+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Články autora Ing. Hana Petrůjová

měření a regulace
28.12.2012

Experimentální ověřování funkce a chování termohydraulického rozdělovače nebo-li HVDT

Příspěvek přesvědčivě poukazuje na skutečnost, že při některých, a poměrně častých, provozních stavech během reálného provozu kotelny s anuloidem (HVDT, THV aj. podle nejčastěji používaných názvů tohoto zřízení) mezi kotlovým okruhem a okruhem jednotlivých odběrů tepla dochází k ohřevu zpátečky kotlového okruhu. Tento jev je při použití kondenzačních technologií nežádoucí. Je však nutné podotknout, že v minulosti, a ne příliš vzdálené, byla tato vlastnost spojená s použitím anuloidu žádoucí, a tedy spíše přínosem. Ohřev zpětné vody v kotlovém okruhu začal být považován za nežádoucí až v době masivního využívání kondenzačních technologií, ale třeba i solárních soustav. Tedy zdrojů tepla, jejichž účinnost teplota zpátečky ovlivňuje.
Pravdou však je, že použitím anuloidu lze zajistit minimální i maximální průtok kotlovou jednotkou, což vyžadují jejich výrobci pro bezporuchový chod, je zabráněno přenosu zbytkového tlaku dopravních kotlových čerpadel do okruhů vytápění atd. Domnívám se, že v současné době, pokud pomineme kotle netečné k minimálnímu průtoku, které představují odhadem asi 10 % produkce, není jiné vhodné řešení hydraulického zapojení kotelen, než to s anuloidem. Záleží na technické invenci projektanta, jak se mu podaří popisovanou negativní vlastnost anuloidu potlačit. Příspěvek nepřináší jiné řešení, které by bylo schopno zajistit vyrovnání průtoků na straně zdroje a spotřeby a v případě kondenzačních technologií zabránilo zbytečnému ohřevu zpátečky kotlového okruhu. Ukazuje, že provozní stavy anuloidu lze ověřovat i termovizí.
Aktuální vydání časopisu