+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 3/2013

Obsah

Vážení čtenáři,

od 1. dubna letošního roku je účinná vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Od tohoto data se používá nová metodika pro vypracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB). V původním znění zákona č. 406/2000 Sb., na který zmíněná vyhláška navazuje, se o PENB nehovořilo. Nyní je jeho součástí (ve znění pozdějších změn) a PENB je věnován významný prostor. Například, že vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu budovy, nebo ucelené části budovy, před uzavřením kupních smluv, možnému nájemci budovy, nebo ucelené části budovy, před uzavřením nájemních smluv, případně že vlastník jednotky je povinen zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky a pronájmu jednotky.

PENB získal velký právní význam, a to jako jeden z významných podkladů rozhodujících o ceně objektu, případně jednotky. Metodika daná vyhláškou č. 78/2013 Sb., oproti předchozí formě zpracování PENB, navíc významně omezila případnou ­individuální tvořivost energetických specialistů.

Cílem PENB je působit na zákazníky, aby v tržní nabídce záměrně preferovali budovy s nižší spotřebou energie. Trh ovlivňují i předpisy regulující vztahy mezi jeho účastníky. V předpisech na ochranu zákazníků se hovoří o klamavé reklamě. Může být PENB součástí klamavé reklamy a důležitým důkazem u soudu? Může, když i zákon č. 406/2000 Sb. nařizuje jeho použití pro reklamu. Například pohled na nízkoenergetický dům, podle předloženého PENB, v infračerveném spektru, který zobrazí tepelné mosty, může být jeden z příkladů pro využití PENB k žalobě na dodavatele. Za existence PENB se bude jednodušeji prokazovat, že stavba byla odfláknutá.

A co zájemci o koupi bytu, tedy jednotky? Spokojí se s předložením PENB na celou budovu, když si chtějí koupit právě jeden rohový byt pod ochlazovanou střechou? Budou jim stačit faktury za odběr tepla, jejichž údaje jsou zatíženy použitím koeficientů pro přepočet spotřeby s ohledem na polohu bytu, na maximální povolenou odchylku od průměru? Měli by PENB na byt ve vlastním zájmu nekompromisně požadovat. Aby věděli, co je čeká, když jejich soused odjede na rok do zahraničí, zavře vytápění, a zmizí významná část milosrdného toku tepla ze sousedního bytu.

Je jisté, že mnoho okrajových bytů se z pohledu svého PENB ocitne za současného stavu stavební praxe v energeticky horších kategoriích. Zpracovat PENB na jednotlivý byt, když má energetický specialista podklady na celý dům, nemůže být otázka desetitisíce korun, což se též uvádí jako protiargument.

Počátkem dubna byl u MPO ČR evidován asi jeden tisíc osob se zaměřením na energetickou certifikaci budov. Otázkou je, zda si všichni plně uvědomují nejen technické, ale všechny právní souvislosti. Neboť pokud nebudou objektivní, tak se, z důvodu vypracování podkladů ke klamavé reklamě, mohou mnohem snadněji než dříve stát součástí soudního řízení.

Na hodnocení kladů nebo záporů PENB, podle nové metodiky, je příliš brzo. Je však zarážející, kolik averze již vyvolala. Pokud jsem si dobře všiml, tak většinu protiargumentů přinášejí zástupci stavebních firem, realitních kanceláří atp., kteří na základě svých potřeb a záměrů formulují názory jejich zákazníků, aniž by zákaznici vůbec měli šanci se s funkcí PENB seznámit. Nevšiml jsem si, že by proti PENB byl stejně významný tlak ze stran sdružení na ochranu zákazníků. Čím to asi bude?

Josef Hodboď

Úvodník

 • strana 10 – BRILON CZ: Zastoupení výrobků Austria Email
 • strana 12 – Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout: Otázky
 • strana 13 – JUNKERS: Dodavatel moderních plynových kondenzačních kotlů
 • strana 14 – Zdeněk Lyčka: Reálná provozní účinnost peletového kotle
 • strana 18 – ENBRA: Bytový dům využívá tepelná čerpadla, ušetří až 30 % nákladů na vytápění
 • strana 20 – Jaroslav Šípal: Přesnost při poměrovém rozpočítávání spotřeby teplé vody
 • strana 25 – BUDERUS: Příklady instalací stacionárních kondenzačních kotlů II.
 • strana 26 – Vladimír Galád: Problematika vytápění bytů v ČR – 2. část
 • strana 28 – IVAR CS: Revoluce má vždy jméno – E.sybox
 • strana 30 – Petr Kramoliš: Vliv tepelných zisků solární soustavy na energetickou bilanci pasivních domů
 • strana 32 – GIACOMINI: Novinky pro rok 2013
 • strana 33 – Spolehlivý zdroj teplé vody – Nový Vitocell 100-W, Typ CUG
 • strana 34 – Jiří Dan:Pasivní domek – projekt vytápění a zkušenosti z provozu po pěti letech
 • strana 38 – KSB: ISH 2013 – CALIO – nová čerpadla
 • strana 39 – SIEMENS: Albatros2 – tradiční ekvitermní regulátor
 • strana 40 – Miroslav Urban – Karel Kabele: Změny v hodnocení energetické náročnosti budov
 • strana 44 – Martin Papík – Josef Hodboď: VPN a ovládání domácí regulace
 • strana 46 – VORTEX: Vysoce výkonné čerpadlo teplé vody
 • strana 49 – KORADO: X–CONTROL: První radiátor s řízeným zatékáním
 • strana 52 – WILO: Nová čerpadla
 • strana 54 – Tepelné čerpadlo v úpravně vody
 • strana 58 – ISH 2013: Inovace klozetových míst
 • strana 61 – WAVIN OSMA: Moderní rozvody pro vytápění
 • strana 65 – Zákony a normy
 • strana 67 – Publikace
 • strana 69 – Výstavy a veletrhy