+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Aquatherm Praha 2014

07.02.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2014

naplní očekávání vystavovatelů i návštěvníků

Image 1

Jednou z rozhodujících složek, která má také zásadní vliv na výslednou spotřebu energií staveb, je soustava vytápění, měření a regulace, větrání a chlazení. To je důvod, proč patří obor technického zařízení budov (TZB) mezi nejrychleji se rozvíjejících odvětví stavebnictví. V uplynulých letech byla zásadní platformou pro prezentaci novinek v oblasti TZB na českém trhu oborová výstava s názvem Aquatherm Praha. S její pomocí se na náš trh podařilo prosadit dnes již tak běžné systémy a výrobky, jakými jsou tepelná čerpadla, podlahové vytápění, solární systémy nebo kotle na peletky. Na novinky související s pořádáním výstavy jsme se zeptali jednatele společnosti MDL Expo Mgr. Michala Drážďanského.

Co si nadělí ke svému jubileu 20. ročník odborného veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aquatherm Praha 2014?

Tento ročník bude především diametrálně odlišný od těch 19 předchozích. Bylo výzvou vrátit veletrhu původní lesk a odborný význam. Rozhodli jsme se reagovat na podněty od našich klientů a nechali se inspirovat trendy v oblasti výstavnictví našich sousedů. Po vzoru oborově stěžejních akcí – ISH Frankfurt a Mostra Convegno Milan, se bude veletrh konat jednou za dva roky, a to vždy na jaře. Tento termín vyhovuje jak vystavovatelům, tak i celoevropskému veletržnímu kalendáři. Naše aktivity jsme také směřovaly k ovlivnění samotné struktury vystavovatelů a návštěvníků tak, abychom oběma stranám nabídli adekvátní a atraktivní prostor pro střetávání nabídky a poptávky. Po designové stránce věci došlo také ke změně. Celá rodina Aquathermů (kromě Prahy a Nitry se veletrhy konají ve Vídni, Moskvě, Kyjevě, Novosibirsku, Almatě, Baku, Sofii, Taškentu a Petrohradě) změnila své logo a přichází s jednoduchým a svěžím nápadem, což nás zejména po grafické stránce velmi těší. V neposlední řadě bych rád zmínil, že veletrh si vybrala, jako jedinou akci v České republice, také Federace evropských asociací pro vytápění, ventilaci a klimatizaci REHVA, která reprezentuje více než 100 000 inženýrů z 26 evropských zemí z oboru TZB, a díky tomu získal Aquatherm Praha i silnou mezinárodní platformu.

Jaká aktuální témata budou na veletrhu komunikována?

Se vzrůstajícími požadavky na energetickou efektivitu, resp. snižování spotřeby energie v sektoru budov, ale i s požadavky na kvalitu prostředí v budovách stoupá důležitost řídicích systémů. Mezi dílčími řídicími systémy musí být zajištěna komunikace, k čemuž se v poslední době stále více používají otevřené komunikační technologie. Mezi nejznámější a nejvíce rozšířené patří komunikační systémy BACnet a KNX. V rámci veletrhu je plánována společná expozice významných výrobců, která bude zaměřena na otevřené technologie v inteligentních budovách a jejímž cílem je seznámení odborné veřejnosti s možnostmi a výhodami, které používání technologií, založených na otevřených standardech v inteligentních budovách, umožňuje. Tato prezentace představí přehled současných otevřených technologií v sektoru budov, současné možnosti využití otevřených technologií – příklady řešení od různých výrobců. Toto je pouze drobná ukázka toho, co veletrh nabídne.

Jak bude koncipován doprovodný program?

Doprovodné aktivity veletrhu budou do detailu ušité na míru požadavkům našich vystavovatelů a návštěvníků. S úsilím našich odborných partnerů se podařilo vytvořit ucelený, informačně validní a hlavně aktuální doprovodný program. Tematicky bude odborný program zaměřen na cílové skupiny firem, institucí a manažerů, kteří mají rozhodovací pravomoci. Pro státní správu připravujeme například témata jako Možnosti úspor energie ve veřejných budovách, Aktuální dotační tituly a jak na ně, nebo Větrání veřejných prostor a problematika větrání škol. Program ve třech sálech v online čase, přednášející ze šesti zemí, zástupci soukromého i státního sektoru, dopad nového občanského zákoníku, dotace a veřejné zakázky, a mnoho jiného čeká účastníky TZB konference veletrhu Aquatherm Praha 2014.

Kdo patří mezi hlavní skupinu návštěvníků a na co bude klást veletrh největší důraz?

Aquatherm Praha je především odborný veletrh oboru TZB, takže instalatéři, architekti, odborníci ze státní správy, zástupci developerů, stavebně investičních společností, facility managementu, manažeři stavebních, montážních a investičních společností, ale i široká veřejnost si přijde samozřejmě na své. Pro návštěvníky je připravena on-line registrace na našem webu, která usnadní návštěvníkům vstup na veletrh, který tak pro ně bude zdarma, ale navíc získají i veletržní katalog a orientační plán veletrhu. Těší nás, že díky výše uvedeným změnám se k nám po několika letech útlumu opět vrací největší firmy z oboru. Připravili jsme pro ně spoustu dílčích novinek včetně dlouhodobé interakce s cílovými skupinami návštěvníků. Před výstavou vypukne mediální kampaň jak plošná, tak i cíleně zaměřená na profesionály i širokou veřejnost. Díky rekordní podpoře a účasti klíčových firem z oboru technologických zařízení budov, ale i techniky prostředí staveb, poskytne veletrh na jednom místě odborné, ale laické veřejnosti komplexní přehled, kam trh směřuje a jaké technologie a výrobky firmy v nejbližším horizontu připravují.