+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zemřel doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

05.05.2021

Ve věku 82 let zemřel po krátkém, nerovném boji se zákeřným virem doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., pln nápadů, podnětů a energie.

Image 1

Svůj odborný život spojil s rozvojem a výukou oboru Technická zařízení budov. Na fakultě aktivně působil do posledních dnů jako vynikající pedagog a uznávaný odborník od roku 1963, kdy nastoupil na katedru TZB jako absolvent oboru Architektura a pozemní stavby. V roce 1978 získal titul kandidáta věd (CSc.) a v roce 1990 byl ustanoven docentem pro obor Technická zařízení budov. Své odborné schopnosti uplatnil i v rámci ČKAIT, kde byl autorizovaným inženýrem pro obory Technika prostředí staveb, Technologická zařízení staveb a Energetické auditorství.

Docent Jelínek byl praxí uznávaným odborníkem v oblasti zdrojů tepla, komínové techniky a domovních plynovodů a v jeho osobě odchází významná osobnost odborné komunity. Působil jako předseda TNK č. 105 Komíny, člen technické schvalovací komise ČPS, zkušební komisař ČKAIT, a především jako uznávaný expert. Byl autorem mnoha projektů, odborných článků, publikací, posudků i příruček a v neposlední řadě precizních výukových materiálů pro naše studenty z oboru vytápění. V rámci své pedagogické činnosti se podílel na tvorbě učebních osnov a nových předmětů a své zkušenosti nezištně předával studentům, doktorandům i mladším kolegům. Pod jeho vedením obhájilo své doktorské disertační práce 5 doktorandů více než 150 bakalářských a diplomových prací.

S osobou docenta Jelínka ztrácíme nejen kolegu, učitele, významnou odbornou osobnost ale především charakterního vzácného člověka, který nám bude chybět.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry