+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2020/3

03.07.2020 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 3/2020

Výběr se Sbírky zákonů částka 29/2020 – 60/2020

 • 68. Vyhláška ze dne 6. března 2020, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
  Tato vyhláška nabyla účinnosti dne: 27. března 2020.
 • 163. Zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  ČÁST PRVNÍ
  Změna občanského zákoníku
  (obsahuje např.: změnu prohlášení vlastníků jednotek, povinnost vlastníků jednotek při správě bytu, možnost soudního nařízení prodeje jednotky problematického vlastníka, převodu vlastnického práva k jednotce, správa domu a pozemku, údržba a oprava společných částí, správa bez vzniku společenství vlastníků, práva a povinnosti ze závazků spojených se správou domu a pozemku vzniklých před vznikem společenství vlastníků)
  ČÁST DRUHÁ
  Změna zákona o obchodních korporacích
  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)…
  (obsahuje např.: založení družstva na ustavující schůzi, stanovy, vkladová povinnost, zvýšení/snížení základního členského vkladu)
  ČÁST TŘETÍ
  Změna zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  ČÁST ČTVRTÁ
  Změna zákona o katastru nemovitostí
  ČÁST PÁTÁ
  Změna zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem: 1. července 2020.

Výběr z Věstníku ERÚ částka 4/2020

 • Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2020 ze dne 23. dubna 2020,
  kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
  Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů … (energetický zákon), … a podle vyhlášky č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
  Cenové rozhodnutí nabylo účinnosti dne: 23. dubna 2020
 • Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2020 ze dne 23. dubna 2020,
  kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

  ERÚ podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů … (energetický zákon), …vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice a ostatních regulovaných cenách.
  Cenové rozhodnutí nabylo účinnosti dne: 23. dubna 2020
 • Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2020 ze dne 23. dubna 2020,
  kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ
  č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
  ERÚ podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů … (energetický zákon), … vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektro­energetice pro odběratele ze sítí nízkého napětí.
  Cenové rozhodnutí nabylo účinnosti dne: 23. dubna 2020

Výběr z Věstníku ÚNMZ 4/2020

Vydané ČSN

 • 5. ČSN EN 1434-5+A1 kat. č.: 509901 Měřidla přenosu tepelné energie – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření; Vydání: Duben 2020
 • 6. ČSN EN 1434-6+A1 kat. č.: 509902 Měřidla přenosu tepelné energie – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba; Vydání: Duben 2020
 • 17. ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 kat. č.: 509772 Fotovoltaické součástky – Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky*);  Vydání: Duben 2020
 • 32. ČSN ISO 19220 kat. č.: 510014 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) *); Vydání: Duben 2020

Změny ČSN

 • 90. ČSN EN 60904-7 ed. 2 kat. č.: 509773 Fotovoltaické součástky – Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky; Vydání: Prosinec 2009; Změna Z1; Vydání: Duben 2020
 • 93. ČSN EN ISO 14780 kat. č.: 509857 Tuhá biopaliva – Příprava vzorku; Vydání: Listopad 2017; Změna A1; Vydání: Duben 2020

Opravy ČSN

 • 95. ČSN EN 61400-2 ed. 3 kat. č.: 509907 Větrné elektrárny – Část 2: Malé větrné elektrárny; Vydání: Březen 2015; Oprava 1; Vydání: Duben 2020
 • 96. ČSN EN 61400-11 ed. 3/A1 kat. č.: 509910 Větrné elektrárny – Část 11: Metodika měření hluku; Vydání: Březen 2019; Oprava 1; Vydání: Duben 2020
  (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 15. ČSN EN 17175 kat. č.: 509191 Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností – Bezpečnost a energetická účinnost; Platí od: 2020-05-01
 • 16. ČSN EN 416 kat. č.: 509190 Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností – Bezpečnost a energetická účinnost; Platí od: 2020-05-01
 • 17. ČSN EN 419 kat. č.: 509192 Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností – Bezpečnost a energetická účinnost; Platí od: 2020-05-01
 • 18. ČSN EN 17082 kat. č.: 509193 Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW; Platí od: 2020-05-01
 • 19. ČSN EN 15332 kat. č.: 509195 Kotle pro ústřední vytápění – Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu; Platí od: 2020-05-01
 • 20. ČSN EN 16125 kat. č.: 509194 Zařízení a příslušenství na LPG – Potrubní systémy a jejích uložení – Kapalná a plynná fáze LPG; Platí od: 2020-05-01
 • 21. ČSN EN ISO 29464 kat. č.: 509196 Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie; Platí od: 2020-05-01
 • 24. ČSN EN ISO 5167-6 kat. č.: 509200 Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 6: Klínové průtokoměry;
  Platí od: 2020-05-01
 • 25. ČSN EN ISO 20456 kat. č.: 509201 Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech – Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny; Platí od: 2020-05-01
 • 102. ČSN EN 15154-5 kat. č.: 509299 Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře; Platí od: 2020-05-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – opravy

 • 138. ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 kat. č.: 509911 Větrné elektrárny – Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren; Vyhlášena: Leden 2018; Oprava 1; Platí od: 2020-05-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.