+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2013/3

17.05.2013 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 3/2013

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 32/2013 až včetně 46/2013 Sb.

Částka 32/2013 Sb.

 • 69/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; Účinnost: dnem vyhlášení

Částka 36

 • 78/2013 Sb. Vyhláška ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov; Účinnost: dnem 1. dubna 2013
 • Vyhláška k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6 zákona:
  § 1 Předmět úpravy
  Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis ­Evropské unie a stanoví
  a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
  b) metodu výpočtu energetické náročnosti ­budovy,
  c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
  d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,
  e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a
  f) umístění průkazu v budově
  ...
  Bližší informace viz též článek Změny v hodnocení energetické náročnosti budov, Miroslav Urban – Karel Kabele, v tomto sešitu Topin

Výběr z Věstníku ÚNMZ 3/2013

Vydané ČSN

 • 57. ČSN EN 13469 (72 7214), kat. č. 92510 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Březen 2013
 • 58. ČSN EN 13472 (72 7217), kat. č. 92509 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření; Vydání: Březen 2013
 • 59. ČSN EN 14706 (72 7221), kat. č. 92512 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty; Vydání: Březen 2013
 • 60. ČSN EN 14707 (72 7222), kat. č. 92511 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Březen 2013
 • 62. ČSN EN ISO 15927-6 (73 0315), kat. č. 92269 Tepelně-vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně); (idt ISO 15927-6:2007); Vydání: Březen 2013

OZNÁMENÍ č. 28/13 o zahájení zpracování návrhů ČSN

 • 73/0041/13, TNK: 93 Solární energie – Slovník Přejímané mezinárodní dokumenty: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha

Výběr z Věstníku ÚNMZ 4/2013

Vydané ČSN

 • 8. ČSN EN 1264-2+A1 (06 0315), kat. č. 92652 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami; Vydání: Duben 2013
 • 62. ČSN EN ISO 12631 (73 0321), kat. č. 92724 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla; (idt ISO 12631:2012); Vydání: Duben 2013
 • 65. ČSN EN 232 (91 4105), kat. č. 92736 Koupací vany – Připojovací rozměry; Vydání: Duben 2013
 • 66. ČSN EN 251 (91 4106), kat. č. 92735 Sprchové vaničky – Připojovací rozměry; Vydání: Duben 2013

Změny ČSN

 • 87. ČSN 73 4201, kat. č. 92367 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv; Vydání: Říjen 2010. Změna Z1; Vydání: Duben 2013

Opravy ČSN

 • 97. ČSN 75 6101, kat. č. 92659 Stokové sítě a kanalizační přípojky; Vydání: Duben 2012; Oprava 1; Vydání: Duben 2013 (Oprava je vydána tiskem)
 • 98. ČSN 75 9010, kat. č. 92660 Vsakovací zařízení srážkových vod; Vydání: Únor 2012; Oprava 1; Vydání: Duben 2013 (Oprava je vydána tiskem)

OZNÁMENÍ č. 38/13 o zahájení zpracování návrhů ČSN

 • 01/0023/13, TNK: 14 Záruky původu energie – Záruky původu elektřiny Přejímaný mezinárodní dokument EN ÚNMZ Praha
 • 38/0004/13, TNK: 66 Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení – Zásady pro navrhování, výpočet a ukládání
  ENERGONORM Praha
 • 38/0005/13, TNK: 66 Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružení konstrukce předizolovaných potrubí – Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, polyuretanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu
  Přejímaný mezinárodní dokument Ivana Petrašová, dpt. Brno
 • 73/0043/13, TNK: 105 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (Změna ČSN 73 4201:2010)
  Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
 • 73/0044/13, TNK: 43 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody
  Přejímané mezinárodní dokumenty Ing. Jiří Šála, CSc. – MODI Praha
 • 75/0026/13, TNK: 95 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet (Změna ČSN EN 12056-3:2001)
  Sweco Hydroprojekt a.s. Praha
 • 75/0030/13, TNK: 95 Vnitřní kanalizace (Revize ČSN 75 6760:2003)
  Sweco Hydroprojekt a.s. Praha
 • 75/0031/13, TNK: 94 Výpočet vnitřních vodovodů
  (Změna ČSN 75 5455:2007)
  Sweco Hydroprojekt a.s. Praha