+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Bosch Termotechnika: Specializace značek Junkers a Dakon

17.08.2012 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2012

Oznámení o společné organizaci prodeje výrobků značek Junkers a Dakon v rámci společnosti Bosch Termotechnika, od letošního února, vyvolalo řadu otázek. Žádný div, vždyť značka Dakon je veřejností stále vnímána jako ryze česká značka a někdy dokonce i jako přímý konkurent značky Junkers. Požádali jsme proto Ing. Petera Vrablece, který vede divizi zastupující obě značky, o podrobnější objasnění situace.

Image 1

Topenářství instalace:

Jak byste charakterizoval značku Junkers?

Peter Vrablec:

Značku Junkers chápeme jako nositele pokroku, ukazatele vývoje. V řadě sektorů určujeme trendy, kudy se výrobky mají ubírat. A to přesto, že v Česku nenabízíme některé výrobky nejvyšších technických parametrů, protože pro ně zde není dost zákazníků. Je i posláním značky Junkers, být průkopníkem, snažit se vytvářet standardy. Jak v konstrukci výrobků, tak v oblasti služeb s nimi spojenými. Například systém vzdělávání servisních techniků pro značku Junkers je považován za jeden z nejpropracovanějších.

Topenářství instalace:

A značka Dakon?

Peter Vrablec:

Značka Dakon je podle obecných zjištění v Česku nejznámější a nejdoporučovanější značkou kotlů na českém venkově, a to především díky unikátní konstrukci kotlů DOR. Obliba spalování tříděného hnědého uhlí je založena nejen na příznivé ceně tohoto paliva, ale i na spolehlivosti a účinnosti jeho spalování v těchto kotlích. Již nyní, ve více než ročním předstihu, byla konstrukce kotle DOR zdokonalena tak, aby odpovídala požadavkům na sníženou produkci emisí ve třídě 3. podle nového zákona na ochranu ovzduší, které začnou platit 1. ledna 2014. Dakon, jako „ikona českého venkova“, má před sebou ještě dlouholetou budoucnost. Mimo jiné i proto, že jeho výrobky svou pořizovací cenou zůstávají dostupné lidem, kteří jsou ochotni nižší náklady za vytápění kompenzovat vlastní prací a obsluhou kotle. Podstatné také je, že např. kotle DOR nevyžadují k provozu elektřinu a jsou jednoduše zaměnitelné za předchozí typy.

To, co jsem uvedl u značky Junkers, tedy že se řídí vysokými standardy jak v technice, tak doprovodných činnostech, se plně vztahuje i na značku ­Dakon. Do perspektivy značky Dakon však již nepatří plynové kotle.

Topenářství instalace:

Jakou mají tedy obě značky budoucnost?

Peter Vrablec:

Obě značky mají pro společnost Bosch Termotechnika velký význam a rozhodně se neuvažuje o tom, že by se značka Dakon měla stát jen součástí historie. Proces jejich specializace v rámci Bosch Termotechnika je však z hlediska zajištění úspěšnosti i v budoucnosti nutný.

Pro osvěžení paměti, v listopadu roku 2003 získala v tehdejším Dakonu většinový majetkový podíl německá společnost Buderus, která byla již tehdy majetkově propojena s koncernem Bosch. S tím souviselo i vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje výrobních závodů Dakonu v Krnově a Albrechticích, a to se zaměřením na pevná paliva. V roce 2005 byla výroba plynových kotlů značky Dakon převedena do výrobních závodů v Německu a Turecku. Do Dakonu byla naopak převedena část výroby, například ze závodů Buderus. Značka Dakon se stala nejen výrobním, ale i vývojovým specialistou pro kotle na pevná paliva. Ve zdejším vývojovém centru v současnosti pracuje 16 pracovníků.

Topenářství instalace:

Souběžné působení značek Dakon a Junkers v koncernu Bosch, v oblasti plynových kotlů, trvá již 9 let. Oslavy desetiletí se tedy asi konat nebudou.

Peter Vrablec:

Naši obchodní partneři již dobře vědí, že výroba plynových kotlů značky Dakon letos končí, a že plnohodnotnou náhradu lze již několik let nalézt v sortimentu Junkers. Toto rozhodnutí nebylo uděláno ze dne na den, je výsledkem několikaleté přípravy.

V rámci Bosch Termotechnika působí specializovaná skupina, která sbírá informace z regionálních trhů, o požadavcích zákazníků, zkušenostech z prodejů a servisu atp. Tyto informace vyhodnocuje nejen za jednotlivé značky, ale i bez ohledu na značku podle druhů výrobků, jejich cest k zákazníkům atd. Na základě vyhodnocení informací jsou pak formulovány požadavky na vývoj nových výrobků. Vzhledem k prakticky identickému způsobu prodeje plynových kotlů Dakon i Junkers, jejich instalace, servisu atp. je zřejmé, že z Česka přicházely v podstatě shodné požadavky, byť je formulovaly dva různé týmy. Důsledkem bylo sbližování konstrukcí plynových kotlů Junkers a Dakon, sbližování prodejních a poprodejních činností. Základním rozlišovacím znakem se postupem doby stala především značka a odlišný design. I těm, kteří se ekonomikou nezabývají profesně, bude asi zřejmé, že prodávat velmi podobné výrobky pod dvěma různými značkami, vytvářet pro ně specifické obchodní a servisní sítě, a to na malém českém trhu, zbytečně zvyšuje náklady. Zjednodušením obchodní struktury, a soustředěním se na jednu značku, lze hodně ušetřit a ušetřené prostředky vhodně investovat.

