+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2019/1

12.03.2019 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2019

 

Výběr ze Sbírky zákonů částka 158/2018

 • 326. Vyhláška ze dne 18. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
  Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 54, pokud jde o § 52 odst. 6 písm. b), a čl. I bodu 55, pokud jde o § 52 odst. 9 písm. b), která nabyla účinnosti dne 1. února 2019, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 59 a čl. I bodu 65, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2019.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 12/2018

Vydané ČSN

 • 22. ČSN EN 12831-3, kat. č.: 506293 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3; Vydání: Prosinec 2018
 • 23. ČSN EN 1860-1+A1, kat. č.: 506416 Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně – Část 1: Rožně na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Prosinec 2018
 • 65. ČSN EN ISO 11298-1, kat. č.: 506260 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 1: Obecně; Vydání: Prosinec 2018
 • 66. ČSN EN ISO 11297-1, kat. č.: 506259 Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Obecně; Vydání: Prosinec 2018
 • 84. ČSN EN 16933-2, kat. č.: 506425 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh; Vydání: Prosinec 2018
 • 85. ČSN EN 16941-1, kat. č.: 506420 Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod; Vydání: Prosinec 2018

Změny ČSN

 • 120. ČSN EN 13445-3, kat. č.: 506289 Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018, Změna A4; Vydání: Prosinec 2018
 • 121. ČSN 75 5455, kat. č.: 506421 Výpočet vnitřních vodovodů; Vydání: Únor 2014, Změna Z1; Vydání: Prosinec 2018

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 25. ČSN EN ISO 21225-1, kat. č.: 505745 Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi – Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek; Platí od: 2019-01-01
 • 26. ČSN EN ISO 21225-2, kat. č.: 505747 Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi – Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling); Platí od: 2019-01-01
 • 27. ČSN EN ISO 13259, kat. č.: 505744 Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem; Platí od: 2019-01-01

Změny ČSN

 • 38. ČSN EN 13445-2, kat. č.: 505740 Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; Vyhlášena: Březen 2015, Změna A2; Platí od: 2019-01-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 1/2019

Vydané ČSN

 • 17. ČSN ISO 23550, kat. č.: 506740 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky; Vydání: Leden 2019
 • 18. ČSN EN ISO 11114-4, kat. č.: 506717 Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí;  Vydání: Leden 2019
 • 19. ČSN EN 14511-1, kat. č.: 506304 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 1: Termíny a definice; Vydání: Leden 2019
 • 20. ČSN EN 14511-2, kat. č.: 506305 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 2: Zkušební podmínky; Vydání: Leden 2019
 • 21. ČSN EN 14511-3, kat. č.: 506307 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 3: Zkušební metody; Vydání: Leden 2019
 • 22. ČSN EN 14511-4, kat. č.: 506308 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 4: Požadavky; Vydání: Leden 2019
 • 62. ČSN EN 13467, kat. č.: 506530 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Leden 2019

Opravy ČSN

 • 110. ČSN EN 1451-1, kat. č.: 506463 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém; Vydání: Červenec 2018 Oprava 1; Vydání: Leden 2019 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 22. ČSN EN 16726+A1, kat. č.: 505939 Zařízení pro zásobování plynem – Kvalita zemního plynu – Typ H; Platí od: 2019-02-01