+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ambice kotle, který nahrazuje legendu

17.08.2012 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2012

Kondenzační plynové kotle se na trhu tepelných zdrojů prosazují svou efektivitou využití paliva, a to bez ohledu na nejrůznější podpůrné a dotační programy zaměřené na jiné tepelné zdroje spojené s energií Slunce.

Přes tento politický handicap se na vyspělých trzích staly nepodkročitelným standardem a na jiných tvoří mezník mezi historií a budoucností. V této souvislosti se plynové kondenzační kotle GEMINOX THRi staly legendou. Neboť stály na počátku úsilí o uznání schopností kondenzační techniky mezi zákazníky a přemýšlivým projektantům, instalačním firmám i servisním technikům ukazovaly cestu, která je vedla k dlouhodobému úspěchu. Každé legendární zařízení však může být překonáno, pokud není důsledně a průběžně vylepšováno. Když se těch vylepšení nahromadí více, nastává čas na vytvoření legendy nové. „Předpoklady k tomu má nový plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs,“ uvádí Zdeněk Fučík, jednatel společnosti PROCOM BOHEMIA, s.r.o., která značku GEMINOX zastupuje v České republice.

Topenářství instalace:

Jak se jako dodavatel díváte na nový typ kotlů THRs?

Zdeněk Fučík:

Každého by jistě potěšilo, kdyby slyšel, že výrobek, který dodává na český trh, je považován za legendu. My jsme trochu skromnější v používání takových označení, ale fakt je ten, že se nám kotle řady THR velmi dobře prodávají již okolo 15 let. I proto jsme, a dnes již mohu říci, že se zbytečnými obavami, sledovali vývoj nástupce kotlů THRi, tedy typ THRs. Náš současný optimizmus vyplývá ze skutečnosti, že jsme, v průběhu spolupráce s výrobním závodem v Bretani, uplatnili řadu technických požadavků zformulovaných na základě praxe našich kolegů, projektantů, servisních techniků i požadavků zákazníků. Výrobce pro řadu z nich nacházel pochopení, a tak byly vtěleny do konstrukce kotlů THRs. Nový kotel se nám z tohoto pohledu proto vysloveně líbí. Legendární osvědčená konstrukce, kombinující ocelové nerezové žebrové trubky teplosměnného výměníku s odlitky ze speciální hliníkové slitiny, zůstala. Zůstala i osvědčená konstrukce hořáku umožňující dosáhnout mimořádný plynule regulovatelný výkonový rozsah od 10 do 100 %. Většina ostatních částí kotle THRs je však nová, včetně maximálně úsporného elektronicky řízeného oběhového čerpadla.

Topenářství instalace:

Výrobce kotlů Geminox tedy nejde cestou nákupu částí kotlů od renomovaných výrobců?

Zdeněk Fučík:
Nejde, prakticky všechny důležité mechanické díly si vyrábí sám. Subdodávky se týkají zejména elektroniky, čerpadel, expanzních nádob. Kladnou stránkou tohoto postupu je „zachování si vlastní tváře“, tedy udržení vlastního know-how, bez kterého je další vývoj nemyslitelný. Pokud je pro vývoj na výběr jen určitý sortiment dílů, tak se optimalizace provádí obtížně. Pokud konstruktér může uplatnit i díl, který leží na sortimentním rozmezí nebo je zcela jiný, je šance, že výrobek bude nejen originální, ale že jeho technická optimalizace bude maximální a navíc se bude odlišovat od ostatních na trhu. A o to nám jde, o prodej technicky vysoce hodnotných plynových kondenzačních kotlů s vysokou přidanou hodnotou při jejich následném provozu.

Topenářství instalace:

Osvědčený základ konstrukce kotlů řady THR zůstal zachován. Vytváří uplatnění nových prvků předpoklad k tomu, aby si kotle THRs vydobyly na trhu stejně úspěšnou pozici, a nebo i lepší, něž jakou získaly kotle THRi?

Zdeněk Fučík:

Podívejme se třeba na elektroniku kotle. Nový řídicí systém LMS pochází, stejně jako předchozí LMU, od Siemense. Je to výhodné pro servisní techniky, neboť zásady ovládání jsou podobné. LMS má však řadu důležitých funkcí navíc. Bez instalace dodatečných modulů či klipů, jak se někdy říká, umí řídit provoz kotle v kombinaci s různými jinými tepelnými zdroji. Ať již jde o nejčastěji požadovanou solární soustavu, tak kotel na spalování biomasy, tepelné čerpadlo nebo třeba centrální akumulační zásobník tepla, který bude získávat tepelnou energii z více různých zdrojů. LMS umí jednoduše řídit kaskádu kotlů, nutné je jen propojení kabely. Samozřejmě je možné použít doplňkové moduly, ale v úvahu to připadá až u větších a složitějších soustav.

Topenářství instalace:

Přináší řídicí systém LMS něco nového pro komfort servisu?