Topenářství instalace:

Asi nebylo jednoduché toto rozhodnutí udělat. Vždyť počet provozovaných plynových kotlů Dakon se pohybuje v desítkách tisíc kusů a jejich prodej pokračuje i nadále.

Peter Vrablec:

Velmi citlivě vnímáme, že pro některé příznivce plynových kotlů značky Dakon, a to nejen ze sféry provozovatelů, konečných zákazníků, ale i projektantů, instalačních a servisních firem může být přechod ke značce Junkers spojen s určitými nejistotami, které se snažíme vysvětlovat či odstraňovat. Za uplynulých devět let soužití obou značek docházelo ke sbližování konstrukce plynových kotlů, a rovněž i ostatních procesů. Obě značky již nyní využívají společnou logistiku pro distribuci výrobků i náhradních dílů, obchodní zástupci zastupují obě značky souběžně a stejně tak chceme postupovat i v oblasti servisu.

Chápeme, že určité obavy mohou mít například servisní technici, specialisté na Dakon. Podle našeho názoru však jen do té doby, než absolvují první doškolení na kotle značky Junkers. Pak zjistí, že většinu dovedností mají, že se nemusí vše učit od samého počátku, neboť v konstrukci kotlů obou značek je mnoho společných prvků. K potřebnému doškolování se stavíme velmi vstřícně. Chceme tento přirozený vývoj co nejvíce podpořit a ulehčit. Doškolení však organizujeme i pro servisní techniky plynových kotlů Junkers, kteří značku Dakon zatím nedělali. Věříme, že rozšíření působnosti přinese podnikatelský prospěch oběma skupinám.

Jistě se najdou i tací, kteří přejdou k jiným značkám. Naší úlohou proto rovněž je, aby na spolupráci s některou ze značek Bosch Termotechnika vzpomínali v dobrém a neuzavřela se tak cesta k jejich případnému návratu k nám.

Topenářství instalace:

Na jaké úrovni budete udržovat servis plynových kotlů Dakon?

Peter Vrablec:

S rozhodnutím o ukončení výroby plynových kotlů pod značkou Dakon souvisí zajištění náhradních dílů a servisu na dalších minimálně 15 let, jak je zvykem u koncernu Bosch, ačkoliv zákonná lhůta je 10 let. Budujeme nové školicí prostory na kotle Dakon pro teoretickou i praktickou vý­uku v Praze na Průmyslové ulici, které budou otevřeny v září.

Servis na plynové kotle Dakon, včetně dodávek náhradních dílů, budou pro jejich provozovatele a majitele zajištěny i nadále, navíc ve standardu Bosch. Tím nechci říci, že by dosavadní servis pro značku Dakon byl špatný. Něco jsme z něj přejali i do nového systému. Od letošního roku je úroveň servisu pro Dakon i Junkers stejná. Výhodou s námi spolupracujících servisních techniků je garance práce na řadu let dopředu.

Topenářství instalace:

Neobáváte se, že s ukončením nabídky plynových kotlů pod značkou Dakon ztratíte významnou část zákazníků, obchodních a technických partnerů?

Peter Vrablec:

Jsme si plně vědomi toho, že musíme postupovat velmi citlivě. Nejen v odborném tisku, ale i nejširší veřejnost informujeme o uvedených změnách, o možnostech, které přechod ze značky Dakon na značku Junkers u plynových kotlů nabízí, včetně pozitivních garancí daných standardy Bosch.

Vedeme intenzívní osobní jednání se všemi profesními partnery. Výhodou je, že od letošního roku naši obchodní zástupci zastupují současně značku Dakon i Junkers. Mnozí obchodní a servisní partneři, spolupracující doposud jen se značkou Dakon, je díky tomu osobně znají a mohou jednoduše navázat spolupráci a zanést do svého portfolia i kotle značky Junkers.

Topenářství instalace:

Znamená náhrada značky Dakon značkou Junkers i jiný způsob práce?

Peter Vrablec:

Ti, kteří objednávají plynové kotle Dakon a příslušenství již před časem přešli na stejný objednávkový systém, který využívá značka Junkers. Ze standardů Bosch vyplývá, že tento systém pracující on-line s dodávkami i do 24 hodin má zabudovanou vysokou ochranu proti nechtěným omylům a chybám při specifikaci objednávky. Takže i zde podáváme ruku těm, kteří přirozenou cestou přejdou od značky Dakon ke značce Junkers.

Topenářství instalace:

Na závěr bychom rádi znali váš názor na současný trh s topnou technikou.

Peter Vrablec:

Obecně mohu říci, že situace na trhu není pro žádného výrobce příznivá. Nabídka převyšuje poptávku a je kladen velký důraz na cenu. My krizi nepřizpůsobujeme své produkty ve smyslu, že bychom je nějak technologicky zjednodušovali nebo ustupovali z požadavků na kvalitu, to v žádném případě. Nabízíme vždy úsporná zařízení, jejichž pořizovací cena se vrátí díky nízkým provozním nákladům.

Trend je takový, že spotřebitelé jsou konzervativní ohledně investic, více si rozmýšlí, co koupí. Projevuje se to mimo jiné i tak, že koncoví zákazníci méně ochotně přecházejí na jiné palivo. I proto, že instalace nové otopné soustavy může být spojena s větším množstvím stavebních úprav. Spotřebitelé tak zůstávají při typu paliva, na který jsou zvyklí a snaží se obměnit pouze zdroj tepla. Toto je výrazná změna v porovnání se situací například před pěti lety, kdy uživatelé přecházeli z kotlů na pevná paliva na kotle na plyn, aby si zajistili větší komfort.

Topenářství instalace:

Děkujeme za rozhovor.