+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2018/3

01.06.2018 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 3/2018

Výběr z Věstníku ÚNMZ 3/2018

Vydané ČSN

 • 17. ČSN EN 13611 kat. č. 504222 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky; Vydání: Březen 2018
 • 18. ČSN ISO 9809-4 kat. č. 504192 Lahve na plyny – Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení – Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa*); Vydání: Březen 2018
 • 19. ČSN EN 16147 kat. č. 504015 Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu; Vydání: Březen 2018

Změny ČSN

76. ČSN EN ISO 10297 kat. č. 504573 Lahve na plyny – Ventily lahví – Specifikace a zkoušky typu; Vydání: Březen 2015; Změna A1; Vydání: Březen 2018

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 11. ČSN EN 12098-3 kat. č. 503868 Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8; Platí od: 2018-04-01
 • 12. ČSN EN 12098-5 kat. č. 503869 Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy – Moduly M3-5,6,7,8; Platí od: 2018-04-01
 • 13. ČSN EN 303-1 kat. č. 503866 Kotle pro ústřední vytápění – Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem – Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení; Platí od: 2018-04-01
 • 16. ČSN EN 16798-3 kat. č. 503982 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1,M5-4); Platí od: 2018-04-01
 • 17. ČSN EN 16798-5-2 kat. č. 503981 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 2: Distribuce a výroba; Platí od: 2018-04-01
 • 22. ČSN EN 816 kat. č. 503864 Zdravotnětechnické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10; Platí od: 2018-04-01
 • 23. ČSN EN 1287 kat. č. 503863 Zdravotnětechnické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Všeobecné technické požadavky; Platí od: 2018-04-01
 • 24. ČSN EN 13771-2 kat. č. 503862 Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení – Měření výkonnosti a zkušební metody – Část 2: Kondenzační jednotky; Platí od: 2018-04-01
 • 109. ČSN EN ISO 52022-1 kat. č. 503680 Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením; Platí od: 2018-04-01
 • 110. ČSN EN ISO 52022-3 kat. č. 503679 Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením; Platí od: 2018-04-01
 • 111. ČSN EN ISO 52017-1 kat. č. 503675 Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty – Část 1: Obecné postupy výpočtu; Platí od: 2018-04-01
 • 112. ČSN EN ISO 12631 kat. č. 503683 Tepelné chování lehkých obvodových ­plášťů – Výpočet součinitele prostupu ­tepla; Platí od: 2018-04-01
 • 113. ČSN EN ISO 52003-1 kat. č. 503676 Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení – Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti; Platí od: 2018-04-01
 • 114. ČSN EN ISO 52000-1 kat. č. 503682 Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy; Platí od: 2018-04-01
 • 115. ČSN EN ISO 52010-1 kat. č. 503678 Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty; Platí od: 2018-04-01
 • 116. ČSN EN ISO 52016-1 kat. č. 503677 Energetická náročnost budov – Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení – Část 1: Postupy výpočtu; Platí od: 2018-04-01
 • 117. ČSN EN ISO 52018-1 kat. č. 503681 Energetická náročnost budov – Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků – Část 1: Přehled možností; Platí od: 2018-04-01
 • 118. ČSN EN ISO 10211 kat. č. 503651 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty; Platí od: 2018-04-01
 • 119. ČSN EN ISO 6946 kat. č. 503686 Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda; Platí od: 2018-04-01
 • 120. ČSN EN ISO 13370 kat. č. 503652 Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody; Platí od: 2018-04-01
 • 121. ČSN EN ISO 14683 kat. č. 503650 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – Zjednodušené metody a orientační hodnoty; Platí od: 2018-04-01
 • 122. ČSN EN ISO 13786 kat. č. 503688 Tepelné chování stavebních dílců – Dynamické tepelné charakteristiky – Výpočtové metody; Platí od: 2018-04-01
 • 123. ČSN EN ISO 13789 kat. č. 503687 Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda; Platí od: 2018-04-01
 • 124. ČSN EN ISO 10077-1 kat. č. 503684 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Obecně; Platí od: 2018-04-01
 • 125. ČSN EN ISO 10077-2 kat. č. 503685 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy; Platí od: 2018-04-01
 • 126. ČSN EN 15657 kat. č. 503780 Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb – Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací; Platí od: 2018-04-01
 • 132. ČSN EN 15232-1 kat. č. 503785 Energetická náročnost budov – Energetická náročnost budov – Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov – Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10; Platí od: 2018-04-01
 • 134. ČSN EN 12485 kat. č. 503964 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno – Metody zkoušení; Platí od: 2018-04-01
 • 135. ČSN EN 16933-2 kat. č. 503777 Odvodňovací systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh; Platí od: 2018-04-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 4/2018

Vydané ČSN

 • 9. ČSN EN 15459-1 kat. č. 504684 Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14; Vydání: Duben 2018
 • 10. ČSN EN ISO 16890-1 kat. č. 504646 Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM); Vydání: Duben 2018
 • 32. ČSN EN 50380 ed. 2 kat. č. 504690 Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly*); Vydání: Duben 2018
 • 60. ČSN EN 12976-1 kat. č. 504685 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Duben 2018

Změny ČSN

 • 104. ČSN EN 1979 kat. č. 504683 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou – Stanovení pevnosti v tahu švu; Vydání: Leden 2000; Změna Z1; Vydání: Duben 2018
 • 105. ČSN EN ISO 13260 kat. č. 504709 Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení; Vydání: Duben 2012; Změna A1; Vydání: Duben 2018

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 40. ČSN EN 62920 kat. č. 504093 Systémy fotovoltaických generátorů – Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu; Platí od: 2018-05-01
 • 53. ČSN EN ISO 13262 kat. č. 504111 Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi – Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou – Stanovení pevnosti v tahu švu; Platí od: 2018-05-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.