+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zařizovací předměty v mobilních prostředcích

01.02.2016 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 1/2016

Článek zaujme čtenáře pečlivě zpracovaným přehledem používaných různých typů toalet a zařizovacích předmětů v dopravních prostředcích, včetně bohaté obrazové dokumentace. Takto pojaté téma je v odborné literatuře málo frekventované, o to je záslužnější, že tento dobře čtivý článek konkrétně prezentuje současný stav v různých typech dopravních prostředků.

Recenzent: Vladimír Pavlíček

Hygiena a kultura cestování se v posledních letech v ČR významně zlepšila, a to i ve veřejných dopravních prostředcích. Stejně jako jsou dnes téměř na všech stavbách mobilní toalety, tak se můžeme i v mnoha dopravních prostředcích setkat s umyvadlem, splachovacím WC, případně dalšími zařizovacími předměty.

Zařizovací předměty (dále ZP) se osazují do vlaků, dálkových autobusů, letadel, výletních lodí nebo do karavanů. Jsou tedy umístěny jak ve veřejných dopravních prostředcích, tak i v soukromých karavanech nebo dalších dopravních prostředcích. Tento článek dále pojednává o ZP používaných běžně u nás, nikoliv v zahraničí.

Současná platná a účinná legislativa na úseku ochrany veřejného zdraví neobsahuje jakoukoliv úpravu týkající se počtu umyvadel a WC v dopravních prostředcích. Hygienické stanice v ČR nemají žádné kompetence provádět kontrolu stavu sociálních zařízení v dopravních prostředcích. Úroveň hygieny proto závisí na provozovatelích, anebo majitelích dopravních prostředků určených pro veřejnost.

ZP ve vlacích

Ze všech dopravních prostředků jsou ZP vybavovány nejdéle vlaky. Je to už více než 120 let, co se v luxusních vagonech objevily první klozetové mísy. V současné době jsou klozetové mísy a umyvadla nainstalovány ve všech provozovaných vlacích. Vlaky se rozlišují podle délky cestování na příměstské, vnitrostátní a mezinárodní. Ve všech typech se dnes osazují moderní a vzhledné ZP, které jsou doplněny zařízením pro osoušení rukou, od papírových ručníků po teplovzdušné osoušeče. Vybavení místností se ZP se pak dále liší podle toho, jestli jsou dálkové vlaky vnitrostátní nebo mezinárodní, případně o jakou úroveň cestovatelského komfortu jde, např. dávkovačem mýdla, počtem zrcadel apod.

Podle druhů techniky provozu jsou klozetové mísy ve vlacích rozděleny na dvě skupiny:

  1. s uzavřeným okruhem,
  2. do kolejiště.

Systémy ad 2) jsou historicky nejstarší. Exkrementy se vypouští ven do kolejiště. Ve vlacích s tímto sy­stémem jsou na dveřích toalety umístěny nápisy „Nepoužívat ve stanici“.

U systému s uzavřeným okruhem ad 1) lze klozetovou mísu používat i ve stanicích. Uzavřený okruh ne­umožňuje uvolnění obsahu mísy ven z vagónu. Jedná se o systém zavedený již několik let, který se stále rozšiřuje, i s ohledem na houstnoucí dopravní zatížení.

Záchodů s uzavřeným systémem přibývá, zejména v příměstských vlacích. České dráhy a.s. si vytýčily za cíl do roku 2015 vybavit nejméně 1/3 vlaků uzavřeným systémem. Již v roce 2013 měly ČD více než 1000 vozů vybavených WC s uzavřeným okruhem. Většina provozovatelů vlaků dbá na hygienu a kontrola místností se ZP se provádí každý den. Kapacita nádrže WC s uzavřeným okruhem umožňuje její vyprazdňování zpravidla jednou za 2 až 3 dny.

