+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Detektory zemního plynu a oxidu uhelnatého

16.05.2023 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Podobně jako roste zájem o moderní otopné a chladicí systémy, vzrůstají v oblasti tepelných zdrojů ze strany odborných firem, ale i investorů požadavky na bezpečnost osob a ochranu objektů ohrožených v případech úniku zemního plynu nebo zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého.

Každoročně je v České republice zaznamenáno okolo 1 500 intoxikací oxidem uhelnatým, z čehož více než 100 končí úmrtím osob. Většina lidí otrávených oxidem uhelnatým se během několika dnů zcela uzdraví, část otrávených však má dlouhodobé nebo trvalé následky.

Image 0

Typy detektorů plynu a jejich funkční použitelnost

V oblasti detekce plynů jsou v nabídce společnosti IVAR CS spol. s r.o. domovní mikroprocesorové detektory koncentrace zemního plynu pod typovým označením IVAR.BEAGLE MET, IVAR.RGD MET a detektory koncentrace oxidu uhelnatého IVAR.BEAGLE CO. Všechny typy detektorů detekují koncentraci plynů mnohem nižší, než je jejich nebezpečná úroveň. V případě požadavku ze strany investora lze objednat i kombinovaný detektor pod typovým označením IVAR.RDX SM1 detekující oba plyny současně, zemní plyn i oxid uhelnatý.

Nabízené detektory koncentrace plynů se dělí na dvě podskupiny a to na detektory zemního plynu (CH4) a detektory oxidu uhelnatého (CO).

Detektory koncentrace zemního plynu

Detekují přítomnost zemního plynu (CH4) v prostředí. Ta může být způsobena omylem otevřenými kulovými uzávěry, únikem v netěsných závitech rozvodu plynoinstalace, případně technickým stavem plynovodů nebo plynových spotřebičů. Jeho přítomnost může být člověkem zaznamenána čichem dříve než detektorem vzhledem k faktu, že distribuční společnosti přidávají do plynu odoranty. V současné době jsou detektory vybaveny nejmodernějšími a nejspolehlivějšími kalibrovanými snímači SnO2 pro detekci zemního plynu.

Detektory koncentrace oxidu uhelnatého

Detekují koncentraci oxidu uhelnatého (CO) v ovzduší. Jeho vysoká toxicita může mít vážné důsledky pro zdraví člověka již při inhalování velmi malého množství. Pro člověka představuje extrémní nebezpečí mimo jiné i proto, že se jedná o plyn bezbarvý a bez zápachu, a tedy lidskými smysly nezaznamenatelný. Detektor je vyroben tak, aby simuloval reakci lidského organismu na plyn. Vybaveny jsou vyměnitelnými snímači, elektrochemickými články. Jakmile koncentrace oxidu uhelnatého překročí prahovou hodnotu 30 ppm (50 mg/m3), spustí se odpočítávání doby do spuštění alarmu. Doba do spuštění alarmu se mění v závislosti na koncentraci, čím vyšší koncentrace, tím kratší tato doba odpočítávání je.

Image 3Tab. 1 • Čas intervence je v souladu s ČSN EN 50291-1

Zvýšená koncentrace zemního plynu nebo oxidu uhelnatého je signalizována opticky a zvukovým alarmem s možností přímého ovládání uzavíracích elektromagnetických ventilů, ventilátorů nebo dalších pohonů.

Image 2

Elektromagnetické ventily jsou bezpečnostní uzavírací prvky, které uzavírají přívod plynu na základě detekovaného alarmového stavu a napěťového impulsu z detektoru. V nabídce společnosti IVAR CS je několik typů elektromagnetických ventilů pod typovým označením IVAR.EVO s automatickým otevřením a IVAR.M16 s manuálním otevřením, jakmile pomine alarmový stav. Všechny typy elektromagnetických ventilů se dodávají v provedení bez proudu zavřeno. Všechny typy detektorů plynů jsou vybaveny diagnostickým systémem pro kontrolu jeho funkčnosti. Společnou charakteristikou všech detektorů plynu je pak snadná a rychlá instalace.

Image 4Tab. 2 • Přehled dodávaných detektorů v závislosti na detekovaném plynu

Proč detektor koncentrace plynu?

Správnou a odbornou instalací detektoru koncentrace zemního plynu nebo oxidu uhelnatého autorizovanou firmou chráníte především zdraví a to nejen Vaše, ale i zdraví Vašich blízkých. Nezpochybnitelným faktem je i ochrana materiálových hodnot vašich i vašeho okolí.

Shrnutí provozních parametrů detektorů plynu

  • Detekují mezní koncentraci zemního plynu 10 % L.E.L. pro aktivaci alarmového stavu.
  • Detekují mezní hodnotu koncentrace CO 30 ppm ±5 ppm (50 mg/m3) pro aktivaci alarmového stavu.
  • Mají vyměnitelné kalibrované snímače.
  • Jsou vybaveny diagnostickým systémem pro kontrolu funkčnosti detektoru.
  • Umožňují ovládání uzavíracích elektromagnetických ventilů, ventilátorů nebo jiných elektrických pohonů 230 V

Image 1

Firemní článek