+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

BIOCAT pro bytovou výstavbu – ochrana proti vodnímu kameni

27.09.2021 Autor: Ing. Zdeněk Kratochvíl Firma: Duco Tech CZ s.r.o. Časopis: 6/2021

Efektivní ochrana proti vodnímu kameni po celý životní cyklus vodovodní instalace

Škody způsobené vodním kamenem bývají velmi drahé, avšak lze jim zabránit. V bytové výstavbě musí být kvalita vodovodní instalace trvale zaručena, protože ovlivňuje provozní i servisní náklady. Spolehlivá a dlouhodobě účinná technika ochrany před škodami způsobenými vodním kamenem je u vodovodních instalací bytových objektů ústředním faktorem úspěšného hospodaření.

Dlouhodobá životnost bez škod vyvolaných vodním kamenem

Odborné společnosti, majitelé i uživatelé bytů – ti všichni vědí, jaké problémy může tvrdá voda způsobit. Neefektivní ochrana proti tvorbě vodního kamene často končí nepříjemnými ekonomickými následky. Vápenné usazeniny v potrubí ovlivňují funkci domovních instalací. Jsou příčinou rostoucích nákladů na energii, protože se ­snižuje efektivnost přenosu tepla. Jsou živnou ­půdou pro mikrofilmy odpovědné za přítomnost legionell. V těchto všech aspektech hraje kvalitní ochrana proti vodnímu kameni významnou roli.

Vícenáklady na energii v závislosti na vrstvě vápenných usazenin

Image 1

Příklady zanešení z praxe

Image 2Zleva: nerezová trubka, pozinkovaná trubka, deskový výměník, cirkulační čerpadlo

Přirozený a účinný princip ochrany

Katalyzátorová technologie BIOCAT bez použití chemických přípravků chrání domovní techniku a zajišťuje efektivní přenos energie. Inspirací pro tuto techniku ochrany je sama příroda:

Funkční schéma principu BIOCAT

Image 3

Voda (1) protéká katalyzátorem BIOCAT naplněným granulátem (2), na jehož speciálně upraveném povr­chu se usazují ionty vápníku a uhličitanu a tak se vytvářejí nepatrné krystaly (3). Ty se pak přímo vyplachují při každém odběru vody (4) a uvolňují místo pro tvorbu nových krystalků. To účinně zabraňuje usazování vodního kamene v potrubí, a není nutné přidávat sůl nebo fosfát (6). Díky nepřítomnosti chemických látek následně nedochází ani k zatěžování odpadní vody. ­BIOCAT je proto ekologickou a hospodárnou alternativou k současným ionexům.

Příklad z použití technologie BIOCAT v Německu

V Karlsruhe využila městská realitní společnost více než 160 zařízení BIOCAT při rekonstrukci 2000 bytových jednotek.

Image 4Sídliště v Rintheimer Feld, Karlsruhe

Markus Elsässer, vedoucí úseku v divizi správy nemovitostí, vzpomíná: „Nejdříve jsme pomýšleli na klasická změkčovací zařízení, která pracují se solí“. Když se objevila katalyzátorová technologie BIOCAT, změkčování pomocí soli šlo stranou. Podle zkušeností společnosti měl stávající systém vysoké nároky na údržbu. „Takto jsme mohli na doplňování soli zapomenout. A v žádném případě jsme nechtěli, aby cenou za nižší náklady na údržbu byla změna obsahu látek v pitné vodě“, říká Elsässer. O použití techniky BIOCAT rozhodlo to, že granulát je nutné měnit vždy teprve po pěti letech, a to v rámci pravidelného servisu, a při zachování plné kvality pitné vody.

Dalším příkladem vhodného použití technologie BIOCAT je sídliště Borstei v Mnichově se 750 bytovými jednotkami. V minulosti opakovaně bojovalo s poruchami provozu instalací.

Image 5Sídliště Borstei v mnichovské čtvrti Moosach

Vodní kámen v potrubí a výměnících tepla vedl k zúžení průřezu a problémům s dodávkou vody. Prohlídka kontrolních úseků potrubí a deskových výměníků tepla po šesti a dvanácti měsících provozu s instalovaným zařízením BIOCAT KS 5D potvrdila účinnost zařízení. Vodní kámen se ­nevyskytoval v žádném z úseků.

Image 6

Výhody běžného provozu

Majitelé a provozovatelé objektů se bez ohledu na spotřebu vody mohou po dobu pěti let spolehnout na dokonalou účinnost granulátu vkládaného do katalyzátoru. Teprve po této době je třeba provést jeho jednoduchou výměnu. Systémy na ochranu před vodním kamenem BIOCAT údržbu nevyžadují, za běžného provozu o ně domovní technici nebo jiní pracovníci nemusí nijak zvlášť pečovat. Granulát není třeba mít v zásobě ani ho dlouhodobě skladovat.

Přehled typů zařízení BIOCAT

Ochrana proti vodnímu kameni pro byty a rodinné domy – BIOCAT KS pro 3 až 38 osob

Image 7KS 3000 pro 3–4 osoby (vlevo); KS 5500S pro 18 osob (vpravo)

Image 8KLS 3000-C pro 3–4 osoby s hlídáním úniku vody a chytrou aplikací pro zobrazení servisních informací, upozornění na únik vody a přehled spotřeby. Automatické upozornění na pravidelnou servisní kontrolu po pěti letech provozu

Ochrana proti vodnímu kameni pro větší projekty – ­BIOCAT KS 800025D pro 66 až 2 500 osob.

Image 9KS 8000 pro 66 osob (vlevo); KS 25D pro 2 500 osob (vpravo)

Společnost Duco Tech CZ s.r.o. je výhradním distributorem zařízení BIOCAT pro Českou a Slovenskou republiku.

V článku byly použity firemní materiály společnosti WATERCryst, výrobce zařízení BIOCAT.

Firemní článek