a expanzních zařízení (V. Valenta)
  5. HESCOnet®, výpočtový program pro navrhování, sledování a simulaci provozu tepelných soustav (J. Kazda).

Přihlásit se lze na adrese CTI:

Cech topenářů a instalatérů ČR, autorizované společenstvo, Pražská 38b, 642 00 Brno, tel./fax: +420 543 234 746, cti@cechtop.cz, www.cechtop.cz


Ukázka z kalendáře CTI pro rok 2012

Image 1

Poznámka k diagramu:

Diagram pro hmotnostní průtok spalin z uhlí mS [kg·h–1] v závislosti na tepelném příkonu kotle Qk [kW] a na součiniteli přebytku spalovacího vzduchu lS [–] byl odvozen ze spalovacích rovnic uhlíku C a vodíku H2. Předpokladem bylo, že uhlík a vodík v uhlí jsou jediné hořlavé složky uhlí. Potom výhřevnost uhlí nezávisí na kvalitě uhlí, tj. na množství popelovin, vody apod., neboť množství tepla získané spalováním uhlí je dáno pouze množstvím spáleného uhlíku a vodíku z uhlí a jejich výhřevnostmi.

Základní vlastnosti uhlí

Image 2

1) ko = kostka, p = hruboprach, o1 = ořech 1.
Pozn.: údaje v tabulce byly získány z různých dostupných pramenů