+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

ALPEX-GAS, moderní systém pro instalace plynovodů v zemi, podlaze a  stěnách

10.06.2019 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 3/2019

1. 10. 2019 to bude 10 let, co se nám po dlouhém úsilí podařilo, ve spolupráci s ČSTZ, prosadit nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar s využitím vícevrstvého potrubí ALPEX-GAS.

Jen pro připomenutí, výchozím legislativním podkladem pro certifikaci tohoto systému byla vládní vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. Normativním dokumentem, který specifikuje požadavky pro rozvody plynu vícevrstvými trubkami ALPEX-GAS jsou TPG 704 03, a na ně navazující podrobně rozpracovaná Podniková Technická Norma PTN 704 05 ve své aktuální verzi.

Image 1

To, co bylo v období certifikace v České republice považováno za nové řešení rozvodů plynu, bylo už v mnoha zemích Evropské unie běžnou praxí více jak 15 let. Navzdory různým překážkám ukázal systém ALPEX-GAS v plné síle své přednosti a kvalitu, stal se nejenom životaschopným, ale především stále častěji využívaným alternativním řešením ke stávajícím tradičním systémům rozvodu plynu v budovách. V průběhu 10 let se nám podařilo odborně proškolit více jak 3000 osob z řad revizních techniků, odborných realizačních firem a projektantů, kteří projevili skutečný zájem o systém ALPEX-GAS.

ALPEX-GAS byl certifikován jako systém a pouze jako takový musí být používán s garancí bezpečnosti, provozní spolehlivosti, kvality a životnosti.

Jednotlivé prvky systému jsou:

  • vícevrstvé trubky IVAR.ALPEX-GAS
  • plynotěsné chráničky IVAR.KOT-GAS
  • lisovací tvarovky IVAR.PRESS-GAS
  • bezpečnostní prvky IVAR.TASK, IVAR.GST-L
  • plynové rozdělovače řady IVAR.K2 a kulové uzávěry FUTURGAS

Image 2

Certifikované realizační firmy velmi často oceňují rychlost a doposud nepoznanou variabilitu instalací, jako je možnost vnějšího vedení plynu v zemi od HUP (Hlavní Uzávěr Plynu) skrze obvodovou zeď bez nutnosti přechodu na ocelové potrubí, vnitřního vedení plynovodu v konstrukci podlah v trase nejkratší k odběrnému plynovému zařízení, instalaci v konstrukci zdí bez potřeby ocelového krytí a další možnosti. Využitím ohebnosti a tvarové stálosti vícevrstvých trubek ALPEX-GAS se významným způsobem eliminuje i množství spojů na trase plynovodu a snižují náklady na instalaci.

Za ideálního stavu s připojením jednoho plynového odběrného zařízení lze konstatovat, že celou trasu plynovodu lze realizovat bez neopodstatněných omezení a překážek pouze s dvěma spoji, a to s jedním lisovaným spojem pro připojení trubky ALPEX-GAS v HUP na plynoměr a druhým lisovaným spojem uvnitř objektu a připojením na koncovou plynovou nástěnku IVAT.PTM 5760-GAS. Důležitým faktorem pro realizační firmu při rozhodování bývá i okamžitá dostupnost systémových komponentů systému ALPEX-GAS v obchodní síti a podrobná propracovanost jejich použití v realizační praxi daná PTN 704 05. V posledním období významně oceňují vyšší produktivitu práce, její čistotu, flexibilitu i nižší pořizovací náklady.

Image 3

Z pohledu investorů je velmi oceňována technologie instalace, která nejenom upřednostňuje nebývale vysoké bezpečnostní standardy, jako je např. povinnost instalace bezpečnostních protipožárních armatur ­FIREBAG® IVAR.TASK, ale i instalace plynotěsných chrániček IVAR.KOT-GAS, které umožňují v případě úniku plynu jeho odvětrání do venkovního, přímo větratelného prostoru. Použitím plynotěsné chráničky je zabráněno akumulaci plynu uvnitř objektu a rizikům z toho plynoucích. Co je ovšem investory velmi pozitivně vnímáno, je možnost skrytého vedení plynovodu v konstrukcích podlah a stěn, což přispívá k maximální estetické čistotě interiérů.

Společnosti IVAR CS, jako výhradnímu zástupci německého výrobce společnosti FRÄNKISCHE, pro Českou a Slovenskou republiku se potvrzuje, že se systém rozvodu plynu ve vícevrstvém potrubí ALPEX-GAS nejenom prosadil, ale každoročně získává stále větší podíl na trhu v oblasti domovních plynoinstalací. Uplynulých a úspěšných 10 let potvrdilo, že pokrok a vývoj v oblasti instalací nelze zastavit a nové technologie se budou muset přijímat i v budoucnosti, to ovšem za předpokladu, že se bude jednat o produkty renomovaných výrobců, splňující všechny legislativní požadavky platné v místě a zemi instalace. 


V případě zájmu o uvedený systém nás kontaktujte na e-mailové adrese info@ivarcs.cz

Firemní článek