+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

ALPEX – maximální kvalita v instalacích

02.12.2022 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Doba, kdy jediným možným materiálem pro instalace systémů vytápění a sanitárních rozvodů byla ocel, ať už černá nebo pozinkovaná, patří dávné minulosti. Novými alternativními materiály, které významně rozšířily nabídku v oblasti rozvodů, byly různé druhy plastů, měď, a především kompozitní vícevrstvé potrubí ALPEX. Tento druh nového a v té době konstrukčně převratného potrubí se začal využívat v 90. letech a v průběhu doby se stal jedním z nejpoužívanějších typů potrubních rozvodů.

V posledním období vzrůstá, především ze strany soukromých investorů, zájem o kvalitní rozvody teplovodního podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům a sanitárních rozvodů s vysokými nároky na materiálovou kvalitu, provozní parametry a s nimi související dlouhou životnost. Kompozitní vícevrstvé potrubí dodávané společností IVAR CS pod ochrannou známkou ALPEX tyto vysoké nároky splňuje.

Image 1

Co je kompozitní vícevrstvé potrubí ALPEX?

Kvalita kombinovaná s technologickou flexibilitou a vyspělostí je skryta za úspěchem nejkvalitnějšího plastového potrubí dodávaného společností IVAR CS. Vícevrstvé potrubí ALPEX je tvořeno třemi vrstvami materiálu, vnitřní a vnější vrstvou z polyetylénu a prostřední tvarově stálou vrstvou laserem svařeného hliníku. Způsob spojení hliníkové vrstvy má významný vliv na vyšší pevnost v tahu, pevnost v tlaku a zabezpečuje stejnou vrstvu hliníku po celém obvodu vícevrstvé trubky. Vzájemně jsou tyto tři vrstvy spojeny speciálním adhezním materiálem. Konstrukce vícevrstvého potrubí ALPEX splňuje nejvyšší nároky na provozní a funkční podmínky s očekávanou extrémně dlouhou životností. Vícevrstvé potrubí ALPEX si jako jediné z plastů udržuje lineární průběh pevnostní izotermy téměř bez poklesu pevnosti po dobu 50 let.

Jaké typy vícevrstvého potrubí jsou v nabídce společnosti IVAR CS?

V nabídce společnosti IVAR CS jsou dva základní typy vícevrstvého potrubí v závislosti na materiálovém provedení. Vícevrstvé potrubí IVAR.ALPEX-DUO XS je tvořeno vnější vrstvou vysokohustotního polyetylénu PE-HD, vrstvou hliníku a vnitřní vrstvou zesítěného polyetylénu (PE-HD / AL / PE-X). Druhý typ vícevrstvého potrubí IVAR.TURATEC je tvořen vnější vrstvou polyetylénu, vnitřní vrstvou hliníku a vnitřní vrstvou polyetylénu (PE-RT / AL / PE-RT). Tloušťka hliníkové vrstvy je vedle materiálu plastu jedním z důležitých faktorů určujících kvalitu trubky. Její tloušťka je v závislosti na rozměru vícevrstvého potrubí od 0,2 do 1,35 mm.

Jsou technické parametry potrubí dostačující?

Dle zvoleného typu potrubí je maximální teplotní použitelnost u potrubí IVAR.ALPEX-DUO XS do +95 °C a u potrubí IVAR.TURATEC do +70 °C. Maximální provozní tlak je u obou typů vícevrstvého potrubí ALPEX stejný, a to 10 bar. Jednou z významných provozních výhod je výrazně menší lineární (délková) roztažnost, která je pozitivně ovlivněna hliníkovou vrstvou ve skladbě potrubí. Tloušťka hliníkové vrstvy má vliv na další významný parametr usnadňující instalaci, a to na tvarovou stálost v ohybu. Vícevrstvé potrubí si zachovává tvar ohybu, který může být vytvořen ručně nebo ohýbacím nástrojem, to však při zachování jeho minimálního poloměru daného rozměrem potrubí. Dalšími nespornými výhodami je 100% těsnost proti difuzi kyslíku do systému jako reakčního plynu, vysoká odolnost proti korozi, nižší pravděpodobnost v usazování minerálních usazenin a vysoká chemická odolnost.

V jakých rozměrech se vícevrstvé potrubí ALPEX dodává?

Vícevrstvé potrubí

ALPEX lze objednat v rozměrech 16×2, 18×2, 20×2, 26×3, 32×3, 42×3,5, 50×4, 63×4,5 a 75×5 mm, a to v provedení v návinu anebo v tyči. Provedení v návinu je možné pouze u rozměrů vícevrstvého potrubí od 16×2 mm do 32×3 mm. Provedení v délce tyčí 5 m je pak možné objednat dle typu vícevrstvého potrubí od 16×2 mm do 75×5 mm.

Jakým způsobem je možné spojování vícevrstvého potrubí ALPEX?

Technologie spojování vícevrstvého potrubí ALPEX lisováním je jedním z velmi důležitých faktorů pro zabezpečení dokonalé těsnosti systému, a s ní související i dlouhodobé životnosti. Jedná se o technologii, která v současné době všeobecně zaujímá 80% podíl na trhu v oblasti spojování. Pro instalace systémů by měly být rozhodně používány ucelené systémy, tzn. vícevrstvé potrubí a lisovací fitinky od jednoho dodavatele, protože pouze tak je možné garantovat vysoké parametry systémů. V nabídce společnosti IVAR CS je široká nabídka lisovacích fitinků z mosazi pod typovým označením IVAR.PT nebo plastových IVAR.PPSU z materiálu Polyfenylsulfon (PPSU). Technologie spojování potrubí lisováním je použitelná jak pro spoje přístupné, tak i pro spoje nepřístupné v podlahách a pod omítkou stěn, jelikož se jedná o spoje nerozebíratelné. Pro garanci 100% kvality a bezpečnosti lisovaného spoje je nutné dbát na dodržování technologie lisování a respektovat výrobcem povolené typy lisovacích čelistí uvedené v technickém manuálu IVARTRIO.

Image 0

V případě dalších dotazů Vám je k dispozici obchodně-technické oddělení společnosti IVAR CS. Uvedené výrobky jsou dostupné v síti našich smluvních velkoobchodních partnerů.
Firemní článek