+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

bezpečnost a zdraví

bezpečnost a zdraví
16.12.2022

Spalovací vzduch pro plynové spotřebiče v provedení B

Autor článku vychází ze zkušeností při tvorbě změny 1 TPG 704 01 v roce 2013, v níž byly nahrazeny nevyhovující výpočty, uvedené v předchozím znění týchž TPG, vycházející částečně z německých předpisů DVGW. Tato změna je součástí konsolidovaného znění TPG 704 01. Autor článku popisuje správně základní (i rozšířená pro více různých spotřebičů) ustanovení tohoto výpočtu dle TPG 704 01:2013. V úvodu však vychází ze vztahů, které jsou poněkud jinačí, ale také vhodné a byly jako jedna z možností uvedeny v TPG 908 02 ve znění z roku 2017, kde v těchto technických pravidlech byla snaha sjednotit způsob výpočtů, aby vznikl jednotný postup. Původně používané výpočty, se zde však musely z části ponechat, protože jsou průmyslové spotřebiče, které mohou pracovat i s redukční atmosférou anebo speciální hořáky, což je v článku respektováno. V těchto TPG se však uvádí i výpočet jaký byl použit ve změně TPG 704 01 z roku 2013, pro sjednocení a zjednodušení práce nejen revizních techniků plynových zařízení, ale i projektantů či provozovatelů, pokud se k nim v rámci technické osvěty, tyto jednoduché výpočty a principy zajištění dostatečného množství vzduchu, dostanou. Autor článku správně uvádí i možnost použití průvzdušnosti spárami obvodových otvorů (okna, dveře apod.) pokud nejsou opatřena těsněním. U nových oken však průvzdušnost nepřichází v úvahu.
Aktuální vydání časopisu