Ve vlacích jsou instalovány klozetové mísy vyrobené z technické keramiky nebo z ocelového nerezového zesíleného plechu (provedení tzv. antivandal). Pro zlepšení vzhledu se opatřují nerezové mísy plastovým krytem, nejčastěji bílé nebo modré barvy. Rozměry mísy odpovídají rozměrům běžných klozetových mís používaných v domácnostech.

Umyvadel ve vlacích je velké množství různých druhů, co se týká velikostí i tvarů (viz obrázky). Vyrobeny jsou z technické keramiky, plastu, ocelového nerezového plechu, v některých vlacích je umyvadlo nebo odkládací deska vyrobena z umělého mramoru.

Výrazně zlepšit hygienu si dala za úkol a.s. České dráhy. Ve svých vnitřních předpisech mají (kromě jiných) v současné době také tato kritéria týkající se zařizovacích předmětů:

  • každý cestující ve vlaku musí mít možnost využít WC, přičemž je požadováno 1 WC na nejvýše 120 cestujících, je požadován uzavřený systém WC,
  • v každém vlaku musí být k dispozici alespoň 1 bezbariérově dostupné WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
  • prostor pro cestující včetně WC musí být výhradně nekuřácký.

Příměstské vlaky

Patří k nim např. Elefant, Shark Nova, Regio Nova a další. Starší typy „do kolejiště“ jsou již téměř všechny nahrazeny novými s uzavřeným okruhem. Dnes je často provozovaný vlak s označením Elefant, kde se používají běžně dostupné WC mísy a umyvadla. Samozřejmostí, stejně jako ve všech vlacích, je tekoucí teplá voda a možnost sušení rukou. Nový typ vlaku Elefant má ovládání na tlačítka – splachování mísy, pouštění vody na umývání rukou.

Image 0Obr. 1 • WC mísa ve vlaku Elefant

Ve většině vlaků Elefant se nachází také jeden záchod s madlem pro špatně pohyblivé osoby. Umyvadlo není opatřeno výtokovou baterií, ale výtokovou trubkou (ramínkem) vysunutým nad umyvadlo. Voda do umyvadla vytéká díky řídicímu sy­stému s fotobuňkou. Zápachová uzavírka umyvadla je zasunuta v krytu, takže nezabírá prostor pod umyvadlem. Jedná se o větší prostor, nejde však o řešení odpovídající požadavkům pro osoby pohybující se výhradně na vozíčku.

Image 1Obr. 2 • WC a umyvadlo v novém typu vlaku Elefant

Ve starých vlacích jsme byli zvyklí na nevzhledné WC mísy splachované sešlápnutím páky na podlaze. Rovněž pouštění vody do umyvadla se ovládalo sešlápnutím tlačítka. Tyto staré vozy ČD, s dnes již historickými WC mísami nazývanými „krátké Balmy“ a později označované jako „Bixy“, jsou v současné době používané jen výjimečně a brzy budou zcela vyřazeny z provozu. V zimním období v nich voda, kvůli možnosti zamrznutí, neteče. Pro sušení rukou se používají papírové ručníky.

Image 2Obr. 3 • Stará WC mísa typu „Balma“ používaná dříve ve vlacích příměstských i vnitrostátních

Vnitrostátní vlaky a rychlíky

Vlaky mají vozy vybavené běžně velkými ZP. Dveře se otevírají klasickým způsobem na závěsech (otáčecí) nebo jsou posunovací na kolejničkách. Některé vlaky mají vybrané vozy osazeny zařizovacími předměty a jejich doplňky pro špatně pohyblivé osoby. Z toho důvodu musí být prostor WC větší a přizpůsobuje se také otevírání dveří. Používání posunovacích dveří významně přispívá ke zvětšení užitného prostoru záchodů.

