+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

AIRHOME 15-OP – nadechněte se z plných plic!

04.01.2021 Firma: VIESSMANN, spol. s r.o. Časopis: 8/2020

Kvalita ovzduší významně ovlivňuje zdraví člověka a celé populace. Podle odhadu Světové zdravotnické organizace pouze v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem v Evropě zemře předčasně přibližně 280 tisíc lidí. Nejvýznamnějšími důsledky jsou respirační, kardiovaskulární, metabolická a další závažná onemocnění.

K největším znečišťovatelům ovzduší patří lokální vytápění, průmyslové podniky a doprava. Zatímco v zimním období bývá vzduch častěji zatížen emisemi ze spalovacích zdrojů, v letním období jsou problematické zejména epizody se zvýšenými koncentracemi přízemního ozonu.

Mezi zdravotně nejvýznamnější znečišťující látky v ovzduší ČR patří v prvé řadě aerosol (suspendované částice v ovzduší), polycyklické aromatické uhlovodíky a v lokalitách významně zatížených dopravními emisemi i oxid dusičitý. V roce 2019 byl ve městech, a v okolí velkých průmyslových zdrojů, nejčastěji překračován imisní limit pro benzo[a]pyren (22 stanic), roční IL pro frakci PM2,5 (8 stanic) a kritérium max. překročení denního imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10 (celkem 7 stanic).

Venkovní vzduch, který dýcháme pokaždé, když opouštíme náš domov, přímo ovlivnit nedokážeme. Co však díky moderním technologiím ovlivnit můžeme, je kvalita vzduchu vnitřního prostředí. Elegantním a efektivním řešením pro zlepšení kvality ovzduší v místnostech je čistička vzduchu AIRHOME 15-OP od firmy Viessmann. S jedinečnou technologií OxyFrish, která dokáže vyčistit vzduch až z 99,98 %, se mohou uživatelé dokonce přiblížit úrovni ovzduší podobnému jako v lese nebo u moře.

Čistička vzduchu Airhome 15-OP se ideálně osvědčí v místnostech o ploše do 40 m2. Z mnoha předností výrobku můžeme vyjmenovat šestistupňový filtrační systém, který díky použití fotokatalytického filtru umožňuje účinně eliminovat nejen prach a alergeny, ale také kouř a těkavé organické látky.

Image 1

Stupně filtrace:

 1. Předfiltr – první fáze, kdy je ovzduší zbaveno prachu, alergenů, vlasů či zvířecích chlupů.
 2. HEPA filtr (H13) – zásadní filtrace vzduchu od drobných prachových částic, alergenů, plísňových spor.
 3. Filtr s aktivním uhlím – eliminace škodlivých plynů a veškerého nežádoucího zápachu.
 4. Fotokatalytický filtr s oxidem titaničitým (TiO2) – cestou fotokatalýzy se rozkládají nejrůznější organické nečistoty a těkavé organické látky (VOC).
 5. UV lampa pro biologické čištění vzduchu, eliminaci virů, bakterií, mikrobů.
 6. Ionizátor – generuje lehké záporné ionty1, čímž přispívá k navození psychické pohody, zvýšení schopnosti soustředění či snížení pocitu únavy.

Přístroj je dále vybaven funkcemi AUTO a SILENT, jež snižují rychlost ventilátoru a tím zajišťují tišší chod zařízení. Čistička vzduchu je vybavena inteligentním sy­stémem čidel, které informují o úrovni znečištění ovzduší v místnosti i o tom, kdy je potřeba vyměnit filtry.

Hlavní přednosti výrobku:

 • 6stupňový filtrační systém.
 • Kapacita 360 m3·h–1.
 • Indikátor kvality vzduchu – čtyřbarevné podsvícení.
 • Indikátor znečištění polétavým prachem PM 2,5.
 • Indikátor výměny uhlíkového a HEPA filtru.
 • Funkce AUTO – zařízení automaticky upraví rychlost čištění podle kvality ovzduší.
 • Funkce SILENT – snížená rychlost ventilátoru.
 • Soumrakové čidlo – ztlumení svítivosti a diod po vypnutí osvětlení v místnosti.

Použitá literatura:

[1] Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší (online). Státní zdravotní ústav. 8-2020 (cit. 2020-11-04). Dostupné z <http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/zpravy/ zprava_2019_text.pdf>.
[2] LUKEŠ, F. Kvalita ovzduší se díky pandemii zlepšila. Přesto jsou místa, kde se dýchá hůř (online). Deník.cz. 19. 4. 2020 (cit. 2020-11-04). Dostupné z <https://www.denik.cz/zdravi/ kvalita-ovzdusi2020.html>.
[3] Vliv iontového pole na zdraví člověka. Gate2Biotech. 9. 4. 2007 (cit. 2020-11-04). ISSN 1802-2685. Dostupné z <http:// www.gate2biotech.cz/vliv-iontoveho-pole-na-zdravi-cloveka/>.


1 Vysoká koncentrace negativních lehkých vzdušných iontů příznivě ovlivňuje zejména obranyschopnost lidského organismu, zlepšuje funkci dýchacího systému, kvalitu krve, odbourává stres a v neposlední řadě zvyšuje psychický výkon člověka.

Firemní článek