Zdeněk Fučík:

Rád bych se zmínil o servisním nastavování provozních parametrů. V zásadě je při zprovoznění obvyklé aplikace kotle THRs žádoucí nastavit asi pět až max. 10 parametrů. Servisní technici, kteří projdou školením, dostanou informaci, o které parametry jde, jaké jsou možnosti a jaké důsledky z nastavení vyplývají pro provoz. Pokud si nechtějí komplikovat situaci, tak ostatní parametry není, nutné a někdy ani žádoucí, měnit. Pokud se však jedná o složitější instalaci, tak systém LMS umožňuje nastavit skutečně velké množství parametrů. Tuto možnost by však měli využívat jen zkušení technici, kteří si průběžně rozšiřují teoretické znalosti, konfrontují je s vlastní praxí, ale i zkušenostmi kolegů. Širokou přizpůsobitelnost řídicího systému LMS pokládáme za vynikající. Shrnuto tedy, jako existuje úroveň obsluhy kotlů pouze pro uživatele, tak i servisní technici si mohou pro sebe vytvářet vlastní úrovně a „nešahat“ tam, kde si nejsou jisti výsledkem.
Kotel THRs s LMS systémem je vybaven displejem, se kterým lze provádět nastavení téměř všech parametrů. Není nutné používat obvyklou doplňkovou krabičku s displejem propojenou s kotlem vodiči nebo bezdrátově, např. prostorový termostat s programovacími funkcemi. Řešení zvolené pro kotel THRs je levnější.

Topenářství instalace:

Z popsaného řešení se vytrácí možnost uživatele si parametry vytápění či přípravy teplé vody nastavovat v pohodlí obývacího pokoje. Není to škoda?

Zdeněk Fučík:

Byla by, pokud by neexistovalo něco jiného, zajímavějšího. A to možnost sledovat a konfigurovat prakticky všechny řídicí a provozní parametry přes internet. V různých úrovních, tedy pro konečné uživatele, pro servis, pro výrobce. Počínaje kotlem typu THRs doporučujeme do běžné projekční i realizační praxe zavést instalaci datového kabelu ke kotli. Domácnosti, ale i nejrůznější provozovny, školy atp. dnes běžně disponují napojením na internet. Konektory pro napojení více zařízení, například počítačů, často disponuje již vstupní zařízení, router, od poskytovatele spojení se sítí internet. Ani případné pořízení rozbočovače, tzv. HUB, není cenově významně zatěžující. Takže existuje místo v budově, od kterého lze instalovat levný datový kabel ke kotli. To další závisí na konkrétní situaci. Má-li uživatel přidělenu pro spojení na internetu pevnou IP adresu, vloží se mezi přípojku na internet a kotel tzv. web server. Pokud uživatel nemá pevnou IP adresu, a takových je hodně, instaluje se web server a navíc malé zařízení, které vyřeší vše potřebné. Pro názornost, jde o malé krabičky pospojované kabely s konektory a jejich nastavení a zprovoznění zajistíme v souvislosti s uvedením kotle do provozu. Pak se parametry řídicího systému LMS v kotli THRs spravují přes počítač nebo zcela mobilně přes tablet, chytrý telefon. Toto je trend, před kterým těžko někdo unikne.

Topenářství instalace:

Ovládání nejrůznějších zařízení pomocí chytrého telefonu je skutečně trendem. Má internetové řešení ještě jiné přínosy?

Zdeněk Fučík:

Jistě. Podobně, jako je to běžné u rozsáhlých otopných soustav s dispečerským řízením, může servisní organizace získat informaci o nutnosti servisního zásahu u kotle, například v rodinném domě, ještě dříve, než tuto potřebu zjistí provozovatel. Pokud není možné ihned vyslat technika, lze na dálku například zvolit přechod do továrního nastavení a zajistit tak na přechodnou dobu alespoň základní funkce vytápění, pokud tomu nebrání zásadní poruchy důležitých konstrukčních prvků. Provozovatel kotle, který bude souhlasit s trvalým dálkovým sledováním provozních parametrů svého kotle, od nás může získat navíc zajímavý bonus týkající se prodloužené záruky. I to je trend doby. Stále více zákazníků požaduje přehled všech nákladů spojených s údržbou a servisem kotle na několik let dopředu a jistotu, a že případný servisní zásah přijde v přijatelně krátké době. Jsou rozladěni často používaným principem prodeje výrobků za nízké pořizovací ceny, ale o to dražšího následného servisu. Nezajímá je nejistota slibů, že něco může být levnější, něco dražší. Sledování skutečných provozních parametrů kotle je pro nás cesta k tomu, abychom mohli odpovědně stanovit a udržovat garanční paušály na přijatelné výši, a to jak pro nás, tak pro zákazníky a mohli zajistit i včasný servis, za který budeme v rámci paušálů ručit. Jak vidíte, tak napojení kotle přes internet není jen „hračka“ v rukou techniků, ale velký pomocník i pro ty uživatele, kteří od tepelné techniky vyžadují jen absolutní spolehlivost. Do této, dnes již bývalé budoucnosti, jsme s kotlem THRs právě vstoupili.

Topenářství instalace:

Děkujeme za informace.