Image 3 Obr. 4 • Posuvné dveře vlaku v běžné místnosti se ZP (vlevo), v místnosti pro vozíčkáře (vpravo)

Vlaky Pendolino, a některé další, jsou vybaveny v každém voze dvěma místnostmi s běžnými WC mísami a umyvadly. V každém vlaku jsou ještě navíc dva vozy určené pro vozíčkáře. Na dveřích WC je nalepen piktogram označující vstup pro vozíčkáře. Madla jsou upevněna nejen uvnitř WC místnosti, ale také zvenčí na stěně u dveří. Ovládací tlačítka se umísťují do výšky, kam vozíčkáři bez problémů dosáhnou. Podobně funguje na tlačítka rovněž otevírání/zavírání dveří zevnitř, splachování WC mísy a pouštění vody do umyvadla. Některé vlaky s bezbariérovými WC mají speciální navigační majáčky pro nevidomé (např. vlaky Regionova řada 814).

Image 4Obr. 5 • Zařizovací předměty a sklopná/posuvná madla ve vlaku Pendolino

Vlaky LEOexpres mají místnost se ZP vybavenou velmi dobře a vzhledově příjemně řešenou. Vybrané vagony obsahují umyvadlo i WC mísu vyhovující osobám na vozíčku. Dále obsahují také sklápěcí koutek pro přebalování nemluvňat. První vlaky měly WC místnosti provedeny klasickým způsobem (stejně jako všechny jiné běžné vlaky). V současnosti provozované vozy mají tzv. „pohled do vesmíru“ - stěny připomínají oblohu s hvězdami.

Image 5Obr. 6 • Vzhled prostoru se ZP ve vlaku LEOexpress původní (vlevo), pohled do vesmíru (vpravo)

Vlak RegioJet – Student Agency jsou vybaveny velmi vzhlednými zařizovacími předměty. Každý vůz má dvě místnosti s WC a v každé místnosti také dvě zrcadla.

Image 6Obr. 7 • WC mísa vlaku RegioJet

Umývací místo tvoří jeden velký plastový výlisek s povrchovou úpravou. Do něj jsou osazeny: umyvadlo z nerezového plechu, výtoková trubice pro umývání rukou, dávkovač mýdla, boxy na čisté papírové ručníky, schránka na použité ručníky, 2 zrcadla, elektrická zásuvka na 220 V. Rovná plocha je dostatečně velká na odložení kabelky nebo tašky.

Image 7Obr. 8 • Umývací prostor ve vlaku RegioJet

Ostatní vlaky. Ve většině vlaků dochází postupně k výměně starých ZP za nové. Přesto mnoho vlaků je stále vybaveno původními klozety a umyvadly, které byly instalovány již při stavbě vagónu. Některé z nich slouží velmi dlouho, jako např. v rychlíku Portáš – již od roku 1978. Avšak i tyto starší ZP dobře slouží a místnosti jsou vybaveny stejně jako v ostatních vlacích zásobníkovým boxem na papírové ručníky a odpadkovým košem.

Image 8Obr. 9 • Rozmístění ZP ve vlaku Portáš

Mezinárodní vlaky

Rozlišení vlaků tzv. vyšší kvality je na SC (SuperCity), EC (EuroCity), IC (InterCity), EN (EuroNight), E (Express) a R (rychlík).

Ve všech takto označených vlacích je úroveň hygieny, a samozřejmě i prostředí, vyšší než v jiných vlacích. Nejvíce mezinárodních vlaků, které jezdí v ČR je ze Slovenska a z Německa. Proto následuje obrázková ukázka vybavení některých vlaků zařizovacími předměty právě z těchto zemí.

Image 9Obr. 10 • Rozmístění ZP ve slovenském vlaku Slovenská strela

Image 10Obr. 11 • Rozmístění ZP ve slovenském vlaku Vrůtky

Image 11Obr. 12 • Rozmístění ZP v německém vlaku Intercity Sprinter

Image 12Obr. 13 • Rozmístění ZP v německém vlaku Albert Einstein

  • Poznámka autora: V Evropě jsou zařizovacími předměty nejlépe vybaveny asi vlaky ve Švédsku. Noční vlaky se spacími vozy (mají 2, maximálně 3 lůžka) obsahují v každém kupé umyvadlo, sprchu a WC mísu.

