+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zelenání největšího zdroje tepla v ČR začíná

14.09.2021

Největší zdroj dálkového tepla v ČR odchází od uhlí. Do roku 2030 bude lokalita Mělník, která zásobuje Prahu, Mělník a Neratovice, vyrábět jen z nízkoemisních zdrojů a významně tak pomůže Skupině ČEZ i Praze a dalším městům dosáhnout ekologických závazků. Prvním krokem v plánované transformaci je dnešní odstavení dlouhou dobu největšího elektrárenského uhelného bloku Mělník III. Jeho uzavřením se lokalita mění na čistě teplárenskou.

Současně startuje příprava výstavby vysoce účinných paroplynových zdrojů a v lokalitě se do budoucna počítá s využitím dalších nízkoemisních technologií, jako jsou kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo zařízení na energetické využití odpadu ZEVO.

Image 1

Ty postupně nahradí hnědouhelné teplárny Mělník II a Mělník I. Plánované ekologické opatření nijak neovlivní kvalitu dodávek odběratelům.

Čtvrtina z celkových emisí CO2 v ČR vznikne při výrobě tepla. „Transformace našich teplárenských provozů je jednou z klíčových oblastí, kterými dosáhneme našich ekologických závazků. Ekologizace mělnického zařízení je jedním z významných kroků v dosažení nízkoemisní výroby, které jsme si vytyčili ve strategii Vize 2030 Čistá Energie Zítřka. S ohledem na velikost mělnického zdroje, a jeho důležitost pro Prahu, budeme právě tam směřovat největší podíl plánovaných investic do modernizace teplárenství,“ upřesňuje místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. ČEZ plánuje do transformace teplárenských lokalit na nízkoemisní investovat v nejbližších letech odhadem 30 až 40 miliard korun.

Prvním krokem zezelenání lokality je právě uzavření Elektrárny Mělník III, která jako jediná vyráběla jen elektřinu. V následujících letech dojde k odstavení hnědouhelné jednotky Mělník II, která bude do té doby částečně fungovat v režimu záložního zdroje, a poté se ukončí i provoz jednotky Mělník I. Dodávky tepla, na nichž závisí zhruba 250 tisíc pražských a středočeských domácností, ale nebudou ohroženy, nejprve budou totiž uvedeny do provozu náhradní zdroje. Jako první vyroste plynová kotelna, následovat budou paroplynové zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Zvažována je také výstavba elektrokotle, který bude sloužit nejen jako výrobní zdroj tepla, ale i pomůže regulovat přenosovou nebo distribuční soustavu. ČEZ současně ověřuje možnosti využití dalších bezemisních technologií v této lokalitě do budoucna, např. rozšíření o kotel na biomasu, spalování ale i výrobu vodíku, nebo tepelná čerpadla s akumulací tepla. Výrobní kapacitu mělnického komplexu doplní zařízení na energetické využití odpadu ZEVO.

Stávající skládka uhlí pro mělnickou „trojku“ se v budoucnu může zaplnit fotovoltaickými panely. Společnost Energotrans, která teplárenskou lokalitu provozuje, zároveň jedná s ÚJV Řež o možnosti zprovoznit v areálu experimentální okruh se superkritickým CO2 pro testování točivých strojů. Všechny nové zdroje vzniknou na pozemcích současného areálu a využijí tak stávající budovy i infrastrukturu.

Z tiskové zprávy