+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Bezpečně po žebříku

01.09.2015 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2015

Nikdo v teoretické rovině nepochybuje o tom, že lezení po žebříku, schůdcích, a práce ve výšce je spojena s rizikem. A že pro tuto činnost je záhodno používat vhodné oblečení, obuv, žebříky, schůdky a ve vhodném postavení a na vhodném podkladu. Jihoněmecký výrobce Hymmer - Leichtmetallbau, který si udělal jméno výrobou kvalitních žebříků a schůdků založených na profilech z hliníkové slitiny, poskytl informace pro tento článek.

Základem je kvalitní materiál, ale to podle expertů výrobce nestačí. Důležitá je i variabilita nabídky a prvky pasivní ochrany snižující riziko nehody. Jedině jejich vzájemné propojení dává skutečně dlouhodobou záruku životnosti žebříku a sníženého rizika. Protipólem je odpovědné chování řemeslníka.

Image 0Obr. 1 • Správně: pevná pracovní obuv je povinnost, její pořizovací cenu lze zahrnout do nákladů firmy

Image 1Obr. 2 • Špatně: kdo nepoužívá bezpečnou obuv, ten si zahrává s rizikem, že o stupínek zakopne nebo po něm sklouzne

Pády nejsou nutné

Nejčastějšími příčinami pádů ze žebříků a schůdků jsou uvolněné příčky, stupně nebo jejich přetížení osobou, která nese těžký předmět. Nebezpečí nečíhá jen ve velkých výškách, často stačí závada na druhém, třetím schůdku. Na to by měli myslet i samostatně pracující řemeslníci, kterým nedýchá na záda kontrolor bezpečnosti práce a před započetím práce si svůj žebřík, štafle, schůdky, dobře prohlédnout. Zvětšující se výška práce samozřejmě riziko vážného poranění pracovníka, i vzniku jeho trvalé invalidity, zvyšuje.

Nahoru i dolů s rozmyslem

Pracovní vybavení, jako jsou schůdky a žebříky, by mělo být označeno piktogramy symbolicky zobrazujícími nebezpečí pádu.

Použití pevné pracovní obuvi s neklouzavou podrážkou je základem.

Žebřík či schůdky se musí pokládat na dostatečně pevný podklad, případně je nutné je zabezpečit proti pohybu, podložit vhodnou deskou roznášející tlak.

Štafle mají být vždy roztaženy tak, jak to dovolí spojovací bezpečnostní pásek. Důvodem není jen zabránění případnému podklouznutí štaflí na kluzkém podkladu, ale též zaručení jejich správného sklonu zajišťujícího bezpečný pohyb nahoru i dolů. Statistiky dokazují, že více než dvě třetiny zranění vznikly pádem ze žebříku ve výšce do 2 metrů.

Výběr vhodného místa pro postavení žebříku je ještě významnější než u štaflí nebo schůdků. Podklad musí být nejen dostatečně pevný, ale i s dostatečnou hrubostí. Podklouznutí žebříku snižuje jeho postavení ve správném úhlu, který by měl být mezi 65° až 75° od vodorovné roviny, ideálně mezi 70° až 75°. Jednoduchou pomůckou je vlastní ruka, jak je vidět na obr. 3.

Image 2Obr. 3 • Správně: postavení žebříku do správné polohy lze snadno ověřit pomocí vlastní ruky

K profesionálním žebříkům lze obvykle dokoupit, pokud jím již nejsou vybaveny, příslušenství, jako jsou stabilizátory polohy, prodlužovací nástavce pro postavení na nerovném povrchu, např., na schodech, špice pro zapíchnutí do země, přidržovače horního konce žebříku u střešního okapu, poličku pro odložení nářadí aj.

Image 3Obr. 4 • Správně: napnutý bezpečností pásek zaručuje stabilní postavení schůdků včetně zajištění jejich doporučeného sklonu; neopotřebovanost tohoto pásku, někdy řetízku, a jeho upevnění je třeba kontrolovat

Tříbodová bezpečnost

Lezci po skalách, horách, tuto zásadu velmi dobře znají. Je třeba se jistit třemi pevnými body. To znamená pevně stát dvěma nohama na stupíncích, jednou rukou se pevně držet a přehmatávat zbývající rukou. Nebo se držet dvěma rukama, pevně stát na jedné noze a přesouvat druhou nohu.

Image 4Obr. 5 • Špatně: při stoupání řemeslník používá obě ruce k přenášení nářadí – s obtížemi se v případě zakolísání chytí a může spadnout

Práce na žebříku by neměly trvat déle jak 2 hodiny.


podle SHT 3/2014