ZP v autobusech

Většina autobusů, které vozí turisty na dovolenou do zahraničí, je vybavena WC a umyvadlem. Na tuzemských autobusových linkách mají tyto ZP všechny autobusy provozované dopravní firmou Student Agency a autobusy některých dalších dopravců. Kabinka se ZP ve starých vozech byla umístěna v zadní části autobusu. Dnes jsou nové autobusy osazeny záchodovou mísou a umyvadlem uprostřed vozu. WC s umyvadlem tvoří konstrukčně jeden celek. Jedná se o jeden velký plastový výlisek, který je pro zvýšení tuhosti celé konstrukce v potřebných místech vyztužený. Výškové umístění a funkce mísy i umyvadla jsou stejné jako kdekoliv jinde. Záchodová mísa má uzavřený okruh. Velikost sběrné nádoby umožňuje celodenní i noční používání. Vyprazdňuje se v podle potřeby přibližně dvakrát za týden.

Image 13Obr. 14 • Uspořádání ZP v autobusu Student Agency

Nad mísou je umístěno odsávání zápachu z prostoru. Prostor uvnitř kabinky je malý, proto je odvětrání prostoru se ZP nutné. Nádrž na exkrementy své samostatné odvzdušnění v autobusech nemá.

Při vstupu do kabinky WC v autobuse Student Agency svítí pouze malá zelená LED dioda na stěně. Velké světlo na stropě se rozsvěcuje teprve stisknutím tlačítka se svítící diodou.

WC i umyvadlo jsou vyrobeny z akrylátu světlé barvy, aby v kabině bylo více světla. Umyvadlo není velké, avšak pro dobré umytí rukou stačí. Vybavení nádobkou s tekutým mýdlem je u všech autobusů samozřejmostí. Z baterie teče voda ohřátá na nastavenou teplotu. Z obrázku je zřejmé, že nejde o míchací baterii. Výtok vody funguje na fotobuňku.

Image 14Obr. 15 • Uspořádání ZP v autobusu Neoplan

ZP v letadlech

Vzhled místnosti se ZP v letadlech je podobný jako v autobusech. Základem je velký plastový výlisek. V něm jsou zabudovány ZP a příslušenství.

U většiny letadel dochází ke splachování podtlakem (obsah toalety se v podstatě vysává). První mísy v letadlech nebyly konstrukčně správně vyřešeny a docházelo ke snaze nasátí zadní části těla směrem do WC mísy. Na spodní části sedátka byly později nainstalovány gumové špalíčky tak, aby nesedělo přímo na míse. Tímto vznikne dostatečně velká štěrbina, kterou se při spláchnutí, ještě když člověk sedí na sedátku, vyrovná tlak, a cestující zůstane bez újmy.

Image 15Obr. 16 • Funkční schéma splachování WC mísy v letadle

V některých typech letadel (například v ČR velmi běžně používaný Airbus 320) je sedátko v přední části vyřezané. Tímto prostorem se vyrovnává tlak při odsávání. Je to velmi jednoduché a levné řešení problému s odsáváním, které se používá ve více typech letadel.

Image 16Obr. 17 • Detail WC mísy a prkénka v letadle Airbus 320

Prostory se ZP v letadlech jsou většinou malé. Důvodem je šetření místem, aby mohlo v letadle být více míst k sezení. V letadlech běžných cestovních tříd se WC kabiny pro špatně pohyblivé osoby nevyskytují.

Image 17Obr. 18 • ZP v letadle Boeing 737

ZP v lodích a hausbótech

Do lodí se osazují různé druhy a počty ZP v závislosti na velikosti lodi, počtu pasažérů, délce plavby nebo specifických požadavcích. Kromě klozetů a umyvadel to jsou např. sprchy a dřezy. Luxusní parníky mají také pisoáry a bidety.

