+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Železo a mangan v pitných vodách, aneb když voda barví / 2.

10.06.2020 Autor: Ing. Lukáš Markovič Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 3/2020

Častým jevem u vlastních zdrojů vody je nadlimitní obsah nežádoucích látek. Mezi nejčastěji vyskytující se nežádoucí látky patří železo, mangan, amonné ionty a sulfan. Tato skupina látek bývá často spojená s výskytem mikrobiologické zátěže.

Hlavním cílem úpravy vody je dosáhnout zdravotní nezávadnosti. Dalším, neméně důležitým, cílem jsou organoleptické vlastnosti vody a vliv na technická zařízení, zařizovací předměty, keramiku apod. Problematika železitých vod je častá u břidličných podloží a v oblastech s výskytem železitých rud. Vybrané oblasti však nelze jednoznačně paušalizovat na konkrétní lokality.

V případě překročených až extrémních hodnot koncentrace železa a manganu jsou projevy zřejmé, již při krátkodobém použití vody. Ovlivněny jsou zejména organoleptické vlastnosti vody, voda má nepříjemnou chuť a zápach. Při běžném používání těchto vod v domácnostech, bytových domech, či technických zařízeních, dochází vlivem oxidace k vyloučení zmiňovaných látek v nerozpustné formě. Následně dochází k ulpívání červenohnědého až oranžového kalu na zařizovacích předmětech. U keramických předmětů a ploch bývá poškození v podobě zabarvení zpravidla nevratné, proto je vhodné řešit tento problém dříve, než se voda začne v objektu používat.

Se zvýšeným obsahem železa a manganu bývá spojen vyšší stupeň zápachu, zejména pak u teplé vody. Zápach může být způsoben mikrobiologickým znečištěním vody, typicky však železitými bakteriemi. Zápach bývá nejčastěji po sulfanu (sirovodík), často však také zemitý, nebo zatuchlý. Odstranění bakteriologické zátěže je prováděno pomocí dávkování vhodného oxidačního činidla. Pro toto řešení je po­užíváno impulzních vodoměrů GEL.IVLI a dávkovacích čerpadel řady DOSAMATIC. Konstrukčně jsou dávkovací čerpadla vyrobena z materiálu PVDF, což zajišťuje jejich chemickou odolnost.

Pro odželeznění a pro odstranění manganu jsou používány filtry IVAR.DEFEMN s náplní na bázi oxidu manganičitého, který katalyzuje oxidaci železa a manganu na nerozpustnou formu. Tato náplň je pravidelně vypírána a splňuje parametry pro trvalý styk s pitnou vodou.

Image 1Obr. 1 • Odželeznění vody v RD s předřazenou oxidací

Často se jedná o vysoké průtoky upravované vody, nebo extrémní koncentrace železa a manganu. V těchto případech se předřazuje oxidační nádrž, a to buď v podobě pískového filtru, nebo beztlaké nádoby s ATS. Pro tyto aplikace je využíváno plastových nádrží ELBI, které jsou variabilní nejen svými objemy, ale také tvary a rozměry.

Specifickým zařízením pro úpravu vody je IVAR.DEFEMN CR1. Jedná se o řadu sloupcových filtrů určených pro eliminaci množství železa a manganu. Druhotným důsledkem použití tohoto typu zařízení je změkčování vody a snížení obsahu amonných iontů. Zejména u sloupcových filtrů IVAR.DEFEMN CR1 je velmi důležité správné navržení celé technologie a to z důvodu vhodného poměru parametrů výstupní/upravené vody. Maximální koncentrace železa a manganu by se v tomto případě měla pohybovat okolo 10 mg·l–1 a tvrdost vody by měla být maximálně 7 mmol·l–1.

Image 2Obr. 2 • Duplexní sloupcový filtr pro úpravu vody v BD

Dalším typem zařízení pro odželeznění jsou sloupcové filtry se specifickou náplní a aerací. Na vstupu upravované vody je zařazen aerátor, který do systému dávkuje vzduch. Díky provzdušňování dochází k oxidaci železa snadněji a účinnost celého systému je tak vyšší bez nutnosti přidávání dalších látek.

Veškeré zde uváděné sloupcové filtry vyžadují pro svůj provoz napojení na kanalizační odpad o dostatečné hltnosti. Dále je požadováno připojení k elektrické síti o napětí 230 V. Pro provoz a regeneraci filtrů je určena regenerační tabletovaná sůl, dodávaná v 25 kg baleních, případně pouze proplachová voda. Její spotřeba se liší dle konkrétní aplikace a podmínek v místě instalace.

Mezi veřejností panují často mylné názory, že železo a mangan lze z vody odstranit pomocí filtrů mechanických nečistot s nízkými porozitami. Filtrační vložka se vlivem oxidace malého procenta železa po čase zabarví a tak působí dojmem, že zachycuje železo nebo mangan. Jedná se ovšem pouze o velmi malý podíl a zbytek nežádoucích látek se dostává dále do rozvodů celého objektu.

V případě jakéhokoli požadavku je doporučeno konzultovat vhodnost typu navrženého zařízení pro úpravu vody a jeho kapacity s technickým oddělením IVAR CS. Vhodnost úpravny vody pro konkrétní aplikaci je vždy individuální a nelze ji paušalizovat např. pomocí průtoku.

Firemní článek