Rozmístění neurčuje většinou majitel nebo provozovatel lodi, ale montáž ZP je dána výkresovou dokumentací při stavbě lodi. V malých lodích postačí obvykle jeden až dva záchody a umyvadla.

Image 18Obr. 19 • Rozmístění ZP na menší lodi

Hausbóty slouží k přechodnému, v některých případech i k trvalému, přebývání osob. Pro provoz ZP v trvale obývaných hausbótech je třeba zajistit přívod vody. Nemusí to být jednoduchá záležitost v zimním období, kdy by mohla voda přiváděná k ZP zamrznout.

V lodích a hausbótech se používají běžné ZP. Musí však mít správně navrženu a vyřešenu sběrnou nádrž pro odpadní vodu. Jedná se zejména o umístění a dostatečnou velikost. Odpadní vodu ze ZP nelze pouštět do tekoucí ani stojící vody. Je třeba také počítat s tím, že nádrže na odpadní vodu ze ZP se musí po zaplnění vyprázdnit a vyčistit. Pro přehled o množství vody ze ZP se nádrže opatřují ukazatelem hladiny vody.

Ve velkých městech se nachází mnoho výletních lodí, restaurací na lodích nebo hausbótů. Obr. 20 ukazuje ZP na lodi Grosetto v Praze. Použity jsou běžné ZP, které se osazují v domácnostech, ve školách nebo průmyslových provozech.

Image 19Obr. 20 • ZP na lodi Grosetto – umyvadla, pisoáry, WC mísa

ZP v karavanech a obytných autech (mobilhaus)

Také karavany, obytná auta a případně některé dálkové nákladní vozy TIR mohou být vybaveny ZP. Základní rozdělení klozetových míst v těchto dopravních prostředcích je na pevně zabudované a přenosné.

Image 20Obr. 21 • Přenosná WC mísa pro karavany otočná o 180°

Klozetové mísy určené k pevnému zabudování mají nádrž pro odpadní vodu vybavenu kolečky. Po naplnění má sběrná nádrž velkou hmotnost a kolečka slouží ke snadnější přepravě při vyprazdňování. WC mísy s velkými nádržemi, určené pro delší dobu používání, jsou opatřeny indikátorem, který ukazuje úroveň odpadní vody ve sběrné nádrži.

Image 21Obr. 22 • WC mísa určená pro pevné zabudování v karavanu

U velkých nádrží, používaných nepřetržitě, je třeba počítat také s odvětráním. Výrobci WC s velkou nádrží na odpadní vodu dodávají odvětrávací zařízení jako nezbytné příslušenství. Umístění objemných nádrží se řeší nejčastěji tak, aby je bylo možno odpojit od WC mísy pod vozidlem, případně umožňují zespodu vyprázdění po najetí nad sběrnou podzemní nádrž.

Image 22Obr. 23 • Nádrž WC pro karavany

Závěr

Moderní technika a hygiena jdou často ruku v ruce. V místech, kde jsme si dříve neuměli představit hygienická zařízení, se dnes používají velmi účelné a vzhledné zařizovací předměty. Patří k nim také různé doplňky jako např. dávkovače mýdla nebo samostatné mýdelníčky, ručníky či kapesníčky, odvětrání atd. Moderní doba vyžaduje moderní výrobky a ty dnes na trhu jsou. Hygiena je velmi důležitá i z hlediska předcházení nemocem.

Některé dopravní prostředky obsahují ZP sériově vyráběné, v některých se používají speciální řešení navržená již pro daný účel. V současné době na naší kulturní úrovni pokládáme ZP v mobilních prostředích za standard. Standardem by měla být i znalost jejich používání a snaha opustit je v takovém hygienickém stavu, jaký měly při vstupu. Toto bohužel není až tak samozřejmé.


Bathrooms and toilets equipment in mobile devices

Article attracts the reader carefully elaborated overview of the various types of toilets equipment in vehicles, including a rich visual documentation.